bezárás

MEGHÍVÓ a HetedHét diplomaprojekt záróestjére

19:00 Érkezés, kötetlen beszélgetés
20:00 A projektet bemutató dokumentumfilm vetítése
20:30 Kerekasztal-beszélgetés a Magyar Képzőművészeti Egyetemen megvalósult és tervezett közösségi projektjeiről 
//
Helyszín: MKE, Dávid tér, Andrássy út 71.
Időpont: 2017. június 6. 20.00
//

Meghívott beszélgetőpartnerek:
Albert Ádám (MMSZK)
Balogh Boglárka, Magyari Zsuzsi, Mézes Tünde (PINCE)
Csanádi Judit (Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora)
Fodor Dániel János
Kovács Kristóf
Lépold Zsanett (Négyes Műterem egyetemi online magazin, MKE)
Süle Tamás (MKE HÖK)

//

A HetedHét est diplomaprojekt a táncházmozgalmak eszméjéből kiinduló kísérlet egy organikusan működő közösségszervezői modell kidolgozására.
Menedékhelyek-e csupán a kis közösségek, ahol az identitásvágy, ha viszonylag szűk körön belül is, de a biztonság és a szabadságérzet alapjául szolgálhat? Vagy egy olyan szellemi műhely, ahol egy homogén közösségben megformálódhatnak a biztonság és a szabadság eszközei, készségei: a cselekvés azon formái, amelyek akár egy szélesebb közeg életére is hatást gyakorolnak? A minden külső kényszer nélküli hatékony együttműködéshez és együttéléshez a vágyon túl azonban szükség van valamilyen általánosan elfogadható modell kidolgozására, amely nemcsak profán elveket mutat fel, hanem a gyakorlat szintjén is kapaszkodót kínál a közösség megteremtéséhez.
A HetedHét est záróeseményének középpontjában a Képzőművészeti Egyetemen belül megvalósult vagy tervezett közösségi projektek állnak. Milyen metódusok, módszerek segítségével születtek, illetve születhetnek meg ezek a kezdeményezések? Vannak-e az identitáskép formálását elősegítő hagyományok az intézményen belül? Az egyetemi közösség megteremtése csupán a falakon belül történhet meg, vagy inkább külső felületekre vetítve teljesülhet ez az igény? Mennyire beszélhetünk utópiáról, ha egy Képzőn belüli közösségi létforma megteremtésére szeretnénk kísérletet tenni?

Az esemény Facebook oldala:
https://www.facebook.com/events/1941154002786408

A HetedHét est a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszék Kortárs művészetelmélet és kurátori ismeretek mesterszakos hallgatóinak diplomaprojektje. 

Kurátorok: Ács Bálint, Komlósi Dóra
Konzulens: Mélyi József