bezárás

T-mínusz csoport

A gondolkodás költői jellege még el van rejtve.
Ahol megmutatja magát, hosszú időn át
egy félig költői értelem utópiájához hasonlít.
/Heidegger/

Ott vagyunk már? - A T-minusz csoport bemutatkozó kiállítása a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

MEGNYITÓ: 2017. január 26. 18 óra
A KIÁLLÍTÁST MEGNYITJA: Herpai András, művészettörténész

MEGTEKINTHETŐ: 2017. január 27. – február 13.

A T mínusz (T-) kifejezés a visszaszámlálás egyfajta módjára utal, amely egy adott esemény felé tart, ahol a T az esemény bekövetkeztének időpontja, a mínusz az azt megelőző időt jelöli. Néhány fiatal képzőművész úgy érezte, hogy művészi útjuk elején szükségük lenne társakra, más nézőpontokra, hogy az önmagáért való alkotásból teremtő erő válhasson.
Közöttük találunk festőművészeket és grafikusművészeket is. Festészetük, művészi látásmódjuk nem köthető azonos stílusirányzathoz, de még az origó, kiindulási pontjuk sem azonos. És mégis, mintha a külön, párhuzamos művészi útjaik egy adott ponton a végtelenben metszenék egymást. Ez a metszéspont az a bizonyos T, amely a későbbi esemény bekövetkeztét jelöli ki számukra. A T-minusz a végtelenbe tartó folyamat egy állomása, ahol a kiállító művészeket a közös gondolat köti össze: mintha az „Ott vagyunk már?” kérdés feltevésével a mottóban olvasható heideggeri utópiára az alkotásban keresnék a válaszaikat. Talán nem is a kérdésre adható válasz a legfontosabb, hanem a szemlélődő alapállás, a közös gondolkodás és a közösségként való létezés.
Mert a T-minusz nem egy ad hoc létrejött laza csoportosulást takar. Fiatal művészek egy élő közösséget hoztak létre, amelyben a közös alkotni és tenni vágyás mellett horribile dictu a figyelem, a bizalom adja metafizikai erejét, és a kontemplativitás az alkotások szellemi mélységét. A T-minusz közösségeként egyéni látásmódot képviselnek, a művek egymásra reflektálva teszik fel az „Ott vagyunk már?” kérdését. /Herpai András, művészettörténész/

HELYSZÍN: MKE // Aula //1062 Andrássy út 69.

KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK: 
Csonka Veronika, Jánosi Kata, Kármán Dániel, Koltay Dorottya Szonja, Kristófy Dániel, Mányoki Ádám, Radvánszki Levente, Szász Tünde, Végvári Gergely


T-MINUS group

The poetic caracter of thought is still concealed. When it shows itself, it is likened for a long time to the utopia of a half-poetic understanding.
/Heidegger/

Are we there yet? – The T-MINUS group’s introductory exhibition at the Hungarian University of Fine Arts.

Opening: 2017. January 26th. 6 pm
On view: 2017. January 27th. –February 13th
Opening speech: András Herpai , art historian

The T minus (T-) expression refers to counting back to a given event, where T represents when the event took place and minus represents the time before that. A couple of young artists felt that in the beginning of their journey there was a need for peers and for different points of view so that the creating itself could become a creative force.

Among us there are painters and graphic designers. Our art and artistic views are not of the same style, even our origin, our starting points are not the same. Even so, these separate parallel roads at some point infinitely intersected. This intersection is represented by the T, which points out the later incidents that are to come. T-minus is a stop along an endless journey, where the exhibiting artists are tied together by common thought. It is as if with by asking the question „Are we there yet?” they are looking for answers in their creations about the Heidegger's utopia presented in the motto. Perhaps the answers to the question aren’t the most important, but the contemplative stance, the common thinking and the existence as a community.

The T-minus isn’t ad hoc grouping which was loosely formed. Young artists created a living community, where beyond the common desire to create and do, attention is on the horrible dictu. Trust gives the art its metaphysical power and contemplation gives it’s intellectual depth. As a community T-minus represents original perspectives. The art pieces reflect onto one and other the question: Are we there yet? /András Herpai, art historian/

Exhibiting Artists: Veronika Csonka , Kata Jánosi , Dániel Kármán, Dorottya Szonja Koltay, Dániel Kristófy, Ádám Mányoki, Levente Radvánszki, Tünde Szász, Gergely Végvári

On view at the AULA of the Hungarian University of Fine Arts 1062 Budapest, Andrássy str. 69

T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport
T-mínusz csoport

Kiállítás

SZOBRÁSZ MESTEREK AZ EPRESKERTBEN I.

Megnyitó 2021. okt. 26., 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2021. okt. 27-  nov. 05.

2021. október 22.

Az Év Grafikája Díjának átadása

Időpont: 2021. október 21., 10:30
Helyszín: MKE, Kondor Béla Galéria
Megtekinthető: 2021. november 14-ig

2021. október 19.

Szabó Ádám osztály: KONZISZTENS GRIFFITHS-TÖRTÉNET

Megnyitó 2021. október 12., 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2021. október 13-  22.

2021. október 07.