bezárás

Regionális Tehetségkutató Program III. felvételi előkészítő kurzus

RTP– az egyetemi felvételi első fordulója előtti kurzus III.
(felvételi előkészítő kurzus – 3 alkalom (hétfő-kedd-szerda) / hét)

A képzés programvezetője:

Kácser László művésztanár
regionalis@hotmail.com

A képzés helyszíne:

Magyar Képzőművészeti Egyetem - Stróbl Alajos Kollégium (Tetőtér)
1087 Budapest, Stróbl Alajos u. 3/A.

A képzés időpontja:

hétfő-kedd-szerda 15.00-19.00

A képzés díja:

72.000 Ft / 72 óra

Időpontok:

  Dátum
1/6 2018. január 29-30-31. (hétfő-kedd-szerda)
2/6 2018. február 5-6-7. (hétfő-kedd-szerda)
3/6 2018. február 12-13-14. (hétfő-kedd-szerda)
4/6 2018. február 19-20-21. (hétfő-kedd-szerda)
5/6 2018. február 26-27-28. (hétfő-kedd-szerda)
6/6 2018. március 5-6-7. (hétfő-kedd-szerda)

A kurzus keretében oktatott tárgyak:

 • egyetemi felvételi típusú fej- és akt tanulmányrajzok készítése modell után korrektúrával; egyetemi felvételi típusú kreatív rajzi- és kreatív szakirányú feladatok megoldása korrektúrával; műtermi konzultációk; egyetemi felvételi mappa konzultáció; egyetemi felvételi mappa összeállítás.

A jelentkezők hozzanak magukkal:

 • 1/2 íves rajztábla
 • 1/2 íves rajzlapok
 • különböző rajzi technikákhoz alkalmas rajzeszközök (pl.: grafitceruzák, pittkréták, préselt szén, égetett ágszén, monopol radír, radír, tus, diófapác, rajztoll, ecsetek, fixatív stb.)
 • a korábban készült rajzokat, tanulmányrajzokat, ill. szakmai munkákat tartalmazó mappa

Ajánlott irodalom:

 • Barcsay Jenő: Művészeti Anatómia
 • Barcsay Jenő: Ember és Drapéria
 • Barcsay Jenő: Forma és Tér
 • Gottfried Bammes: Der Nackte Mensch
 • Szalay Zoltán: A kockától az aktig
 • Funták Gyula - Kőnig Frigyes: Művészeti anatómia és geometria                      

Tanterv:

Alkalom Órarend Rövid leírás
1/6. 11:00 – 11:45
(szombat)
Bevezető tájékoztató: a kurzusokon folyó képzésről, az egyetemi felvételi vizsga menetéről és követelményeiről, valamint a kurzusokon történő részvétellel és a műtermi munkával összefüggő házirendi és biztonsági szabályokról.
12:00 – 15:00
(szombat)
Portrérajz 1: szabadkézi, élő modell utáni tanulmányrajz készítése folyamatos tanári jelenléttel és korrektúrával..
A műtermi munka és a hetente kiadott otthoni rajzi kreatív feladatok, valamint a folyamatos személyes konzultáció és korrektúra elősegíti a különböző felkészültségű tanulók felzárkóztatását, és az egyetemi felvételi vizsga rajzi követelményeinek gyakorlati megismerését
A modell, mint összetett térbeli formarendszer és kétdimenziós –tanulmányrajzi- leképezése anatómiai-, térábrázolási- és rajztechnikai összefüggéseinek megértése a megfigyelés és a koncentráció folyamatos fenntartásával és fejlesztésével.
Konzultáció: a korábbi tanulmányrajzi- és szakmai munkákat tartalmazó mappa elemzése, korrektúrája.
2/6. 11:00 – 15:00
(szombat)
Portrérajz 2.: szabadkézi, élő modell utáni tanulmányrajz készítése folyamatos tanári jelenléttel és korrektúrával.
A művészi/vizuális formanyelv alapelemei; formakitöltő elemek; tónusok, textúra, faktúra, kontrasztok; hagyományos és kortárs ábrázolási formák.
Konzultáció: a hetente kiadott otthoni rajzi- és szakmai kreatív feladatok értékelése, korrektúrája,
3/6. 11:00 – 15:00
(szombat)
Portrérajz 3: szabadkézi, élő modell utáni tanulmányrajz készítése folyamatos tanári jelenléttel és korrektúrával,
A látvány tartalmi és formai összefüggéseinek elemzése; objektív és szubjektív képi megközelítések; alkotói önkép.
Konzultáció: a hetente kiadott otthoni rajzi- és szakmai kreatív feladatok értékelése, korrektúrája,
4/6. 11:00 – 15:00
(szombat)
Aktrajz 1: szabadkézi, élő modell utáni tanulmányrajz készítése folyamatos tanári jelenléttel és korrektúrával,
Térérzékelés – térábrázolás; a térszemlélet fejlesztése; a tér gondolati és valóságos rekonstruálása; a képi térhatás és a valóságos térérzékelés közötti kapcsolat.
Konzultáció: a hetente kiadott otthoni rajzi- és szakmai kreatív feladatok értékelése, korrektúrája,
5/6. 11:00 – 15:00
(szombat)
Aktrajz 2: szabadkézi, élő modell utáni tanulmányrajz készítése folyamatos tanári jelenléttel és korrektúrával,
Tér és forma; méret – arány – tömeg; a tér és forma viszonyainak analízise, tudatos eszközhasználat.
Konzultáció: a hetente kiadott otthoni rajzi- és szakmai kreatív feladatok értékelése, korrektúrája,
6/6. 11:00 – 15:00
(szombat)
Aktrajz 3: szabadkézi, élő modell utáni tanulmányrajz készítése folyamatos tanári jelenléttel és korrektúrával.
Képi struktúrák; kompozíció, erővonalak, dinamika, ritmus; fény-árnyék, tónusok, kontrasztok; komponálási módok.
Konzultáció: a korábbi tanulmányrajzi- és szakmai munkákat tartalmazó mappa és a kurzusokon készült tanulmányrajzok, ill. a hetente kiadott otthoni kreatív rajzi feladatok összefoglaló elemzése, korrektúrája.