bezárás

Turcsány Villő: SOLO INGA

A Magyar Képzőművészeti Egyetem meghívja Önt

Turcsány Villő
SOLO INGA

című kiállítására
2017. február 21-én 18 órára a Parthenón-fríz Terembe

A kiállítást megnyitja: Tillmann József, filozófus

Megtekinthető: 2017. március 4-ig,
hétköznap 10 -18 óráig, szombaton 10 -13 óráig

Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem (1063 Budapest, Kmety György utca 26-28)

Turcsány Villő

Turcsány Villő  képzőművészeti tevékenysége a "tér-alkotás" (spatialism), a folyamatművészet, a természetművészet,  a kinetikus, valamint a vizes installációk területeit öleli fel. A szobrászdiploma megszerzése után (1997, Magyar Képzőművészeti Egyetem) párhuzamosan folytat plasztikai kísérleteket és vesz részt experimentális audio-művészeti és performatív  projektekben mint szerző, előadó vagy tervező. A hang médiumával foglalkozó munkái 12 év klasszikus zenei tanulmányain alapulnak. A zenei gondolkodás elemei kezdettől felfedezhetők szobrászi munkáiban is, sound art kísérleteiben pedig vizuális fogalmakként kezeli a hangok tónusait, a megszólalás ritmikáját, a telítettségének mértékét.

Kutatásaiban a performatív tevékenységében jelen lévő sound art és a szobrászatának egyre inkább fókuszába kerülő időbeliség, valamint interakció az elmúlt években szintézisbe lép: a zenei indíttatás, a zenei szerkesztési elvek és a kiterjesztett térhasználat, az időbeliségében, folyamatként megvalósuló plasztikai kompozíció együttes érvényesülését létrehozva. Képzőművészeti munkái egyszerre keltenek hatást térélményként, plasztikaként és zenei struktúraként.

Az Inga-hangolás című helyspecifikus mobil installáció első verziója a Fővárosi Képtár Kiscelli Múzeum templomterére komponálva 2012. évben jött létre. A munka gondolati alapja a templomtorony objektív időjelző funkciója volt; szerkesztési elve - mozgásképe zenei alapokon nyugodott. Az ingák által bejárt útvonalak változó ritmussal hangolták át a néző által birtokba vehető teret.  A helyspecifikus egyedi mozgáskép a kompozíció meghatározó részét képezte.

A szentendrei Művészet Malomba készített Inga-Hangolás / Kettős Inga vol. 1 (2015) az adott térre teljesen újrakomponált mozgásstruktúrát és új jelentés-kontextust kapott. Jelen változat  téralakításában, méretében, mozgásképében a helyszínre reflektáló struktúra.

Solo Inga, 2017

helyspecifikus mobil installáció

Turcsány Villő installációja Foucault közismert, a Föld forgásának és a Coriolis-erő hatásának szemléltetésére szolgáló ingájával szemben egy vizuális eszközökkel létrehozott zenei kompozíció, amely magába foglalja a teret is, amelyben megvalósul. A művész által egyedileg megírt mozgása és meghatározott pályája a függesztési mechanika és programozott mozgatási rendszer eredményeképpen jön létre.

A mobil struktúra koreográfiáját szoftver vezérli, amely az installáció mozgásképének minden időpillanatát a konkrét befogadó térhez komponált ritmuskép szerint határozza meg, egyetlen nagy hangszerré változtatva a teret is.
A mobil a teljes teret játékba vonja, a folytonosan mozgó struktúra az idő érzékelését megváltoztató kompozícióként hat a nézőre – a reális időbeliség kereteit megszüntetve. Ugyanakkor a térben helyet változtató látogató folyamatos nézőpontváltása közben az installáció folyton áthangolja a befogadó terét, átmeneti téri viszonyokat és az építészeti struktúrának a mozgással való együtthangzását létrehozva.

A koreografált mozgás hatását a motor-zümmögés és a kötélsurrogás mintegy „konkrét zene”-ként erősíti fel.

mechantonikai mérnök munkatárs: 
Kovács Róbert phd kutató
Hasso-Plattner Institute, Berlin

www.facebook.com

Kiállítás

Szabó Ádám osztály: KONZISZTENS GRIFFITHS-TÖRTÉNET

Megnyitó 2021. október 12., 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2021. október 13-  22.

2021. október 07.