bezárás

KÖZLEMÉNY

Ezúton értesítjük a Tisztelt Pályázókat, hogy 2017/2018. tanévre a Nemzeti Felsőoktatási Kiválóság Ösztöndíj (Új Nemzeti Kiválóság Program) Működési Szabályzata I.6.2.5, II.1.6-1.7. és IV. 5. alpontja az alábbiak szerint módosításra, kiegészítésre került.

I.
6.2.5.
A 2017/2018. tanév pályázati fordulójában a Pályázó azonos célcsoportra több felsőoktatási intézményhez is benyújthat normál (nem „Továbbfutó”) pályázatot. Amennyiben több felsőoktatási intézmény ÚNKP döntési listájában nyertes pályázóként szerepel és ezen felsőoktatási intézményekkel hallgatói jogviszonyt/doktorjelölti jogviszonyt/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló jogviszonyt/oktatói, kutatói munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít a megpályázott ösztöndíjas időszak alatt, úgy legkésőbb 2017. szeptember 20-ig a Pályázó nyilatkozik arról, hogy választása szerint az azonos ösztöndíjas időszakra vonatkozó ösztöndíjas jogviszonyt mely felsőoktatási intézménnyel kívánja létesíteni. (Amennyiben az ösztöndíjas időszakok között nincs időbeli átfedés, úgy ösztöndíjas jogviszonyok létesíthetőek a fogadó felsőoktatási intézményekkel.)  

II.
1.6.
A 2017/2018. tanévre vonatkozó ÚNKP-17-1, ÚNKP-17-2, valamint az ÚNKP-17-3 „II.” típusú keresztféléves pályázók esetén a Pályázati Kiírás 4.1. pontja szerinti felvételi jelentkezési kérelem benyújtásának minősül, a Pályázó nyilatkozata arról, hogy a 2017/2018. tanév második félévére (februárban induló képzés) a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.  (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) alpontja szerinti jelentkezési kérelmet fog benyújtani keresztféléves képzésre.

1.7. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 42. § (1) bekezdés a) alpontja szerinti pályázó ahhoz a felsőoktatási intézményhez, ahol vendéghallgatói jogviszonyban áll, az ÚNKP keretében pályázatot nem nyújthat be.  

IV.
5.
A Fogadó felsőoktatási intézmény rektora - a (doktori) hallgatói önkormányzat véleményének kikérésével - a kancellár egyetértésével az ÚNKP intézményi szakmai és operatív lebonyolítási feladatokkal kapcsolatos eljárásrendről ÚNKP Szabályzatot alkot, amely tartalmazza különösen:

  • lebonyolítás rendjét, módját felelősök megjelölésével;
  • összeférhetetlenségi szabályokat;
  • a Pályázati Kiírásban meghatározott értékelési szempontrendszer alapján további bírálati szempontokat. Az eddigi tudományos, művészeti tevékenység és kutatási terv értékelési szempontrendszerét;
  • intézményi 40%-os támogatás felhasználására vonatkozó belső szabályokat;
  • az Ösztöndíjas szakmai záró beszámoló benyújtásával, annak kötelező tartalmi elemeivel, a szakmai értékelési szempontjaival kapcsolatos rendelkezéseket.”

OMSZ_UNKP_2017_2018_HONLAPRA_0519_MODOSITAS.pdf

Pályázat

Akvarellfestő pályázat

A St. Petersburg White Nights akvarellfestékek gyártója és a Nemzetközi Akvarell Társaság online akvarellfestő pályázati felhívása.

2018. január 19.

PÁLYÁZAT ‒ Informatikai osztályvezetői beosztás ellátására

Az MKE a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Magyar Képzőművészeti Egyetem Informatikai osztályvezetői beosztás ellátására.

2018. január 12.

MMSZK felvételi

A Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium felvételt hírdet a 2017/18-as tanév második szemeszterére új munkacsoportok és egyéni jelentkezők számára.

2018. január 11.

Prágai Quadriennálé 2019-es "Országok és régiók" szekciójának pályázati felhívása

Nyílt pályázat színházi látványtervezők részére a 2019-es Prágai Quadriennálé (PQ) ORSZÁGOK ÉS RÉGIÓK NEMZETKÖZI kiállítás magyar részvételének megvalósítására

2018. január 05.

NYÍLT PÁLYÁZAT - kiállítások megvalósítására

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Kiállítási Bizottsága NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a 2018/19-es tanévre a Barcsay Teremben és / vagy az Aulában rendezendő kiállítások megvalósítására

2017. december 11.

Ahogy én látom…

Rövidfilm- és forgatókönyv-pályázat
Nevezési határidő: 2018. február 10.

2017. december 04.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intelligens szakosodás projektje

EFOP-3.6.1-16-2016-00021
Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

2017. augusztus 16.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intelligens szakosodás pályázat

EFOP-3.6.1-16-2016-00021
Művészeti kutatás és együttműködés – inter és crossdiszciplináris projektek, kutatási infrastruktúra-fejlesztés és kapacitás-növelés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

2017. augusztus 16.

KIÁLLÍTÁSI FELHÍVÁS

A Kecskeméti Katona József Múzeum
IX. KORTÁRS KERESZTÉNY IKONOGRÁFIAI BIENNÁLÉ
A HÉT FŐBŰN – HIERONYMUS BOSCH NYOMÁBAN
címmel országos kortárs képző- és iparművészeti kiállítást rendez 2018. március 10. – május 27. között a kecskeméti Cifrapalotában.

2017. július 24.