bezárás

A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM KERESZTFÉLÉVES FELVÉTELI VIZSGÁT INDÍT AZ ALÁBBI MESTERSZAKON

Képzőművész-tanár levelező munkarendű mesterképzés, 2 félév

A képzés önköltsége 300.000,- Ft/félév

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. NOVEMBER 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2018. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS: https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli

A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái havonta két alkalommal lesznek megtartva.

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei

képzőművész-tanár mesterképzési szak levelező munkarendű meghirdetésére jelentkezhetnek:
- egyetemi (mesterszintű) képzőművész oklevéllel,
- olyan tanári vagy művész oklevéllel, amely a képzőművészeti képzéssel legalább 240 kredit értékben megfeleltethető. A megfelelést az Egyetem Kreditátviteli Bizottsága egyéni eljárásban bírálja el. A hiányzó krediteket pótló kurzusokat a képzéssel párhuzamosan is el lehet végezni.
Az alkalmassági vizsga különeljárási díját (4.000,- Ft) a felvételi behívó levéllel együtt postázott csekken kell befizetni.
Kreditelismerési kérvények beküldési határideje: 2017. december  20. Tanulmányi Osztály

A felvételi vizsga:

Szakmai beszélgetés és otthon készített munkák, portfolió bemutatása.

A szakmai beszélgetés tárgya: 

  1. Alkotói jövőkép: a jelentkező képzőművészi eredményei és céljai, ambíciói, a művészettel kapcsolatos gondolatai, a vizsgán bemutatott művek, dokumentációk kapcsán
  2. Tanári jövőkép: a jelentkező tanítással, a pedagógiai szakmával, a célszerű tanári magatartásformákkal és képzőművészeti tartalmakkal kapcsolatos gondolatai – miért akar pedagógus lenni, hogyan képzeli el szakmai jövőjét?

A bemutatott dokumentáció alapján a bizottság meggyőződni törekszik a hallgató művészi tudatosságáról és tanári elkötelezettségéről.

A szóbeli alkalmassági felmérő várható időtartama maximum 15 perc/fő.

Amennyiben tanári mesterképzésre jelentkezik, mindenképpen tanulmányozza át a felvételi tájékoztató A tanári mesterképzésről szóló fejezetet.

Felvételi pontok számítása

Általános szabályok

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a felvételi tájékoztató 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2018. január 11-ig kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók a felvételi tájékoztató az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Felvételi tájékoztató: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato

Intézményi pontszámítási szabályok

A tanár-képzőművész-tanár mesterképzési szak levelező munkarenden összesen 99 pont érhető el. Az összpontszámot a szakmai beszélgetés és a bemutatott portfólió együttes értékelése adja. Előnyben részesítési jogcímen 1 pont adható.

Oktatás

Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény tájékoztatója

2018. február és március folyamán új adatbázisok tesztelésére nyílik lehetőség az egyetem hálózatán belül

2018. február 20.

MKE felvételi előkészítő kurzusok 2017/2018 tanév II. félév

A Magyar Képzőművészeti Egyetem az egyetemi felvételi első fordulója előtti intenzív felvételi előkészítő kurzusokat hirdet a 2018. január 29-március 10. közötti időszakra.

2018. január 02.