bezárás

Prezentáció

Kód:

.

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
A tantárgy címe: Prezentációs gyakorlat – videófelvételekkel
A tantárgy rövidített címe: Prezentáció
Tantárgykódja:  
Felelős tanszéke: Intermédia
Oktatója: Eperjesi Ágnes, Sólyom András
Melyik tantárgycsoportba sorolt: szabadon választható
Képzési idő szemeszterekben: 1
Képzési idő hetente: 2 óra
Tanulmányi szint: A kurzuson bármely MKE hallgató részt vehet. Max. létszám: 20 fő
Tanórák száma összesen:  
A tantárgy kredit értéke: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: nincs
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlat
Tanulmányi követelmények: A kurzus a kamera (és nyilvánosság) előtti szereplés gyakorlását, a prezentációs nehézségek leküzdését célozza. A kurzus elvégzése bármilyen nyilvános szerepléshez (vizsga, diplomavédés, TDK stb.)segítséget nyújt. A kurzust elsősorban diploma előtt álló hallgatóknak ajánljuk. Sólyom András (IM) irányításával gyakorlatokat és kamera előtti szerepléseket veszünk fel videóra. Eperjesi Ágnes (IM) vezetésével a felvett jeleneteket visszanézzük.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A félév során megoldott gyakorlati feladatok értékelése, kollokvium a félév végén.
Az osztályzat kialakításának módja: Megfelelt - nem felelt meg
Vizsgakövetelmények: az órákon való részvétel, aktivitás, feladatok elvégzése
Oktatási módszerek: Az előadásokon gyakorlati példák alkalmazásán, közös és egyéni feladatok megoldásán keresztül válik elsajátíthatóvá a tananyag.
Javasolt tanulási módszerek: A kurzus során kiadott gyakorlati feladatok egyéni megvalósításához az oktató a tanórákon, konkrét gyakorlati példákon keresztül nyújt segítséget. A gyakorlathoz a készülő videóanyagok javított változatainak elkészítése szükséges a konzultációk alapján.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: legalább 2
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: önálló tervek alapján videofelvételek készítése
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A kurzus a kamera (és nyilvánosság) előtti szereplés gyakorlását, a prezentációs nehézségek leküzdését célozza. A kurzus elvégzése bármilyen nyilvános szerepléshez (vizsga, diplomavédés, TDK stb.) segítséget nyújt. A kurzust elsősorban diploma előtt álló hallgatóknak ajánljuk.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Az Intermédia tanszék eszközei