bezárás

Hangkísérletek

Kód:

IMMEH

Oktató:


Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
4Gy 24Gy 2

 

A tantárgy címe: Experimentális hangprodukcó
A tantárgy rövidített címe: hangkísérletek
Tantárgykódja:  
Felelős tanszéke: Intermédia tanszék / Festő tanszék
Oktatója: Nikolaus Gerszewski
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): nem releváns
Képzési idő hetente: 4 (2 óra csoportos, mellette próbák, havi 2 koncert /előadás)
Tanulmányi szint: szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 104
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: 80% magyar, 20% angol
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: óralátogatás, külön próbák, előadások
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Óralátogatáspróbák, előadásokon való részvétel..
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a feladatok megoldása során nyújtott teljesítmény és az előadások alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény a foglalkozásokon érintett kortárs zenei ismeretetek elsajátítása, készségszintű gyakorlati alkalmazása.
Oktatási módszerek: Folyamatosan végezhető és alakítható feladatok kiadása.. Próbák, gyakorlás, konzultáció, bemutató (koncert).
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos részvétel a személyes és kollektív konzultációkon.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma:  
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa:  
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: Honnan ered a mai kortárs zene?
A hallgatók betekintést nyerhetnek a korai avantgárdtól kezdve (M.Duchamp, Mondrian, A. Schönberg) napjainkig (Historical state of affairs of the material, Adorno) a kortárs zene alakulásába.
A tárgy célja, hogy megismertesse a John Cage utáni konceptuális zenét, illetve az ahhoz való hozzáállást, mind a hallgató, mind pedig az előadó részéről. A hallgatók többek között ismeretet szerezhetnek az alternatív notációk különböző formáiról (grafikus, szöveges, stb.) partitúra analízis formájában. Feldolgozásra kerülnek a képzőművészet és az új-zene közti koincidenciák, átjárhatóságok, akár a hallgató saját képzőművészeti tevékenységén keresztül. A szándéknélküliség különböző formákban való gyakorlása. Hogyan lehet a müvet, mint eseményt felfogni és termteni?
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): - John Cage csönd koncepciója
- az improvizáció mint etika (Cardew)
- a 4’33” utáni helyzet (Wandelweiser)
- Mi az új az újban?
- zene és hangprodukció
- bővített technikák (hangszer preparacio)
- mikrotonalitás
- a hangképzéstől a notációig
- szándéknélkülség a kortárs művészetben
- a zene mint médium és mint forma (stb.)
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Wandelweiser, különbözö konceptszövegek, partiturak: http://www.wandelweiser.de/
Cornelius Cardew: Treatise (grafikus partitura)
Cornelius Cardew: Scratch handbook
Cornelius Cardew: the great learning (partitura)
Christian Wolff: Cues (Musiktexte Köln)Christian Wolff: for 5,6,7 people (partitura)
Pauline Oliveros: Deep Listening
http://www.deeplistening.org/site/content/anthology-text-scores-pauline-oliveros-deep-listening-publications-2013
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: 4 db E-bow, 2 gyakorló erősítő (20 W); 10 db csellóvonó; 1 basszus dob, 1 snare-dob, 2 cintányér, 2 toms, állványok, különböző dobverők; 1 szett szájharmonika (12 hangnemben); 10 kottaállvány.