bezárás

KÖZLEMÉNY

Ezúton értesítjük a Tisztelt Pályázókat, hogy 2017/2018. tanévre a Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program) Működési Szabályzata I.6.2.5, II.1.6-1.7. és IV. 5. alpontja az alábbiak szerint módosításra, kiegészítésre került.

I.
6.2.5.
A 2017/2018. tanév pályázati fordulójában a Pályázó azonos célcsoportra több felsőoktatási intézményhez is benyújthat normál (nem „Továbbfutó”) pályázatot. Amennyiben több felsőoktatási intézmény ÚNKP döntési listájában nyertes pályázóként szerepel és ezen felsőoktatási intézményekkel hallgatói jogviszonyt/doktorjelölti jogviszonyt/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít a megpályázott ösztöndíjas időszak alatt, úgy legkésőbb 2017. szeptember 20-ig a Pályázó nyilatkozik arról, hogy választása szerint az azonos ösztöndíjas időszakra vonatkozó ösztöndíjas jogviszonyt mely felsőoktatási intézménnyel kívánja létesíteni. (Amennyiben az ösztöndíjas időszakok között nincs időbeli átfedés, úgy ösztöndíjas jogviszonyok létesíthetőek a fogadó felsőoktatási intézményekkel.)  

II.
1.6.
A 2017/2018. tanévre vonatkozó ÚNKP-17-1, ÚNKP-17-2, valamint az ÚNKP-17-3 „II.” típusú keresztféléves pályázók esetén a Pályázati Kiírás 4.1. pontja szerinti felvételi jelentkezési kérelem benyújtásának minősül, a Pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2017/2018. tanév második félévére (februárban induló képzés) a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.  (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) alpontja szerinti jelentkezési kérelmet fog benyújtani keresztféléves képzésre.

1.7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 42. § (1) bekezdés a) alpontja szerinti pályázó ahhoz a felsőoktatási intézményhez, ahol vendéghallgatói jogviszonyban áll, az ÚNKP keretében pályázatot nem nyújthat be.  

IV.
5.
A Fogadó felsőoktatási intézmény rektora - a (doktori) hallgatói önkormányzat véleményének kikérésével - a kancellár egyetértésével az ÚNKP intézményi szakmai és operatív lebonyolítási feladatokkal kapcsolatos eljárásrendről ÚNKP Szabályzatot alkot, amely tartalmazza különösen:

  • lebonyolítás rendjét, módját felelősök megjelölésével;
  • összeférhetetlenségi szabályokat;
  • a Pályázati Kiírásban meghatározott értékelési szempontrendszer alapján további bírálati szempontokat. Az eddigi tudományos, művészeti tevékenység és kutatási terv értékelési szempontrendszerét;
  • intézményi 40%-os támogatás felhasználására vonatkozó belső szabályokat;
  • az Ösztöndíjas szakmai záró beszámoló benyújtásával, annak kötelező tartalmi elemeivel, a szakmai értékelési szempontjaival kapcsolatos rendelkezéseket.”

OMSZ_UNKP_2017_2018_HONLAPRA_0519_MODOSITAS.pdf

Pályázat

Segédeszköz újratöltve

a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. felhívása

2017. november 16.

Tehetséges fiatalokat keresünk.

A Matehetsz által ez év október folyamán meghirdetett „Tutorált fiatalokat keresünk!” pályázati felhívás -mely keretében TEHETESÉGES FIATALOK jelentkezését várjuk-  jelentkezés határideje: 2017. november 19. éjfél.

2017. november 14.

„NEKEM AZ EU…”

A TRANSPARENCY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG
PLAKÁTPÁLYÁZATA
A MEGÚJULÓ EURÓPÁRÓL

2017. november 13.

UNILEVER MŰVÉSZETI DÍJ 2018

Az Unilever Magyarország Kft. az AMADEUS Művészeti Alapítvány szervezésében kétfordulós országos tematikus pályázatot hirdet képzőművész hallgatóknak.

2017. november 13.

Magyar akác videópályázat

A Gondolat Generátor pályázatot hirdet középiskolás és egyetemista csoportoknak a Magyar akác című előadás kapcsán.

2017. november 06.

Pályázati felhívás - Slachta Margit szobor elkészítésére

Pályázati felhívás a Budapest XIV. kerület Stefánia út 91. sz. ingatlan előtti önkormányzati tulajdonú közterületen felállításra kerülő Slachta Margit szobor elkészítésére

2017. október 27.

Pályázati felhívás - ’PILLANGÓ’ köztéri szobor elkészítésére

Pályázati felhívás a Budapest XIV. kerület Pillangó park területén (hrsz: 31911/19) felállításra kerülő ’PILLANGÓ’ köztéri szobor elkészítésére

2017. október 27.

Alkotói pályázat / Veszprém / Művészetek Háza

A Művészetek Háza Veszprém Goldilocks Zone címmel képzőművészeti pályázatot hirdet. A kiállításra bármilyen médiumot használó, tematikába illeszthető mű nevezhető.

2017. október 25.

Pályázati Felhívás – Esterházy Művészeti Díj 2017

A 2009-ben megalapított Esterházy Művészeti Díj célja a fiatal, tehetséges magyar művészek felkarolása és pályafutásuk elindítása. Az egyenként 5.000 euróval jutalmazott díjat kétévente, minimum kettő és maximum három 45 év alatti magyar képzőművésznek ítéli oda a független szakmai zsűri.

2017. szeptember 26.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intelligens szakosodás projektje

EFOP-3.6.1-16-2016-00021
Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

2017. augusztus 16.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intelligens szakosodás pályázat

EFOP-3.6.1-16-2016-00021
Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

2017. augusztus 16.

KIÁLLÍTÁSI FELHÍVÁS

A Kecskeméti Katona József Múzeum
IX. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ
A HÉT FŐBŰN – HIERONYMUS BOSCH NYOMÁBAN
címmel országos kortárs képző- és iparművészeti kiállítást rendez 2018. március 10. – május 27. között a kecskeméti Cifrapalotában.

2017. július 24.