bezárás

KÖZLEMÉNY

Ezúton értesítjük a Tisztelt Pályázókat, hogy 2017/2018. tanévre a Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program) Működési Szabályzata I.6.2.5, II.1.6-1.7. és IV. 5. alpontja az alábbiak szerint módosításra, kiegészítésre került.

I.
6.2.5.
A 2017/2018. tanév pályázati fordulójában a Pályázó azonos célcsoportra több felsőoktatási intézményhez is benyújthat normál (nem „Továbbfutó”) pályázatot. Amennyiben több felsőoktatási intézmény ÚNKP döntési listájában nyertes pályázóként szerepel és ezen felsőoktatási intézményekkel hallgatói jogviszonyt/doktorjelölti jogviszonyt/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít a megpályázott ösztöndíjas időszak alatt, úgy legkésőbb 2017. szeptember 20-ig a Pályázó nyilatkozik arról, hogy választása szerint az azonos ösztöndíjas időszakra vonatkozó ösztöndíjas jogviszonyt mely felsőoktatási intézménnyel kívánja létesíteni. (Amennyiben az ösztöndíjas időszakok között nincs időbeli átfedés, úgy ösztöndíjas jogviszonyok létesíthetőek a fogadó felsőoktatási intézményekkel.)  

II.
1.6.
A 2017/2018. tanévre vonatkozó ÚNKP-17-1, ÚNKP-17-2, valamint az ÚNKP-17-3 „II.” típusú keresztféléves pályázók esetén a Pályázati Kiírás 4.1. pontja szerinti felvételi jelentkezési kérelem benyújtásának minősül, a Pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2017/2018. tanév második félévére (februárban induló képzés) a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.  (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) alpontja szerinti jelentkezési kérelmet fog benyújtani keresztféléves képzésre.

1.7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 42. § (1) bekezdés a) alpontja szerinti pályázó ahhoz a felsőoktatási intézményhez, ahol vendéghallgatói jogviszonyban áll, az ÚNKP keretében pályázatot nem nyújthat be.  

IV.
5.
A Fogadó felsőoktatási intézmény rektora - a (doktori) hallgatói önkormányzat véleményének kikérésével - a kancellár egyetértésével az ÚNKP intézményi szakmai és operatív lebonyolítási feladatokkal kapcsolatos eljárásrendről ÚNKP Szabályzatot alkot, amely tartalmazza különösen:

  • lebonyolítás rendjét, módját felelősök megjelölésével;
  • összeférhetetlenségi szabályokat;
  • a Pályázati Kiírásban meghatározott értékelési szempontrendszer alapján további bírálati szempontokat. Az eddigi tudományos, művészeti tevékenység és kutatási terv értékelési szempontrendszerét;
  • intézményi 40%-os támogatás felhasználására vonatkozó belső szabályokat;
  • az Ösztöndíjas szakmai záró beszámoló benyújtásával, annak kötelező tartalmi elemeivel, a szakmai értékelési szempontjaival kapcsolatos rendelkezéseket.”

OMSZ_UNKP_2017_2018_HONLAPRA_0519_MODOSITAS.pdf

Pályázat

Pályázat a Tbilisi Nemzetközi Biennálén való részvételre

Beadási határidő: 2018. április 29.

2018. április 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Képzőművészeti ösztöndíj támogatására a Római Magyar Akadémia közreműködésével

Pályázatot benyújtásának határideje: 2018. május 7-én

2018. április 20.

Pályázat képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére

A pályaművek beadásának időpontja: 2018. november 6-án

2018. április 20.

Logótervező-pályázat

A pályaművek beérkezésének határideje: 2018. augusztus 20.

2018. április 20.

Bánkitó Fesztivál 2018 – Képzőművészeti pályázat

A pályázati tervek leadási határideje: 2018. MÁJUS 2. ÉJFÉL

2018. április 20.

Ciróka Bábszínház

A Ciróka Bábszínház nyílt pályázatot hirdet a Magyarországi Bábszínházak 14. Találkozója országos szakmai rendezvény plakátjának és logójának megtervezésére.

2018. április 18.

ERASMUS+ hallgatói szakmai gyakorlat pályázati felhívás

A pályázat beadási határideje: 2018. május 15. 14:00

2018. április 18.

A XVII. TÁBLAKÉPFESTÉSZETI BIENÁLLÉ FELHÍVÁSA

A pályázat határideje: 2018. április 22. 24 óráig

2018. április 15.

Contemporary Art Award COMEL Vanna Migliorin

Theme of the Seventh Edition: ‘Harmonies in Aluminium’ Registration until 15 June 2018

2018. április 11.

Féktelenül - Pályázati felhívás

kültéri installáció készítésére
Részvételi szándék jelzése: 2018. április 30.

2018. április 11.

„A VÁROSOM SZOCIÁLIS SZEMMEL” - Európai fotópályázat

A fotók benyújtásának határideje: 2018. június 30., 23.59 (brüsszeli idő szerint).

2018. április 10.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi pályázati kiírásai

A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán- és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 10. - 2018. május 10. v. 2018. április 10. - 2018. június 13.

2018. április 10.