bezárás

ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZAT 2017/2018

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pótpályázatot hirdet a 2017/18-es tanév tavaszi félévében megvalósuló külföldi tanulmányutakra az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint:

 • Ösztöndíj támogatás korlátozott számú (10-12 fő) pályázó számára elérhető a tanszéki rangsorok alapján.
 • Lehetőség van önköltséges helyre jelentkezni. Az önköltséges hallgatók, élhetnek az Erasmus mobilitási program lehetőségeivel, de az utazás és kinn tartózkodás teljes költségét maguk teremtik elő.
 • Az Erasmus ösztöndíj összege országonként változik, ezeket a rátákat az Európai Bizottság határozza meg. http://www.tka.hu/hir/4535/emelkednek-az-erasmus-osztondijak Az Egyetem az ösztöndíjat euróban utalja (A támogatás nem minden esetben fedezi az utazás és a külföldi tartózkodás teljes költségét. A megélhetéshez szükséges további kiadásokat a hallgatóknak saját forrásból kell fedezniük.)
 • A pótpályázatokat a hallgató tanszéke bírálja el.
  A tanszéki bírálatot követően a Nemzetközi Iroda közzéteszi a 2017/18-es tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók listáját, majd információs napot tart a hallgatóknak. A nyertes hallgatót a partnerintézmény felé a Nemzetközi Iroda nominálja. A nominálás elfogadása után indíthatja a hallgató a külföldi partnerintézményben a jelentkezést.
  A jelentkezés folyamata: az MKE Erasmus koordinátora jelöli a partnerintézményeknél fennmaradt helyekre az ösztöndíjat nyert hallgatókat. Ezután történik az intézményenként változó kritériumok alapján összeállított (az eredeti leadott anyagtól sok esetben eltérő) pályázati anyag kiküldése.
  Figyelem: a pályázási határidők és követelmények intézményenként változnak (ezekről az egyes partnerintézmények weboldalán lehet tájékozódni!) Csak az adott partnerintézmények pályázati kritériumainak megfelelő anyagot van módunkban kiküldeni. (Ha pl. a hallgató nyelvtudása nem felel meg a partner nyelvi követelményeinek, másik célintézményt kell választania!)
 • A partnerintézmény értékeli a kiküldött portfoliókat és jelzi, hogy mely hallgatókat tudja fogadni. Az ösztöndíjat nyert hallgató helye a partnerintézményben csak pozitív válasz esetén garantált.
 • A hallgatónak a fogadó intézményben tandíjat nem kell fizetnie, az MKE pedig a külföldi tartózkodás idejére is folyósítja a hallgató tanulmányi ösztöndíját.
 • A választható célintézmények listáját a pályázat mellékletében találjátok.
 • FIGYELEM! A 2014/15-ös tanévtől kezdődően olyan hallgató is pályázhat, aki már nyert korábban Erasmus ösztöndíjat, de a külföldi egyetem(ke)en töltött idő nem éri el a 12 hónapot (osztatlan képzésben részt vevő hallgatók esetében az összes Erasmus ösztöndíjasként felhasználható idő 24 hónap)

A jelentkezés feltételei:

 • a jelentkező az MKE beiratkozott hallgatója (aktív félév, a tanulmányút ideje alatt is), akinek a pályázat leadása idején min. 2 lezárt féléve van, illetve osztatlan képzésben maximum negyedéves;
 • magyar/EU állampolgárság vagy tartózkodási engedély;
 • szakmai és nyelvi felkészültség (megfelelő nyelvtudás angolul, vagy a célország nyelvén)
  Figyelem: Mivel az új Erasmus+ Program keretében (partnerintézmények között) megkötött kétoldalú szerződések megkövetelik a megfelelő szintű nyelvtudást, ez már a pályázatok elbírálásánál is fontos tényező.
  A pályázati űrlapon a nyelvtudás szintjét jelölni kell, nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga típus pontos jelölése szükséges nyelvvizsga másolat csatolásával. Nyelvvizsga, ill. azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirat (angol vagy célország nyelve) hiányában, a nyertes hallgatónak nyelvi szintfelmérőn (Lektorátus) kell részt vennie!

A pályázathoz szükséges dokumentumok (nyomtatva és elektronikusan/e-mailben is a foreign@mke.hu címre!)

 

 • Jelentkezési lap! (letölthető a honlapon, http://www.mke.hu/info/erasmus04.php)
 • Önéletrajz (max. 1 oldal magyarul és angolul / vagy a célország nyelvén)
 • Munkaterv (max. 1 oldal magyarul és angolul / vagy a célország nyelvén)
 • Nyelvvizsga bizonyítvány, ha van (fénymásolat)
 • Portfolió művész szakos hallgatók esetében (max. A4–es méret, max. 15-20 munkáról fotó, videó, név, szak, évfolyam a portfolió külső borítóján feltüntetve!

Erasmus ösztöndíjra csak az NKI-n keresztül lehet jelentkezni.

A pályázatok a félfogadási időben adhatók le a Nemzetközi és Kiállítási Irodában.

A pályázat leadási határideje:

2017. szeptember 22.(péntek) 13.00 óra – amennyiben a pályázó a következő városokba pályázik: Oslo, Hamburg, Canterbury

2017. október 5. (csütörtök) 14.00 óra – minden más hely esetén

Figyelem! Későn beérkezett és hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

A pályázatok elbírálásának határideje várhatóan: 2017. október 12.

További információk:

Lafferton Luca és Nagy Gabriella, Nemzetközi és Kiállítási Iroda,
fogadóóra: hétfő, szerda 10.00-11.00; kedd, csütörtök 13.00-14.00
tel: 478-0980, email: foreign@mke.hu

Letölthető doikumentumok

Pályázat

Az MKE pályázatot hirdet ERASMUS koordinátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 11.

2018. november 26.

Nyílt pályázat 2019/2020-as tanévben rendezendő kiállítások megvalósítására

Pályázati határidő: 2019. január 20. éjfélig

2018. november 22.

Collegium Hungaricum

A pályázati határidő : 2018. december 17. 23 óra

2018. november 05.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

A pályázati határidő : 2018. december 17. 23 óra

2018. november 05.

Térplasztika, műalkotás-csoport Pályázat

A Futureal-csoport és a Magyar Képzőművészeti Egyetem közös pályázata
benyújtási határideje 2018. november 30.

2018. október 01.

MKE és az MNB együttműködésével közös kurzus indul - Kortárs művészet és befektetés

Jelentkezési határidő: 2019. február 18

2018. szeptember 27.

DIMENZIÓK - MAOE Kiállítás pályázat 2019

Jelentkezési határidő: 2019. április 15-ig

2018. június 25.

KÉPZŐMŰVÉSZETI BEFOGADÓI PÁLYÁZAT 2018/2019

Jelentkezés egész évben

2018. március 09.