bezárás

Startup kurzus

Kód:

IMSAS

Oktatás nyelve:

Magyar

Felelős tanszék:

Intermédia Tanszék

Oktatási idő, vizsgák, kreditek

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
2Gy 22Gy 2

 

A tantárgy címe: State of the Art Startup kurzus
A tantárgy rövidített címe: Startup kurzus
Tantárgykódja: IMSAS
Felelős tanszéke: Intermédia tanszék
Oktatója: Dr. Lendvai Ádám
Melyik tantárgycsoportba sorolt: kötelezően választható
Képzési idő szemeszterekben: 2
Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): nem releváns
Képzési idő hetente: 4 (2 óra előadás+2 óra gyakorlat)
Tanulmányi szint: szakképzési modul
Tanórák száma összesen: 104
A tantárgy kredit értéke: 2
Az oktatás nyelve: 80% magyar, 20% angol
Tanulmányi előkövetelmények: -
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: óralátogatás, feladatmegoldások, együttműködés a közös munkában, az ismeretek hasznosítása saját projektekben
Az ismeretek ellenőrzésének módja: Gyakorlati feladatmegoldások és saját projektek elkészítése
Az osztályzat kialakításának módja: Az osztályzat kialakítása a feladatok megoldása, az közös órai munkában való részvétel és a saját projektek megvalósítása alapján történik.
Vizsgakövetelmények: Követelmény a foglalkozásokon bemutatott projektek, megoldások és módszerek ismerete, illetve azok alkalmazása saját projektekben.
Oktatási módszerek: A kurzus keretén belül bemutatásra kerülnek különböző művészeti szempontból értelmezhető startup projektek, amelyket a diákokkal közösen elemzünk, különös tekintettel a megvalósítás lehetőségeire és módszereire. Ezek alapján a diákoknak saját ötleteiket kell tesztelniük, megtervezniük és felépíteniük. Az alkotó munka egyénileg és közösen folyik és a korábbi projektek elemzésétől kezdődően az ötletek tesztelésén, a technikai megvalósítás kérdésein, a modellezésen, a folyamat és a működés tervezésén keresztül vezet. Eközben a diákok elsajátítják a gyakorlatát a megvalósítási és kommunikációs terv készítésének, a különböző prezentációs technikáknak a projektmenedzsment folyamatának és a kísérletet tesznek forrásbevonásra is (pl.: pályázat, inkubátorház, befektetés, közösségi finanszírozás).
Javasolt tanulási módszerek: Folyamatos részvétel a foglalkozásokon, s a bevezető órákon tárgyaltak alapján saját projekt megtervezése és kivitelezése.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 4-5 kisebb részfeladat és legalább 1 nagyobb összetett projekt megvalósítása.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: A kisebb részfeladatok lehetnek tervezési feladatok, videó, 3D modell, grafika, prototípus, prezentáció, míg a nagyobb feladat egy ezekből alkotott egységes projekt megvalósítása
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A State of the Art Startup projectek között számos olyan található, amelynek van valamilyen tudományos, kutatás-fejlesztési aspektusa, új technikai médiumokat integrál és a megszokásoktól a művészi hozzáállás segítségével tér el. Ahogyan az Intermedia tanszék tevékenysége is a tudomány, a technológia és a művészet háromszögében értelmezhető, úgy ezek a projektek is interdiszciplináris hátterűek. A képzőművészet területén megtalálhatóak azok a nagyobb ívű projekt művek, amelyekben nem pusztán egy tárgy, hanem sokszor egy rendszer létrehozása a cél. Az ilyen rendszerek lehetnek alkalmiak, de lehetnek akár önfenntartóak és növekvőek is amennyiben képesek az emberek mindennapjaiba beépülni. A startup és képzőművészeti projektek ezen a ponton összeérnek. Korunk médiaművészének képesnek kell lennie önállóan egy ilyen folyamatot megvalósítania.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Az első szemeszterben elsősorban a komplex projekt megvalósításához szükséges részismeretek megismerése, elemzése és részfeladatok gyakorlása a cél, a vizuális művészeti ágak valamennyi területén (grafika, videó, zene, stb.), továbbá a társadalmi hatású művészeti területeken (public art, street art, project art, stb.). A második szemeszterben a tanulmányterületek interdiszciplináris ötvözése történik.
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): A hálózaton elérhető dokumentációk, oktatási anyagok.
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: A számítógépes terem infrastruktúrája, 12 munkaállomás, projektor, szoftverek, valamint a diákok saját eszközei.