bezárás

MKE intézményi nyelvi vizsga

Tájékoztató a Magyar Képzőművészeti Egyetem által szervezett intézményi nyelvi vizsgáról

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Idegen Nyelvi Lektorátusa a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV. törvény XXX. fejezet, Vegyes rendelkezések 65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak 107.§ (2) alapján intézményi nyelvi vizsgát szervez azon volt hallgatói számára, akik legkésőbb 2013-ban sikeres egyetemi záróvizsgát tettek, de nem rendelkeznek a diplomához szükséges államilag elismert nyelvvizsgával.

A hivatkozott szakasz értelmében „az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.”

A MKE által szervezett intézményi nyelvi vizsga nem minősül államilag elismert nyelvvizsgának. Államilag elismert nyelvvizsga hiányában a MKE a diploma kiadásának feltételeként kizárólag az általa szervezett intézményi nyelvi vizsgát fogadja el.

Az intézményi nyelvi vizsgára 2017. január hónap végén kerül sor, két nyelvből (angol, német). A vizsganap(ok) a jelentkezők számától függően 2017. január 23. és 27. között lesz(nek) (az ettől eltérő időpontokról a jelentkező külön értesítést kap.)
A vizsga komplex, írásbeli és szóbeli részből áll, mindkettőre csak a megadott vizsganapokon kerülhet sor.

A vizsga díja 20.000,- Ft. A vizsgadíj befizetéséről szóló igazolás eredeti bizonylatát a jelentkezéssel együtt kell megküldeni.
Mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán a személyazonosság megállapítására alkalmas érvényes, fényképes igazolvány és a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylat személyes bemutatása szükséges. Ezeknek hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát.
Az írásbeli vizsgára késve érkezők számára a késés mértékével csökkentett idő áll rendelkezésére a feladatok megoldásához. A szóbeli vizsgáról elkésőknek a vizsga végéig lehetőség szerint biztosítjuk a vizsgán való részvételt.
A vizsga eredményéről a vizsganapot követő egy héten belül e-mailen kapnak értesítést.
Sikertelen vizsga esetén a vizsgát a teljes vizsgadíj megfizetése ellenében egy következő vizsgaperiódusban meg lehet ismételni.
A vizsgára az alábbi címen lehet jelentkezni: a kitöltött jelentkezési lap (lásd: alul a letölthető dokumentumoknál) visszaküldésével.
Jelentkezési határidő:
2016. november 20.

A vizsgára való felkészülés megkönnyítésére a MKE Idegen Nyelvi Lektorátusa
a/ felkészítő tanfolyamokat hirdet. A tanfolyamok 3 hetesek, heti két alkalommal 3-szor 45’-es órákból állnak (+ 15’ szünet). Az egyes tanfolyamok beindításához minimum 6 fő jelentkezése szükséges.
Hétfő – csütörtök 17.00 - 19.30
A tanfolyam díja 20.000,- Ft.

A felkészítő kurzusokra 2017. január 5. - 23. között az egyetem épületében kerül sor. Jelentkezés: a kitöltött jelentkezési lap (lásd: alul a letölthető dokumentumoknál) visszaküldésével.
Jelentkezési határidő:
2016. november 20.

A tanfolyam kezdetekor a tanfolyam díjának befizetéséről szóló bizonylatot be kell mutatni.
b/ részletes ismertetőt tesz közzé a vizsgáról, amelyhez mindkét nyelvből 1-1 minta feladatlapot is mellékel.
A tájékoztató és a jelentkezési lapok az alábbi linkekről letölthetők.
A felkészítő tanfolyam önkéntes, létszámkorlátozott és a jelentkezési sorrend alapján töltődik. A tanfolyam résztvevői a nyelvi vizsgadíjból 2.000,- Ft kedvezményt kapnak.
Csekket a megadott e-mail címen lehet kérni, vagy személyesen az egyetem Tanulmányi Osztályán.
Befizetett tanfolyami, illetve vizsgadíjat nem áll módunkban visszatéríteni.

Letölthető dokumentumok

Ismertető (.doc)
a MKE intézményi nyelvi vizsga követelményeiről

Jelentkezési lap (.rtf)
a Magyar Képzőművészeti Egyetem által szervezett intézményi nyelvi vizsgára felkészítő tanfolyamra

Jelentkezési lap (.rtf)
a Magyar Képzőművészeti Egyetem által szervezett intézményi nyelvi vizsgára

Angol minta feladat (.pdf)

Német minta feladat (.pdf)

Oktatás

Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény tájékoztatója

2018. február és március folyamán új adatbázisok tesztelésére nyílik lehetőség az egyetem hálózatán belül

2018. február 20.

MKE felvételi előkészítő kurzusok 2017/2018 tanév II. félév

A Magyar Képzőművészeti Egyetem az egyetemi felvételi első fordulója előtti intenzív felvételi előkészítő kurzusokat hirdet a 2018. január 29-március 10. közötti időszakra.

2018. január 02.