bezárás

Kritikai gyakorlatok

Kód:

IMKGY

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 22K 22K 2

 

A tantárgy címe: “A művészetnek mindig van következménye” – Kritikai gyakorlatok
A tantárgy rövidített címe: Kritikai gyakorlatok
Tantárgykódja: IMKGY
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Bakos Gábor
Tantárgyfelelős: Peternák Miklós
Melyik tantárgycsoportba sorolt: szabadon választható (kurzuslimit 15 fő, többször felvehető)
Képzési idő szemeszterekben: 1
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): az első szemeszter után bármikor
Képzési idő hetente: hetente 2 óra
Tanulmányi szint: szakképzési modul,
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: sikeres egyetemi felvételi vizsga
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: aktív részvétel az órákon, a kiadott szövegek értelmezése, kiadott feladatok prezentációja, kiállítás-látogatás, ezek kapcsán egyéni vélemény, álláspont bemutatása, megvitatása.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Szemeszterenként több önálló feladat, illetve csoportos munka, írásbeli vagy szóbeli beszámoló.
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt feladatok végrehajtásának minősége, órai munka alapján.
Vizsgakövetelmények: -
Oktatási módszerek: Demonstráció, előadás, szemináriumi diskurzus, közös elemzés, spontán vita, kiállítás-látogatás, szövegolvasás-elemzés.
Javasolt tanulási módszerek: Egyéni felkészülés, kutatás a szemeszterenként változó témákból, az ajánlott irodalom áttekintése, folyamatos, aktív jelenlét az órákon, csoporton belüli együttműködés, egyéni és csoportos feladatok megoldása
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1-5 / szemeszter
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: egyszerű válasz e-mailben, gyűjtés, rövid dolgozat, esszé, írásos műelemzés, önálló felkészülésen alapuló előadás, beszámoló, projektterv (műhöz), önálló műalkotás (az adott szemeszter tematikájának függvényében), interjú
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Az óra célja, hogy segítse a hallgatók tájékozódását a nemzetközi művészeti világban, valamint a művész-identitásuk kialakításában.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): “A művészetnek mindig van következménye” - Kritikai gyakorlatok c. tárgy célja hogy segítse a hallgatók tájékozódását a hazai és nemzetközi művészeti világban. A művészeti rendszer melyben a képzőművész is működik, több, egymással szorosan összefüggő elemből áll. A művészek tevékenysége a művészet bemutatására szolgáló intézményrendszer, a közönség, a kiállításokat szervező és megfogalmazó kurátorok, a kritika fórumai és a kritikusok, valamint a művészeti piac szerkezetébe ágyazódik. A kurzus félevente változó formában, de hasonló módszerekkel, esettanulmányok, fontos szövegek, meghívott vendégek segítségével, valamint a hallgatók saját művészi tevékenységén keresztül segít a kritikai gondolkodás elsajátításához szükséges feladatok gyakorlásában
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Birkás Ákos: Ki az áldozat? Ki a tettes? és Mi a teendő? http://www.artpool.hu/Al/al01/Birkas1.html
Bishop, Claire: A szociális fordulat: a kollaboráció és elégedetlenei. (+Somogyi Hajnalka bevezetője) http://exindex.hu/index.php?l=hu&page=3&id=531
Bongard, Willi: Parafa és Mahagóni. http://artpool.hu/Al/al10/Bongard.html
Danto, Arthur C.: A közhely színeváltozása. 2003.
Danto, Arthur C., „A művészetvilág”, Enigma, 1994., 4. sz., 41-52. o.
László Zsuzsa: A siker titka. Interjú Marek Claassennel, az artfacts igazgatójával. http://tranzit.blog.hu/2008/09/01/a_siker_titka_4#more643240
Kaszás Tamás, Marcos, Maria, et. al.: http://provincializmus.blogsome.com
Radák Eszter: Cím nélkül. http://tranzit.blog.hu/2008/05/23/cim_nelkul_45
Somogyi Hajnalka: A művészet élet hierarchiája – vitafórum. http://tranzit.blog.hu/2008/05/19/a_muveszeti_elet_hierarchiaja_vitaforum
Stilinovic, Mladen: The Praise of Laziness. http://www.guelman.ru/xz/english/XX22/X2207.HTM
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Intermédia Tanszék eszközparkja, internet