bezárás

KissPál Szabolcs: A műhegyektől a politikai vallásig (Magyar trilógia)

Az OFF Biennálé Budapest és a Politikatörténeti Alapítvány és Intézet tisztelettel meghívja

KissPál Szabolcs
A műhegyektől a politikai vallásig (Magyar trilógia)

című kiállítására

Megnyitó: 2017. október 10. 18:30

Cím:
Politikatörténeti Alapítvány és Intézet
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

Michael Müller-Verweyen, a Goethe Intézet igazgatója és Egry Gábor, a Politikatörténeti Intézet főigazgatója

A kiállítás megtekinthető 2017. november 3-ig, hétfőtől péntekig 15-19 óra között.

https://www.facebook.com/events/1906379139679294/

KissPál Szabolcs összetett doku-fikciós projektje a mindenkori politikai ideológia természetével foglalkozik. Esettanulmányában arra keresi a választ, hogy a jelenkori magyar állam nemzetfogalma milyen történeti előzményekből táplálkozik és miként érvényesíti ezt a társadalomban. A művész három szálon vezeti történetét a két világháború közti időszak irredenta mozgalmaitól a jelenkori, vérre és anyaföldre hivatkozó, újpogány áthallásokkal terhelt államvallásig.

Az első szálat egy fikciós elemekkel átszőtt dokumentumfilm mutatja be, amelynek középpontjában a budapesti állatkert 1912-ben készült, az erdélyi Egyeskövet formázó műsziklája áll. A film a hegymásolatot a Trianoni Békeszerződés értelmében megcsonkított Magyarország iránti gyász megtestesítőjeként mutatja be.

A másik doku-fikciós videó a turul-mítoszt elemzi a kultusz kibomlásától napjainkig. A turul mint a nemzet megmentője a kétezres évek kétharmados kormányzásának is fontos referenciája, az elhatárolásra és kizárásokra alapozott nemzetkép vallási-ideológiai-történeti támaszaként is feltűnik.

A harmadik rész egy Trianonhoz és a magyar nemzettudathoz köthető filmekből és tárgyi emlékekből létrehozott gyűjtemény, amelyet a művész épített. A fitkív régészeti lelet tárgyai tárlókban sorakoznak, a múzeumi bemutatásmódot imitálják, így hívják fel a figyelmet arra, hogy a múzeumi narratíva és végső soron a történelem is emberek által alkotott, mesterséges konstrukciók, amelyek minden korban az épp regnáló hatalom érdekeit szolgálják.

A trilógia három fejezete az aktuális magyar nemzetfogalom fő összetevői között teremt kritikai kapcsolatot: az etnikai táj és politikai földrajz szimbolizmusa, a romantikus történetírás és az őstörténeti mítoszok, valamint a Turanizmus mint politikai vallás újbóli megjelenése. A változatos narratív rétegek e nemzeti ideológia fő jellemzőjét írják körül: a nemzeti emlékezetközösségből való kizárást a politikai vallás eszközével.

A műhegyektől a politikai vallásig (Magyar trilógia) az Edith-Russ-Haus für Medienkunst és a Stiftung Niedersachsen ösztöndíjának támogatásával valósult meg. A projekt oldenburgi, kolozsvári és prágai kiállítása után Magyarországon először az OFF-Biennálén kerül bemutatásra.

A kiállítás a Goethe Intézet támogatásával valósul meg.

További támogatók:
- Az OFF-Biennále 2017-es kiadásának fő együttműködő partnere a lipcsei GfZK – Galrerie für Zeitgenössische Kunst. Az együttműködés támogatója a Német Szövetségi Kulturális Alap.
- Politikatörténeti Intézet, Budapest

Külön köszönet: Zuzana Belasová, Egry Gábor (PTI), Molnár Edit és Schwierin Marcel (Edith-Russ-Haus für Medienkunst), Mikulán Dávid, Prosinger Lívia (PTI), Szakács Eszter, Tordai-S. Attila (tranzit.ro).

Kurátorok: Az OFF-Biennále kurátori csapata
Kurátorasszisztens: Marton Zita

Az esemény az OFF-Biennále Budapest programjának része.
http://offbiennale.hu/hu/programs/a-muhegyektol-a-politikai-vallasig-magyar-trilogia


The OFF Biennale Budapest and the Foundation and Insititute of Political History
cordially invites you at the opening of the exhibition

From Fake Mountains to Faith
by KissPál Szabolcs

10th of October 2017 18:30

Venue:
Foundation and Insititute of Political History
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

Opening speeches by Michael Müller-Verweyen, the director of the Goethe-Institut Budapest and Gábor Egry, the chief director of the Institute of Political History, Budapest.

The exhibition is on view until November 3, Monday to Friday, from 3 pm to 7 pm.
https://www.facebook.com/events/1906379139679294/

Szabolcs KissPál’s installation examines the nature of political ideologies. As a case study, it aims to reveal the historical antecedents to which the current Hungarian state traces back its concept of the nation, and how it enforces this in society. The artist leads the viewer along three narrative threads from the irredentist movements of the mid-war period to the current state religion and its allusions to blood and motherland, which is also laden with pagan overtones.

The first thread is presented through a documentary film interwoven with fictitious elements, with the artificial cliff at the Budapest Zoo placed in its center, which was constructed in 1912 in the image of Egyeskő (Piatra Singuratică), a mountain peak in Transylvania. The copy of the mountain peak is shown in the film as epitomizing a sense of mourning for the truncated Hungary according to the terms of the Treaty of Trianon.

The second docu-fiction video analyzes the Turul myth and cult from its unfolding to the present day. Having also served as a significant reference at the disposal of the non-coalition government that has governed Hungary with a two-thirds mandate during the 2000s, the Turul, a mythical bird of prey symbolizing the savior of the nation, emerges as the religious/ideological/historical buttress of an image of the nation based on delimitation and exclusion.

The third part is a collection of films and object-relics constructed by the artist. Arranged in showcases imitating a museum presentation, they call attention to the fact that museum narration and eventually history are artificial human constructions serving the ruling power’s interests in every era.

From Fake Mountains to Faith (Hungarian Trilogy) was produced with the help of the Grant for Media Art of the Edith-Russ-Haus für Medienkunst and Stiftung Niedersachsen. The project, after its exhibitions in Oldenburg, Cluj-Napoca, and Prague, is now presented in Hungary for the first time at OFF-Biennale Budapest.

The exhibition is realized with the support of Goethe-Institut Budapest.

Further supporters:
- The main cooperation partner of this year's OFF Biennale is GfZK – Museum of Contemporary Art Leipzig. The cooperation project is funded by the German Federal Cultural Foundation.
- Institute of Political History, Budapest

Special thanks: Zuzana Belasová, Gábor Egry (PTI), Edit Molnár and Schwierin Marcel (Edith-Russ-Haus für Medienkunst), Dávid Mikulán, Lívia Prosinger (PTI), Eszter Szakács, Attila Tordai-S. (tranzit.ro).

Curators: The curatorial team of OFF-Biennale
Assistant curator: Zita Marton

The event is part of OFF-Biennale Budapest's program. 
http://offbiennale.hu/en/programs/a-muhegyektol-a-politikai-vallasig-magyar-trilogia

Hírek

Széll Ádám: It's a job for Superman! I have to change my secret identity.

Megnyitó: 2018.09.27. 18:00
Helyszín: MŰTŐ

2018. szeptember 25.

Gaál József | Vezeklések kora

Megnyitó: 2018. szeptember 20.,17:00
Helyszín: Műcsarnok
Megtekinthető: 2018. szeptember 21. - november 11.

2018. szeptember 18.

ZEITGEISTLOS

Megnyitó: 2018 szept. 13., 18:00
Helyszín: Knoll Gallery Vienna
Megtekinthető: 2018 szept. 14 - nov 3.

2018. szeptember 14.

Előd Ágnes: DRÓNOS SZOBROK

Megnyitó: 2018. szeptember 4. 18:00
Helyszín: Óbudai Társaskör Galéria
Megtekinthető: 2018. szeptember 5- 30.

2018. augusztus 28.

Fotográfia és irodalom konferencia

Időpont: 2018. október 25., 10:00 / 2018. október 26., 16:00
Helyszín: Mai Manó Ház

2018. július 11.

Lakner László / Áttekintés / Monochromia / válogatott művek

Megnyitó: 2018. július 7. 11:00
Helyszín: Művészetek Háza Veszprém/Modern Képtár - Vass László Gyűjtemény,
Megtekinthető 2018. október 27-ig.

2018. július 07.

Előd Ágnes: DRÓNOS SZOBROK

Megnyitó: 2018. szeptember 4. 18:00
Helyszín: Óbudai Társaskör Galéria
Megtekinthető: 2018. szeptember 5- 30.

2018. július 07.

Drozdik Orsolya I Az érzékiség árnyékában – az anyag, a tudat, a test

Megnyitó: 2018. szept. 27-én 18:00
Helyszín: Budapest Galéria
Megtekinthető: 2018. szeptember 28 – november 4.

2018. június 19.

Kamerák és más optikai eszközök - Waliczky Tamás

Megnyitó: 2018. július 4. 18:00
Helyszín: Molnár Ani Galéria
Megtekinthető: 2018. szeptember 29-ig

2018. június 11.

Maurer Dóra: Hajtogatott idő - filmretrospektív

Megnyitó: 2018. jún. 22. 18.00
Helyszín:Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Megtekinthető: 2018. jún. 23- szept. 30.

2018. június 06.

Kibékülés

Helyszín: Főmonostori Kiállítótér
Megtekinthető: 2018. március 28. – november 11.

2018. április 10.