bezárás

TAXOGRÁFIA

„Annak idején, mondta Zea atya, az Akadémia elküldte a három legjobb földmérőjét, La Condamine-t, Bouguert és Godint, hogy határozzák meg az egyenlítő meridián hosszát. Elsősorban esztétikai okokból szerették volna megcáfolni Newton csúnya tételét, miszerint a Föld forgás következtében belapul. Zea atya pár másodpercig minden figyelmét az asztalra összpontosította. Egy hatalmas bogár telepedett a homlokára. Bonpland ösztönösen odakapott, de megtorpant és visszahúzta a kezét. Megmérni az egyenlítőt, folytatta Zea atya. Szóval vonalat húzni oda, ahol ilyen sosem volt. Hogy körülnéztek-e odakint. A vonalak másutt vannak. Csontos karjával az ablakra mutatott, a vadonra, a növényekre, amelyek körül rovarok rajzottak. Nem itt! Vonalak mindenütt vannak, mondta Humboldt. A vonal absztrakció. Ahol magánvaló tér van, ott vonalak is vannak.” (Daniel Kehlmann)

A kiállítás a klasszifikációs rendszerek kritikus értelmezését, egy-egy taxonómiai rendszer személyes olvasatának lehetőségét mutatja be. Albert Ádám és Zilahi Anna műveinek a XIX. századi kultúrtörténeti keretrendszer a kiindulópontja. A nagy földrajzi felfedezések záró évtizedei és a kialakuló nemzetállamok korának újragondolt tárgyain, képszerkesztési elvein és művészeti alkotásain keresztül kérdeznek rá a rendszeralkotás ideológiai konstruáltságára.

Zilahi Anna Unavoidable Staccato of Heimweh című installációja egy rendszerkritikus, és egyben a hangnemrendszert relativizáló konceptuális zenemű, amely a zenei hangnemrendszer szubjektivizálásával vállalkozik a Szózat monolit nacionalista konnotációinak lebontására. Albert Ádám a földrajzi felfedezések nyomán kialakult globális kereskedelmi rendszerek kritikai megközelítésével és a képszerkesztés (a térképzés) történeti alakulásával foglalkozik. Egy privát klasszifikációs rendszert épít ki, melyben talált tárgyakat új és régebbi saját műveket rendez egymás mellé.

Albert Ádám és Zilahi Anna különféle eszközökkel – hangokkal vagy épp funkciójukat kereső újragondolt tárgyakkal – nagyon hasonló alapokra épülő geopolitikai tudattalant mutatnak fel. Földrajzi viszonyrendszerekből, politikai fogalmakból, a képi és zenei reprezentáció kanonikus formáiból alakuló világukban annak a jelenlegi térnek a leképzésén dolgoznak, melyben ma is létezünk. A kiállítás így olyan kérdésekre keresi a választ, mint hogy mennyiben tekinthető társadalmi konstrukciónak minden rendszer? Ki lehet-e alakítani személyes klasszifikációs rendszert, vagy e hiábavaló próbálkozás végén csak a rendetlenség marad majd? Egy tér megalkotása, vagy egy új tér megszerzése szükségszerűen egy új perspektíva kialakításával jár-e együtt?

Megnyitja
GADÓ Flóra, kurátor, esztéta

Művészek
ALBERT Ádám
ZILAHI Anna

Kurátor
ŐZE Eszter

Grafikusok
HOFFMANN Tamás Boldizsár, SZABÓ Andrea

Külön köszönet
KOVÁCS Gyula

Labor Galéria
1053 Budapest, Képíró u. 6.

Szombat-Vasárnap / Saturday-Sunday 14:00 - 18:00
2016.12.02. - 2016.12.11.

www.facebook.com

Kiállítás

SZABÓ NÓRA: I cannot see it. I may not touch it. I do not know it." / "Nem láthatom, nem érinthetem, nem ismerem.

megnyitó: 2017. okt. 17. 19h
helyszín: Labor
megtekinthető: 2017. okt. 18-22.

2017. október 13.

Szobrászat épített térben 2016

Megnyitó: 2017. okt. 17. 18h
Helyszín: Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2017. okt. 28-ig

2017. október 12.

ELMOZDULÁSOK

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
2017. október 23-án, hétfőn a Barcsay Terem zárva tart.

A ZimZum csoport kiállítása
Megnyitó: 2017. október 10. 18h
Helyszín: MKE, Aula
Megtekinthető: 2017. október 29-ig

2017. október 06.

NYOMHAGYÁS : NYOMTATÁS

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS
2017. október 23-án, hétfőn a Barcsay Terem zárva tart.

MAURER DÓRA GRAFIKAI MUNKÁSSÁGA 1955–1980
Megnyitó: 2017. október 12., 18h
Helyszín: MKE, a Barcsay Terem
Megtekinthető: 2017. december 3-ig

2017. október 05.