bezárás

DLADLA100

www.mke.hu/dladla100

– A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának kiállítása az 1916-ban alapított zürichi Cabaret Voltaire centenáriuma alkalmából

„»50 frank jutalom annak, aki elmagyarázza nekünk, mi a dada« – állt az 1921 januárjában Párizsban kiadott »Dada soulève tout«, vagyis »Dada felkavar mindent« kezdetű szórólapon a vezető dadaisták aláírásával. Jellegzetes dada-paradoxon, hogy aki egy ilyen felhívásra jelentkezne, az nyilvánvalóan nem értené a felhívásban rejlő csúfondáros dada-gesztust, tehát nem tudhatná, mi a dada; következésképp akinek van fogalma arról, mi a dada, nem jelentkezik ilyen felhívásra. S valóban, nem is tudunk arról, hogy jelentkezett volna valaki. Pedig a feladat ma is csábító a benne rejlő rendkívüli kihívás miatt, mert – ha komolyan vesszük – ez a feladvány igen nehéz, és maguk a dadaisták tették azzá.” Ezzel a gondolattal kezdi Kappanyos András az általa szerkesztett, online Dada antológiát, amely a benne összegyűjtött szemelvények révén egy szövegkollázsszerű egész összeállítására, tehát mégiscsak a dada meghatározására vállalkozik, nyugtázva egyszersmind a tevékenység alapvető ellentmondásosságát.

A DLADLA100* című csoportos kiállítás ezt a paradox definíciós kísérletet folytatja. A Barcsay Teremben bemutatott munkák a Magyar Képőzművészeti Egyetem Doktori Iskolájának egykori és jelenlegi hallgatói körében közzé tett pályázatra beérkezett vagy bekért művek közül kerültek ki. A DLA vezetősége a zürichi Cabaret Voltaire centenáriuma alkalmából tette közzé a felhívását, amelyre a dada művészeti mozgalom máig érzékelhető jelenlétét, különböző kortárs újraértelmezéseit és lehetséges kritikáit közvetítő alkotásokat várt.

A kiállító művészek munkáikban eltérő módon és különböző szinteken jelenik meg a dada öröksége: a dada eseménytörténet bizonyos részeinek feldolgozásától kezdve (1), a dadára jellemző motívumok (2) és a sajátos képzőművészeti eszköztár (3) kortárs alkalmazásán át, egészen a mozgalom irodalmi és tipográfiai sajátosságainak (4) értelmezéséig.          

A DLADLA100 tehát a fent idézett Dada antológiához hasonlóan működik, a Barcsay Teremben azonban a szemelvények összeolvasása helyett a kortárs művészeti alkotások megismerése ad egy szintén kollázsszerű összképet arról, hogy mit jelent 2016-ban a dada Magyarországon a művészdoktorok, illetve a doktoranduszok számára.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK:

Borsos Lőrinc, Bögös Lóránd, Jivens O. Breewenses, Igor & Ivan Buharov, Fajgerné Dudás Andrea, Fernezelyi Márton & Kappanyos András & Lepsényi Imre & Szegedy-Maszák Zoltán, Haász Katalin, Hecker Péter, Izsák Előd, Kicsiny Balázs, Koller Margit, István Kovács, Kőnig Frigyes, K.U.T.A.Cs. (Kivezető Utak Tapasztalatain Alapuló Csoport; Mécs Miklós & Vándor Csaba) & VirágJudit Galeri (Bogyó Virág & Fischer Judit), Laczkó Juli, Peternák Anna, Katerina Šević & Tehnika Schweiz (László Gergely & Rákosi Péter), Szelley Lellé, Szilágyi Kornél & Vándor Csaba, Sztruhár Zsuzsa, Tangl Edit, Tasnádi József

HELYSZÍN:

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem
Budapest, Andrássy út 69-71., 1062

MEGNYITÓ:

2016. december 15., 18.00

A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA:
Passuth Krisztina, művészettörténész

A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ:
2016. december 16. – 2017. január 31.

KURÁTOROK:
Kicsiny Balázs, Mucsi Emese, Szegedy-Maszák Zoltán

KOORDINÁTOR:
Szűcs Réka

FORDÍTÁS:
Laki Júlia

GRAFIKAI TERVEZÉS:
Lepsényi Imre

LETÖLTHETŐ SAJTÓANYAG

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem
Budapest, Andrássy út 69-71., 1062
Telephone: 06 70 682 4590 (Majsai Réka), 06 70 382 6952 (Mucsi Emese)
E-mail: exhibitions@mke.hu
Facebook: https://www.facebook.com/kepzomuveszetiegyetem/

* A DLA a Doctor of Liberal Arts, latinul a Doctor Liberalium Artium rövidítése. Ez a tudományos fokozat csak a művészeti képzés területén szerezhető meg.


DLADLA100

An exhibition by the Doctoral School of the Hungarian University of Fine Arts, on the occasion of the centenary of Cabaret Voltaire, founded in Zürich in 1916.

“‘50 francs reward to the person who finds the best way to explain DADA to us,’ read the leaflet Dada soulève tout (Dada Stirs Up Everything), published in Paris in 1921 and signed by all prominent Dadaists. The leaflet is a typical Dada-paradox: anyone who actually responds to the call evidently does not grasp the teasing Dadaist gesture built into it and therefore has no real concept of what Dada is. Consequently, s/he who really understands Dada would not come forward with an answer—and indeed, we have no record of any respondents. However, with its inherent challenge, the task set by the leaflet is still tempting even today: if taken seriously, it is a rather difficult puzzle, made to be so by the Dadaists themselves.” These are the opening sentences of András Kappanyos’ online Dada Anthology that attempts to create a collaged unity out of textual excerpts and tries to define Dada while at the same time acknowledging the fundamentally contradictory nature of this task.

The group exhibition DLADLA100* carries on the tradition of this paradoxical attempt at definition. The works on view in the Barcsay Hall were selected from works submitted (or requested by the organizers) in the framework of an open call involving students and alumni of the University of Fine Arts’ Doctoral School. The Doctoral School Board announced the call to commemorate the centenary of the Cabaret Voltaire in Zürich, and was looking for artworks that represent the ongoing influence of Dada as an artistic movement, and its contemporary reinterpretations and possible criticisms.

The exhibited works present the legacy of Dada in various ways and on different levels, from an elaboration of certain aspects of Dada’s history, through a contemporary application of the motifs and artistic toolkit typical of Dadaism, to an interpretation of the literary and typographic characteristics of the movement.

The DLADLA100 exhibition is therefore similar to the Dada Anthology referred to above, but instead of a compilation of textual excerpts, it is an overview of contemporary artworks that provides a collage-like image of what Dada means for Hungarian DLA alumni and students in 2016.

EXHIBITING ARTISTS:

BORSOS LŐRINC, BÖGÖS Loránd, Jivens O. BREEWENSES, Igor & Ivan BUHAROV, FAJGERNÉ DUDÁS Andrea, FERNEZELYI Márton & KAPPANYOS András & LEPSÉNYI Imre & SZEGEDY-MASZÁK Zoltán, HAÁSZ Katalin, HECKER Péter, IZSÁK Előd, KICSINY Balázs, KOLLER Margit, István KOVÁCS, KŐNIG Frigyes, K.U.T.A.Cs. (MÉCS Miklós & VÁNDOR Csaba) & VirágJudit Galeri (BOGYÓ Virág & FISCHER Judit), LACZKÓ Juli, PETERNÁK Anna, Katerina ŠEVIĆ & Tehnika Schweiz (LÁSZLÓ Gergely & RÁKOSI Péter), SZELLEY Lellé, SZILÁGYI Kornél & VÁNDOR Csaba, SZTRUHÁR Zsuzsa, TANGL Edit, TASNÁDI József

ON VIEW:

2016. december 16 – 2017. január 31.

CURATED BY

KICSINY Balázs, MUCSI Emese, SZEGEDY-MASZÁK Zoltán

TEXTS:

KAPPANYOS András, MUCSI Emese

COORDINATOR:

SZŰCS Réka

TRANSLATION:

LAKI Júlia

GRAPHIC DESIGN:

LEPSÉNYI Imre

SPECIAL THANKS:

BODÓNÉ HOFECKER Zsuzsanna, BOGNÁR Benedek, CSÁBI Ádám, CSEJDY Réka, ESTERHÁZY Marcell, GYŐRI István, LUKÁCS Annabella, MAJSAI Réka, PASSUTH Krisztina, SIMON Zsuzsanna

WEB:

http://www.artpool.hu/dada/antologia.html
https://www.facebook.com/kepzomuveszetiegyetem/

* DLA is the abbreviation for Doctor of Liberal Arts or Doctor Liberalium Artium in Latin. This academic degree can only be obtained in the field of arts.

Kiállítás

BEST OF DIPLOMA 2022

Megnyitó: 2022. június 25-én, 19:00
Helyszín: MKE Főépület, Barcsay Terem és Aula
Megtekinthető: 2022. június 24-július 22.

2022. június 22.

DIPLOMA +

Megnyitó: 2022. június 25. 19.00
Helyszín: MKE-Profil Galéria
Megtekinthető: 2022. június 24 - július 22.

2022. június 22.