bezárás

Vizuális improvizáció

Kód:

IMMAT

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 2

 

A tantárgy címe: Audiovizualitás / Transzelektronika / Vizuális improvizáció kurzus
A tantárgy rövidített címe: Vizuális improvizáció
Tantárgykódja: IMMAT
Felelős tanszéke: Intermédia tanszék
Oktatója: Sztojánovits Andrea
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 1
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 3. szemesztertől ajánlott
Képzési idő hetente: 4 (2 óra előadás, 2 óra gyakorlat)
Tanulmányi szint: szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 104
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: 70% magyar, 30% angol
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: óralátogatás, projekt elkészítése
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Saját vagy csoportos projektekről beszámoló vagy bemutató
Az osztályzat kialakításának módja: Az elkészült projekt alapján
Vizsgakövetelmények: Követelmény a tanórákon bemutatott szoftverek és hardverek ismerete, valamint felhasználása a projektekben
Oktatási módszerek: A kurzus egyik fő küldetése, hogy a hallgatók kiigazodjanak a változó technológia – azon belül a vizuális szoftverek és hardverek valamint jelérzékelők és egyéb technológiák – világában, részt tudjanak venni mind elméleti mind gyakorlati szinten ezen technológiák nemzetközi diskurzusában. Az elméletben tanultak mellett korunk számítástechnikájának köszönhetően a vizuális improvizáció lényegét tekintve új típusú kreativitást serkent, mely tapasztalása más módszerekhez vezet egy installáció, egy performansz vagy akár festmény elkészítésénél.
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos részvétel az órákon, személyes konzultáció a projektekkel kapcsolatban
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: Legalább egy projekt elkészítése, melynél megengedett a csoportos megvalósítás.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kurzuson érintett szoftverek vagy hardverek alkalmazása a projektben
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kurzus kiinduló pontja a jövőkutatás, alapját képezik az audiovizuális improvizáció, az animáció, a rövidfilm, a videóművészet, a programozott digitális kép- és hangalkotás, a vj, a dj, az elektronikus előadóművészet olyan mixtúrája, mely korunk gondolkodásmódjára és technológiai fejlődésére reflektál. Az audiovizuális gondolkodás gyökerei azon időkre nyúlnak vissza, mikor a művész, a tudós elkezdett foglalkozni a hangos képpel és a színes zenével. A progresszív audiovizuális művészet a hagyományos audiovizuális technológiák módszereiből és eszközeiből építkezik, felhasználja a klasszikus- valamint kortárs kép és zene eredményeit, követi a napról-napra változó technológiákat és eljárásokat.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): I. FREKVENCIA / KÉP ÉS HANG
- Vizuális és auditív ingerek mechanizmusa
- A hang és kép természete

II. VJ / AUDIOVIZUÁLIS TECHNOLÓGIÁK
- Technológiai átalakulás a fényorgonától a digitális rendszerekig
- A hangkép történeti áttekintése
- VJ, mint „visual performance artist”

III. MŰVÉSZET ÉS TECHNOLÓGIA
- Vizuális improvizáció a gyakorlatban / valós idejűség és efemeritás
- Generative vjing / személyre szabott rendszerek
- A vászontól a geometrikus orgonáig / az improvizatív vizualitás kiterjesztése
- Szenzorok a gyakorlatban / eszközök és hatásmechanizmus
- Wireless technológiák
- Megújuló energiák felhasználása az audiovizuális rendszerben
- Mobil eszközök felhasználása a vizuális improvizácóban

IV. VIZUÁLIS TARTALOMGYÁRTÁS
- A mozgóképgrafika klasszikus eszközei
- A mozgóképgrafika új eszközei
- A tartalom kiterjesztése egyéb hardwer formátumokra
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Online publikációk, oktatási anyagok
Paul Spinrad: The VJ Book – Inspirations and practical advice for live visuals performance
Michael Faulkner / D-Fuse (editor): Audiovisual art + vj culture
Cornelia and Holger Lund (editors): Audio.Visual: On Visual Music and Related Media
Mark Amerika: META/DATA A Digital Poetics
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Számítógépes terem, saját számítógép, projektorok, szoftverek (Modul8, CoGe, flXer, MadMapper, Vezér), hardwerek (midi kontrollerek, egyéb vezérlő egységek - pl. táblagép - , jelérzékelők – pl. Emotiv Epoc -, Arduino, Makeymakey, programozható ledszalagok), hangrendszer