bezárás

Mapping

Kód:

IMMTL

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2K 22K 2

 

A tantárgy címe: Mapping the Local: Positions, Institutions and Contexts of Contemporary Art in Eastern Europe
A tantárgy rövidített címe: Mapping
Tantárgykódja: IMMTL02
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: KissPál Szabolcs, Lázár Eszter, Allan Siegel
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-10
Képzési idő hetente: 2 óra + konzultáció
Tanulmányi szint: alapképzési modul (KET-BA, MA)
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 3
Az oktatás nyelve: angol
Tanulmányi előkövetelmények:  
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): szemináriumi munka, gyakorlati feladatokra adott jegy
Tanulmányi követelmények: Angol nyelv ismerete, csoportos alkotói munka
Az ismeretek ellenőrzésének módja: szóbeli beszámoló.
Az osztályzat kialakításának módja: A vállalt feladatok végrehajtásának minősége, órai munka illetve elékszített művek alapján.
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: előadás, intézménylátogatás, vita
Javasolt tanulási módszerek: csoportos kutatás, együttműködés
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 1-3 / szemeszter
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Kutatás, művek megtervezése, kivitelezése
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kortárs művészet gyakorlatai, intézményei, diszkurzusai terén szerzett ismeretek bővítése, különös tekintettel a kelet-európai és a magyarországi jelenségekre, az angol nyelvű szakmai kommunikáció fejlesztése, a külföldi hallgatók integrációja és a kulturális interakció segítése.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): A kurzus tanulmányterületei szemeszterenként változnak, kortárs kulturális és társadalmi jelenségek valamint művészeti praxisok átfedéséből alakulnak ki. Az angol nyelven meghirdetett szeminárium célja, hogy – szemeszterenként változó tematika mentén – áttekintést adjon a kortárs művészet fontosabb jelenségeiről, trendjeiről, témáiról – különleges hangsúllyal a kelet-európai térségre –, perezentációk, vendégelőadások, kiállítás- és műteremlátogatások, kirándulások és szemináriumi viták formájában. Az elsősorban Erasmus-hallgatók számára meghirdetett szeminárium nyitott az Intermédia szak és a Képzőművészet-elmélet alapképzési szak hallgatói számára is – a szeminárium céljai közé tartozik a személyes kapcsolatok és a kulturális interakciók elősegítése is. A szeminárium egyben a magyarországi művészeti szcénára is igyekszik rálátást kínálni.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Interrupted Dialogue – Revisions, Contemporary Hungarian Art, Catalogue, C3, 1992.
After the Wall: Art and Culture in Post-Communist Europe, ed. by Bojana Pejic, David Elliott, Moderna Museet, 1999.
ARTmargins. Contemporary Central & East European Visual Culture (1999-) www.artmargins.com/
Blut & Honig / Blood & Honey, Katalog / Catalogue, ed. by Harald Szeemann, Sammlung Essl, 2004.
Praesens. Central European Contemporary Art Review (2004-)
East Art Map. Contemporary Art and Eastern Europe, ed. By IRWIN, MIT, 2006. www.eastartmap.org
What's Up? Contemporary Hungarian Art, ed. by Angel, Judit – Petrányi, Zsolt, Műcsarnok, 2008.
Párhuzamos Kronológiák / Parallel Chronologies, Tranzit (2009-), http://exhibition-history.blog.hu/
We Are Not Ducks on a Pond But Ships at Sea. Independent Art Initiatives, Budapest, 1989-2009, ed. by Rita Kálmán, Katarina Šević, Impex, 2010.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Intermédia Tanszék eszközparkja.