bezárás

KARCOLAT ‒ Kortárs reflexiók közéleti kérdésekre

Szeretettel meghívjuk a Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszék MA elsőéves hallgatóinak kiállításmegnyitójára.

Helyszín: Liget Galéria, 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 5.
Időpont: 2017. június 27. kedd, 18 óra

Karcolat

Kortárs reflexiók közéleti kérdésekre

Projektünk az 1994 és 1998 között kéthavonta megjelent Cigányfúró című, magát kisebbségszellemű művészeti és közérzeti folyóiratként definiáló irodalmi és társadalompolitikai lap attitűdjéből indult ki. A folyóirat elsősorban nem roma lapként működött, sőt, célkitűzése volt szembemenni az addigi cigánysággal kapcsolatos beszédmóddal, egy új, kritikus pozíciót kívánt felvenni a művészeti és társadalmi diskurzusban. Épp ezért „a cigányságot nem mint témát, hanem mint metaforát ajánlotta fel a művészeti alkotások létrehozásához”, vagyis a Cigányfúró nem etnikai vagy nemzetiségi szempontból értelmezi a kisebbség fogalmát, hanem olyan (szellemi, társadalmi) csoportként tételezi, mely a többség által meghatározott mintákhoz kritikusan, progresszíven viszonyul. A lapban egyaránt megjelentek tudományos tanulmányok és szépirodalmi alkotások, interjúk, fotók, grafikák, melyek többek között aktuálpolitikai és szociálpolitikai kérdésekkel, a cigányság eredetével és jelenlegi helyzetével vagy éppen az újság fennmaradásának lehetőségeivel, tágabb kontextusban a kultúrafinanszírozás mechanizmusaival foglalkoztak.

A lap a négy év alatt bár igen szerteágazó tartalommal, azonban mindvégig egységes szerkezettel és misszióval jelent meg. Ennek fontos eleme volt a középső lapok összetett tartalma. Az alapvetően alacsony költségvetésből kihozott, durva papírra nyomott lapszámok közepén két oldal pauszpapírt találhatunk, jellemzően valamilyen vizuális és/vagy szöveges tartalommal, melyen átütnek az alatta látható egy-egy oldalas szövegek. Ezek az elemek mindig egymással összefüggésben jelentek meg, céljuk az volt, hogy egy bizonyos helyzetet (pl. lakhatási kérdések, halálbüntetés visszaállítása, olimpia-paralimpia, holokauszt emlékezete stb.) több oldalról mutassanak be, egy szervesen összefüggő elrendezésben. Ez a lapközépi „installáció” lehetőséget teremtett arra, hogy a szövegek linearitásának megbontásával, képek és szövegek egymás mellé rendelésével az adott témában – sokszor szatirikus módon –  komplex kérdéseket tehessen fel.

A lap szerkesztői kiemelik ezeknek a pauszoknak a jelentőségét, melyek mindig a legkritikusabb hangot ütötték meg, egyfajta tematikai, nézőpontbéli összegzések voltak. A kiállítás a pauszok elrendezése mentén, az általuk felvetett kérdésekre mutat be kortárs képzőművészeti reflexiókat, így a „szellemi kisebbség” nézőpontjából teszi láthatóvá a több mint húsz évvel ezelőtti helyzetek, problémák jelenlegi aktualitását és a mai társadalom- és kultúrpolitikai irányokat.

Kiállító művészek: Balla Csönge, Baglyas Erika és Baglyas Gyuri, Borsos Lőrinc, Esterházy Marcell, Felsmann István, Lima Victor, Nemes Csaba, Oláh Norbert, Raatzsch André, Technologie und das Unheimliche, Thury Lili, Varga Anna Gizella

A kiállítást megnyitja: Müllner András, irodalmár, ELTE Média
Grafika: Thury Lili

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet-elmélet Tanszék MA elsőéves hallgatóinak kiállításrendezési szeminárium keretében megvalósuló projektje.

Szervezők: Balázs Barnabás, Csóka Heléna, Feigl Fruzsina, Kollár Dalma Eszter, Lépold Zsanett, Marton Zita, Szörényi Péter és Vojnits P. Vitó

Témavezető: Lázár Eszter

Külön köszönet: Balogh Attila, Kelen Zsuzsa Sára, Kovács Kristóf, Várnagy Tibor 

 

https://www.facebook.com/events/278818005860313/?fref=ts

Esemény

Meghívó doktori védésre: Szvet Tamás képzőművész

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola
tisztelettel meghívja Önt Szvet Tamás képzőművész doktori védésére

2018. július 24.