bezárás

MKE DLA képzés 2016/2017 őszi szemeszter

MKE DLA képzés
ELMÉLETI ELŐADÁSOK
2016/2017-ES TANÉV I. SZEMESZTER

Az előadások helyszíne:
Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola
Feszty-ház, 1063 Budapest Kmety Gy. u. 27.
(Esetleges más helyszínt külön jelzünk, valamint a programváltoztatás jogát fenntartjuk.)

       

2016. szeptember 20. kedd

11.00-13.00:

Félévkezdés, előadásprogramok ismertetése: tematikus előadások (performativitás, kutatási módszertan) hallgatói prezentációk, kiállítás látogatások                                                        

13.00-14.00:

ebédszünet
14.00-17.00:

DADA centenáriumi kiállítására tervezett események, műalkotások prezentációja

2016. szeptember 27. kedd

10.00-13.00:                                                                                                                                                       

 három kép – három mondat

Első éves hallgatók bemutatkoznak a Doktori Iskola közösségének:Borsos János, Manuel Contreras, Farkas Anna, Koller Margit, Fusz Mátyás, Dorsánszki Adrienn, Forgács Kristóf, Bogyó Virág, Tarek Arabi, Yannick Wende

3 ép és 3 mondat: Az első éves hallgató három művet mutat be alkotásai közül. Ez lehet reprodukció vagy eredeti műalkotás (festmény, installáció, talált tárgy stb., de ne legyen mozgókép). Ehhez a 3 munkához 3 mondatot társít: Ez a három mondat lehet másoktól vett idézet is. Arra kérjük a hallgatót, hogy se több se kevesebb ne hangozzék el a három alkotás bemutatása és a három mondat felolvasásakor. Ezt követően azonban kérdéseket tehet föl a hallgatóság.

13.00-14.00:

ebédszünet

14.00-17.00:

A DADA centenáriumi kiállítására tervezett események, műalkotások prezentációja

Utalva a múlt kedden elhangzottakra:

Hágában, 2016 április 28-29 között rendezett Művészeti Kutatás konferencia előadásit itt láthatjátok:

http://www.sarconference2016.net/rc/index.html#archive

2016. október 5. szerda (!) 

Kutatási Módszertan

Wesselényi-Garay Andor előadássorozata

10:00-11:30 – I. Előadás

Az előadás elsődleges célja, hogy demisztifikálja a kutatás folyamatát. Az előadássorozat első két nagy blokkja átveszi azokat a jellegzetes hibákat, kihívásokat, amelyekkel a legtöbb dolgozatíró szembesül. Alapokat kíván nyújtani a könyvtárazáshoz, a helyes nyelvhasználathoz, az írásgörcs feloldásához. a kutatással szembesülők problémája természetesen intézmény- és diszciplina-függő, így az előadások alakításánál számítok a hallgatók aktív részvételére, ugyanis nagyon szeretnék ARRÓL beszélni, mely témákban a legtöbb bizonytalanságuk van. Annak érdekében, hogy a pertraktált előadásszöveg ne legyen életidegen, feltett célom, hogy a kulcsfontosságú momentumokat KONKRÉT – részben saját, részben a kollégám példáin keresztül világítsam meg.

11:30-12:00 – SZÜNET

12:00-13:30 – II. Előadás

13:30-14:30 – EBÉDSZÜNET

14:30-16:00– III. Előadás

A harmadik blokk – mintegy levezetésként – példákat kíván mutatni az úgynevezett Artistic Research-re. Olyan művészeti akciók bemutatása a cél, ahol a mű létrejötte a.) elképzelhetetlen lett volna koncentrált háttérkutatások hiányában, illetve b.) a mű a saját mediális kereteit felhasználva ad számunkra valamilyen strukturált tudást.

Témavázlat a délelőtti blokkokhoz

I. MI IS EZ?

II. MI AZ A DLA?

III. MIÉRT?

Karrier

                Egzisztenciális követelmény

                Meleg van

IV. MIRE JÓ?

                Gondolatok rendezése

                A strukturált gondolkodás prezentálása

                Tudásgyarapítás

                               Nem pusztán szellemi onánia

                               Mindig van egy harmadik fél, az olvasó

V. A TÉMA

                Ideális esetek

                               Belebotlás                            Vámos Dominika, Berecz Tamás

                               Hild-Ybl kutatások               A kutatás mint szakma

                               Gyűjtögetés                          Janáky-történet, - Szalai András

                               Önmonográfia                     Életmű

                                               KIHÍVÁS  Nagy nehéz, lassú, heteronóm médiumok esetén felléphet a műhiány

Nem ideális esetek

                               Kutatás mint módszertan   Borbás Péter

Öt szabály

                               Szeresd / Feleljen meg az érdeklődésednek

                               A források legyenek hozzáférhetőek

                               A forrás feleljen meg a kulturális szintnek

                               A módszer feleljen meg a felkészültségnek

                               Releváns téma legyen, nyelvtudás

A legfontosabb szabály:

                - SZŰK ÉS MÉLY ÉRVÉNYESSÉGI KÖR

FIGYELEM: Vannak remek témák, de nem lehet belőlük dolgozatot írni

- Kútfúrás példája: MEGÉRTENI A RELEVANCIA MIBENLÉTÉT

VI. A DOLGOZAT TÍPUSA

Monografikus vs körképszerű?

Történeti vs elméleti?

                Közhelyesség, meg nem értett zsenialitás, a meleg víz magyarázása, feltalált spanyol viasz

Régi vagy modern?

Olvasni vagy kísérletezni?

Leíró vagy rendszerező – strukturalista (borderline)

VII. KÖVETELMÉNYEK

Relevancia

Originalitás

Tudományosság

Teljesség

Kreativitás

Legyenek új megállapításai

VIII. MÓDSZER

                Cím

Bevezető és tartalomjegyzék

Egy szó, egy mondat, egy bekezdés, egy fejezet: mindennek arról kell szólnia

A bibliográfia – olvasmányjegyzék közötti különbség. A bibliográfiából kiderül  a koherencia

XIX PLÁGIUM

Págium problémája

Fénymásolat határai, internet határai. A BIRTOKLÁS HAMIS ILLÚZIÓJA.

IX. NÉHÁNY SAJÁT PÉLDA – erre így nem lesz idő, célom, hogy a saját kutatásaim példáit szervesen az előadás tematikájába forgassam, de hátha

                MIMETIKUS ÉPÍTÉSZET

                               A FOGALOM RELEVANCIÁJA – Értelmezhető képet ad–e a MIMÉZIS modellje?

                               A FOGALOM HATÁRAI

                A MINDENSÉG MODELLJE

                               A TÉR KIHÍVÁSA

                                               A kiállítás tere mint önálló médium

                               A KORTÁRS MIBENLÉTE

                                               A kortárs eleje és vége

                                               A kortársság függetlensége az újtól és a korszerűtől

                                               Posztorgamikus építészet.

                BORDERLINE ARCHITECTURE

Javasolt irodalom

  • Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Kairosz, 2003.
  • Fercsik Erzsébet: Dolgozatírás felsőfokon. II. kiad. Bp., Krónika Nova, 2003.
  • Kuziak, Michail – Rzepczynski, Slavomir: Tanuljunk meg írni! Bp., Magyar Könyvklub, 2004.
  • Bertáné Németh Ágnes: Az irodalomkutatástól a hivatkozásig. Hallgatói segédlet. Pécs, PTE Könyvtára, 2002.
  • Majoros Pál: Kutatásmódszertan, avagy hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1997.
  • Cserné Adermann Gizella: Kutatásmódszertani dilemmák, Tudásmenedzsment 5 (2004/2) 11-18.
  • Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan, Szent István Egyetem, Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, Gödöllő, Budapest, 2000
  • Keresési eredmények
  • Richard Aczel: Hogyan írjunk esszét? Osiris Kiadó, Budapest, 2004
  • Hannula, Suoranta, Vadén: Artistic Research Methodology Peter Lang, 2012

Wesselényi-Garay Andor

Meghívó

A MKE Doktor Iskola, restaurátor előadás sorozata keretében :

Grynaeus András:

Mit várhat/remélhet egy restaurátor egy dendrokronológustól? c. előadására

2016 Október 5-én, reggel 10 kor, a főépület (Andrássy út 69-71) fszt. 3-ban

Várunk minden érdeklődőt szeretettel.

2016. október 11. kedd

10.00-11.00: 

A Kutatási módszertan előadáson elhangzottak megvitatása 

Kedves Hallgatók! A múlt heti Kutatási módszertan előadáson elhangzottak fontos témákat érintenek doktori értekezés, művészeti kutatás témakörben.  Érdemes folytatnunk a múlt szerdán elkezdett párbeszédet a témában. A program nem kötelező, de ajánlott.                                                                                                                                                 

11.00-13.00: 

Performativitás, mint transzformáló aktus

MKE Doktori Iskola tematikus előadássorozata

A performativitás olyan metakommunikáció, amely feloldja a zárt, kettősségen alapuló fogalmi sémákat, mozgásba hozva a szubjektum-objektum, jelölő-jelölt elhatárolódást a művészetben és a társadalmi cselekvésben. A performatív művészeti aktus helyhez és az időhöz kötött, a tapasztalatot hangsúlyozza, a transzformáció élményét tudatosítja, helyet adva a véletlennek, a megismételhetetlennek. A performatív esemény lehet ünnepélyes-rituális, játékos vagy a hétköznapi életbe ágyazott. Az első világháború idején a dada használta először a performatív művészeti aktust az avantgarde mozgalmak történetében, az 1960-as években a fluxus mozgalom és a bécsi akcionizmus fejlesztette művészeti műfajjá. A performativitás elmélete az 1950-es években jelent meg az amerikai nyelvfilozófiában, illetve fontos szerepet játszott a kulturális antropológia rítusmagyarázatainál.   

Bevezetés a performativitás elméletébe

Rényi András előadása  

ajánlott olvasmány: Heinrich von Kleist – A marionettszinházról

http://www.docfoc.com/heinrich-von-kleist-a-marionettszinhazrol

13.00-14.00: ebédszünet

14.00-16.00: 

A DADA centenáriumi kiállítására tervezett események, műalkotások prezentációja

Kérjük, hogy mindenki időben érkezzen az előadásokra!

A délelőtti alkalomra maximum 20 főt tudunk fogadni, ezért a jelentkezéseket e-mailben lehet elküldeni a gogos.agota@ludwigmuseum.hu címre, kedd este 20 óráig.

 

2016.10.12.

10:00-12:30

 

Ludwig Múzeum – Csomagolás, szállítás, raktározás – tapasztalatok a Ludwig Múzeum restaurátor műhelyében és raktáraiban +

Kiállítás megtekintése

Vadnyugat. Az avantgárd Wrocław története

- Fiatal Lengyelország - A valóság utóérzései

Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
Müpa
1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.

 

17:00-19:00

HENT
II. Hogyan ismerjük fel a hamisítványokat? A hamisítás módszerei. 
Előadó: dr. Virág Judit, a Virág Judit Galéria és Aukciósház társtulajdonosa, igazságügyi szakértő

(A részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni a HENT facebook oldalán lehet, privát üzenetben.)

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának földszinti előadóterme, Budapest, II. János pápa tér 7.

2016. október 18. kedd

10.00-11.00: Kutatási módszertan

Doktori értekezések és mestermunkák 1.

Beszélgetés Kicsiny Balázzsal

„Óramotívum és eszkatológia” 2008

http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/ertekezes_kicsinyb.pdf

„Az óra körbejár” 2007

http://doktori.mke.hu/res/mestermunka_kicsinyb.pdf

Tatai Erzsébet és Beke László opponensi véleménye és az opponensi véleményekre írott válasz a csatolmányban olvasható                                                                                                                      

11.00-13.00: Performativitás, mint transzformáló aktus

MKE Doktori Iskola tematikus előadássorozata

Rényi András előadása 

2. rész 

A performativitás olyan metakommunikáció, amely feloldja a zárt, kettősségen alapuló fogalmi sémákat, mozgásba hozva a szubjektum-objektum, jelölő-jelölt elhatárolódást a művészetben és a társadalmi cselekvésben. A performatív művészeti aktus helyhez és az időhöz kötött, a tapasztalatot hangsúlyozza, a transzformáció élményét tudatosítja, helyet adva a véletlennek, a megismételhetetlennek. A performatív esemény lehet ünnepélyes-rituális, játékos vagy a hétköznapi életbe ágyazott. Az első világháború idején a dada használta először a performatív művészeti aktust az avantgarde mozgalmak történetében, az 1960-as években a fluxus mozgalom és a bécsi akcionizmus fejlesztette művészeti műfajjá. A performativitás elmélete az 1950-es években jelent meg az amerikai nyelvfilozófiában, illetve fontos szerepet játszott a kulturális antropológia rítusmagyarázatainál.   

13.00-14.00: ebédszünet

14.00-16.00: A DADA centenáriumi kiállítására tervezett események, műalkotások végső válogatása, szavazás a kiállításon szereplő munkákról

 2016.10.19.

17:00-19:00

HENT

III. A hamisítások kiszűrésének eszközrendszere
Előadó: Tűzkő Péter, a BÁV Zrt. műkereskedelmi üzletágvezetője, igazságügyi szakértő
(A részvétel regisztrációhoz kötött, regisztrálni a HENT facebook oldalán lehet, privát üzenetben.)

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának földszinti előadóterme, Budapest, II. János Pál pápa tér 7.

Doktori Iskola program

2016. október 25. kedd

 

10.00-11.00: Kutatási módszertan

Doktori értekezések és mestermunkák 2.

Beszélgetés Szabó Ádámmal

„Szobrászati idő” 2007

ttp://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/ertekezes_szaboa.pdf        

tézisek: http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/tezisek_szaboa.pdf

mestermunka:  14 db szobor és video installáció, 2002-2006.

Beke László és Hornyik Sándor opponensi véleménye, illetve az opponensi véleményekre írott válasz a csatolmányban.

11.00-13.00: Performativitás, mint transzformáló aktus

MKE Doktori Iskola tematikus előadássorozata

Rényi András 3. előadása  

13.00-14.00: ebédszünet

 14.00-16.00: Első éves hallgatók bemutatkozó előadása 1.

Forgács Kristóf

A program keretében első éves hallgatók művészeti tevékenységüket tekintik át kezdetektől az aktuális állapotig. Az előadás során ajánlott az alkotói folyamatban bekövetkező változásokra, válságba vezető és onnan kivezető alkotói tevékenységre figyelmet fordítani, magyarázatot találni.

 

2016. november 8. kedd

10.00-17.00: Hallgatók beszámoló előadása a múlt félévben végzett kutató és alkotó munkáról

Időtartam hallgatónként: 15 perc előadásra és 10 perc kérdésekre.

A program keretében az előző szemeszterben végzett alkotó és kutató munkáról számolnak be a hallgatók. A témavezető számára írott félévi beszámoló ismertetése mellett lehetőség van kötetlenebb beszámolóra, a múlt félév során szerzett benyomásokról, a munkatervetekben megjelölt kutatási téma alakulásáról vagy saját, illetve más művész műveinek ismertetéséről, amely hatást gyakorolt a hallgató múlt félévben végzett munkájára.  

Albert Ádám témavezető hallgatói

10.00-10.30: Karas Dávid

König Frigyes témavezető hallgatói

10.30-11.00: Szabó Franciska

11.00-11.30:  Szeivolt Katalin

Felsmann Tamás témavezető hallgatói

11.30-12.00: Kovács Olivér Artúr

Szegedy-Maszák Zoltán témavezető hallgatói

12.00-12.30: Sánta Kristóf

12.30-13.00: Peternák Anna

 

13.00-14.00: Ebédszünet

 

Csanádi Judit témavezető hallgatói

14.00-14.30: Geresdi Zsófia

14.30-15.00: Bujdosó Nóra

Sugár János témavezető hallgatói

15.00-15.30:: Nagy Karolina

15.30-16.00:  Lénárd Anna

Beke László témavezető hallgatói

16.00-16.30: Miklós Szilárd

Előd Ágnes témavezető hallgatói

16.30-17.00: Szarka Péter

 

november 15. kedd

 

10.00-17.30: Hallgatók beszámoló előadása a múlt félévben végzett kutató és alkotó munkáról

Radák Eszter témavezető hallgatói

10.00-10.30: Süveges Rita

10.30-11.00: Sztruhár Zsuzsa

11.00-11.30: Dallos Ádám

11.30-12.00: Pálinkás Bence

Peternák Miklós témavezető hallgatói

12.00-12.30 Tangl Edit

Varga Tünde témavezető hallgatói

12.30-13.00: Fajgerné Dudás Andrea

 

13.00-14.00: Ebédszünet

 

Kicsiny Balázs témavezető hallgatói

14.00-14.30: Esterházy Marcell

Sass Valéria témavezető hallgatói

14.30-15.00: Hitter Magdolna

Galambos Éva témavezető hallgatói

15.00-15.30: Váli Zsuzsanna

15.30-16.00 : Biacsi Karolina

16.00-16.30: Kovácsné Gőgös Ágota

16.30-17.00: Lovas Franciska

Bóna István témavezető hallgatói

17.00-17.30: Hering Zoltán

Doktori Iskola program

 

november 22. kedd

10.30-11.30: Kutatási módszertan

Doktori értekezések és mestermunkák 3.

Beszélgetés Lepsényi Imrével

doktori értekezés: „Modern ajánlat, Nemzetiszocialista újornamentika” 2015 http://doktori.mke.hu/sites/default/files/doktori/dolgozat%20lepsenyi%20XXXX.pdf

tézisek:  http://doktori.mke.hu/sites/default/files/doktori/lepsenyi_tezis.pdf

mestermunka:  Kollektív ornamentika kiállítás,2014-15,

https://issuu.com/imrelepsenyi/docs/kollektiv_ornamentika                                                                                                                             

11.30-12.00: Hallgatók beszámoló előadása a múlt félévben végzett kutató és alkotó munkáról

Varga Tünde témavezető hallgatói

Fajgerné Dudás Andrea

12.00-13.30: Első éves hallgatók bemutatkozó előadása 2.                                                              

Manuel F Contreras angol nyelvű előadása

témavezető: Varga Tünde

A program keretében első éves hallgatók művészeti tevékenységüket tekintik át kezdetektől az aktuális állapotig. Az előadás során ajánlott az alkotói folyamatban bekövetkező változásokra, válságba vezető és onnan kivezető alkotói tevékenységre figyelmet fordítani, magyarázatot találni.

 13.30-14.30: Ebédszünet

 14.30-16.00: Első éves hallgatók bemutatkozó előadása 3.                                                              

Tarek Arabi angol nyelvű előadása

témavezető: Kicsiny Balázs

Doktori Iskola program

2016. november 29. kedd

10.00-11.00: Kutatási módszertan

Doktori értekezések és mestermunkák 4.

Beszélgetés Albert Ádámmal

doktori értekezés: http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/ertekezes_alberta.pdf tézisek:  http://doktori.mke.hu/sites/default/files/doktori/lepsenyi_tezis.pdf

mestermunka:

http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/mestermunka_alberta.pdf

Beke László és Lengyel András opponensi véleménye és az opponensi véleményekre írott válasz később kerül kiküldésre  

11.00-13.00: MKE Doktori Iskola tematikus előadássorozata

Performativitás, mint transzformáló aktus

Rényi András előadása 

4. rész 

A performativitás olyan metakommunikáció, amely feloldja a zárt, kettősségen alapuló fogalmi sémákat, mozgásba hozva a szubjektum-objektum, jelölő-jelölt elhatárolódást a művészetben és a társadalmi cselekvésben. A performatív művészeti aktus helyhez és az időhöz kötött, a tapasztalatot hangsúlyozza, a transzformáció élményét tudatosítja, helyet adva a véletlennek, a megismételhetetlennek. A performatív esemény lehet ünnepélyes-rituális, játékos vagy a hétköznapi életbe ágyazott. Az első világháború idején a dada használta először a performatív művészeti aktust az avantgarde mozgalmak történetében, az 1960-as években a fluxus mozgalom és a bécsi akcionizmus fejlesztette művészeti műfajjá. A performativitás elmélete az 1950-es években jelent meg az amerikai nyelvfilozófiában, illetve fontos szerepet játszott a kulturális antropológia rítusmagyarázatainál.   

13.00-14.00: ebédszünet

14.00-16.00: Első éves hallgatók bemutatkozó előadása 4.

Dorsánszki Adrien

A program keretében első éves hallgatók művészeti tevékenységüket tekintik át kezdetektől az aktuális állapotig. Az előadás során ajánlott az alkotói folyamatban bekövetkező változásokra, válságba vezető és onnan kivezető alkotói tevékenységre figyelmet fordítani, magyarázatot találni.

Doktori Iskola program

2016. december 6. kedd

10.00-11.00: Kutatási módszertan

Doktori értekezések és mestermunkák 5.

Beszélgetés Kerezsi Nemerével

doktori értekezés: „Jelenség mint jelenés avagy a láthatatlan ábrázolhatósága” 2011 http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/ertekezes_kerezsin_0.pdf

tézisek: http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/tezisek_kerezsin_0.pdf

mestermunka:  Szövetség – Prizmabélyegző /fény, üveg, papír/ 2007

Beke László és Solymos Sándor opponensi véleménye és az opponensi véleményekre írott válasz a csatolmányban olvasható

11.00-13.00: Performativitás, mint transzformáló aktus

 MKE Doktori Iskola tematikus előadássorozata

Allan Kaprow

Kicsiny Balázs előadása 

Az előadáshoz kapcsolódó szövegek, dokumentumok a közös Dropbox 2016-2017 performativitás/Allan Kaprow/Kaprow és Marcuse mappában találhatók

13.00-14.00: ebédszünet

14.00-14.30: Hallgatók beszámoló előadása a múlt félévben végzett kutató és alkotó munkáról

Peternák Miklós témavezető hallgatói

Kónya Béla

14.30-16.30: Első éves hallgatók bemutatkozó előadása 5.

Fusz Mátyás

A program keretében első éves hallgatók művészeti tevékenységüket tekintik át kezdetektől az aktuális állapotig. Az előadás során ajánlott az alkotói folyamatban bekövetkező változásokra, válságba vezető és onnan kivezető alkotói tevékenységre figyelmet fordítani, magyarázatot találni.

2016. december 7. szerda

10:00- 12:30 Bozóki Lajos művészettörténész (Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, Forster Központ munkatársa) Kőben/betonban és papíron rögzült helyreállítási elvek. A visegrádi Salamon-torony helyreállításának története a rekonstrukciós rajzok tükrében.
Doktori Iskola, Feszty-ház 9-es előadó terem

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírek, események

MKE DLA képzés 2020/2021 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. február 2-ától ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2021. április 19.

A vizuális művészeti nevelés fókuszai

A jelentkezési határidő: 2021. április 28.

2021. április 16.

Mondd el, mutasd meg, rajzold le! – Alkotói pályázat

Határidő: 2021. május 2. 24:00 óra

2021. április 16.

Magyar Formatervezési Díj 2021 – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. április 30. éjfél

2021. április 14.

Meghívó habilitációs előadásra: Dr. Németh Róbert

Az előadás időpontja: 2021. április 20. 10:00
Regisztrációs határidő: 2021. április 19. 10:00

2021. április 14.

youngart Porsche Képzőművészeti Ösztöndíj

Határidő: 2021. április 20.

2021. április 14.

Pályázati felhívás alkotói ösztöndíj elnyerésére - 2021

A pályázat elküldésének határideje 2021. május 10., 16 óra

2021. április 14.

Grafikai pályázat a Wekerle Centenáriumi Évben

A pályamunkák leadási határideje: 2021. május 31.

2021. április 14.

Eperjesi Ágnes: Pont fordítva / The Other Way Around

Helyszín: acb Gallery
A kiállítás május 21-ig látogatható

2021. április 13.

FFS Tagfelvétel 2021

Portfóliók elküldése elektronikusan: 2021. április 30. péntek (éjfél)

2021. április 13.

Húsvét régen és ma – pályázati felhívás

Beérkezési határidő: 2021. április 25.

2021. április 12.

MPN2021 LÉLEKMOZGATÓ FOTÓPÁLYÁZAT

Pályázat beküldési határideje: 2021. április 30.

2021. április 12.

Enzsöly Kinga: Generációváltás? /virtuális kiállítás

Online megnyító: 2021. április 16. 18:00
2021. április 17. - május 15.

2021. április 12.