bezárás

Liturgia ‒ Művészettörténet ‒ Műtárgy

Liturgia - Művészettörténet - Műtárgy

Nagy érdeklődés kísérte a Képzőművészeti Egyetemen az előző félévben szakrális tematikával meghirdetett ismeretterjesztő előadássorozatot: Liturgia-Művészettörténet-Műtárgy, ami az egyháztörténetből kimaradt. Az egyetem oktatói által tartott kurzuson a szakembereken - régész, restaurátor, különféle egyházi intézményekben oktató tanárok - mellett több, más kulturális területekkel foglalkozó érdeklődő is részt vett. A kulturális életünkben évtizedek óta először jelentkező, hiánypótló tanfolyam sikere miatt a következő félévben -  a Liturgia-Művészettörténet-Műtárgy c. tanfolyam mellett - egy hasonló megközelítésű, műtárgy centrikus, de inkább a restaurálást előtérbe helyező tanfolyamot is meghirdetünk. A címe: Liturgia - Restaurálás - Műtárgy. A szemeszter végén mindkét tanfolyam résztvevőinek oklevelet és kredit igazolást adunk, mivel a kormányrendelet értelmében a tanfolyam pedagógusoknak 5 órával beszámítható továbbképzésnek minősül. (A 277/1997. (XII.22. )


A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanfolyamot hirdet:

Liturgia   ̶   Művészettörténet   ̶   Műtárgy

… ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban, művészettörténeti megközelítésben

Felelős oktatók:           Boros Ildikó, Fehér Ildikó
A tanfolyam helyszíne: MKE
Célcsoport: A művészet iránt érdeklődő egyházi személyek, papok, lelkészek, hittudományi felsőoktatási intézmények, valamint az egyházi iskolák jelenlegi és volt hallgatói, illetve tanárai; hitoktatók és lelkipásztori munkatársak; a téma iránt érdeklődők.
Ideje: 1 szemeszter (12 x 4 óra), szombatonként 10-14 óráig.
A tanfolyam kezdete: 2018. január 27.

Az oktatók az egyetem tanárai:

dr. Boros Ildikó – szobrász-restaurátor
dr. Fehér Ildikó - művészettörténész
dr. Solymos Sándor – építész
dr. Terdik Szilveszter – művészettörténész, régész
dr. Sturcz János - művészettörténész

A tanfolyam részvételi díja:   60.000 Ft (részletfizetés lehetséges)
Jelentkezési határidő: 2018. január 25.

A tanfolyam programja:

Az előadássorozat a szakrális művészet európai hagyományainak bemutatására törekszik. A kora-középkortól a jelen korig a legfontosabb egyházi művészettel kapcsolatos műfajok, berendezési tárgyak, műtárgy típusok, ikonográfiai témák bemutatása műtárgy centrikusan, jellemző példák, analógiák segítségével. Az építészet, szobrászat és a festészet általános keresztény ábrázolási hagyományainak, jellegzetességeinek ismertetése a legfontosabb európai művészeti emlékeken keresztül: templomdekorációk, középkori freskóciklusok, oltárképek, ikonosztázok, faragott oltárok. Fontosnak tartjuk az egyházi ünnepekhez fűződő szimbólumok és tradíciók, valamint olyan, a korábbi liturgiai hagyományokhoz köthető tárgyaknak a kiemelését és bemutatását, amelyek a 21. században esetleg ritkábban fordulnak elő, mégis liturgiatörténeti vagy művészettörténeti értékkel bírhatnak, pl. a Szent Sír tárgyai a katonákkal, az antependium, az „öltöztethető” Mária és Krisztus szobrok stb.

Az előadások során külön hangsúlyt helyezünk a keresztény ikonográfiára. Az előadások célja ugyanis, hogy a résztvevők jártasságot szerezzenek az európai művészetben (oltárképeken, freskókon, fában vagy márványban faragva) leggyakrabban megjelenített szentek, attribútumaik, legendáik felismerésében: hogyan ábrázolják a legfontosabb bibliai szereplőket? Jézus és Mária élettörténetének mely jeleneteit emeli be a középkori művész a templomi dekorációk közé? Milyen különbségek fordulhatnak elő? Miért pont ezek a jelenetek terjednek el? Ezek talán a legfontosabb alapkérdések ahhoz, hogy eljussunk egy-egy gótikus szárnyasoltár (felvidéki oltárok, M.S. mester) vagy egy reneszánsz festményciklus (Giotto, Michelangelo) valódi üzenetének, témájának megértéséhez.

Több előadás mutatja be a templom-építészet hagyományait kitérve az épület-ikonográfiára, a különböző épületváltozatoknak, típusoknak a szakrális hagyományokban gyökerező eltéréseire: szentélykörüljáró, kegyúri karzat, szerzetesi cellák, jezsuita templomtípus, stb. Hangsúlyt helyezünk arra, hogy ne csak a múlt emlékeit vizsgáljuk, de a 20. századi és a kortárs szakrális művészet legfontosabb képviselői és munkái is bemutatásra kerüljenek, mivel a jelen korban, a hétköznapokban legtöbbször ezekkel találkozhatunk.

Budapest, 2018. január 4.

Dr. Boros Ildikó – MKE Restaurátor Tanszék
Dr. Fehér Ildikó – MKE Művészettörténet Tanszék

Letölthető jelentkezési lap (.docx)


A Magyar Képzőművészeti Egyetem tanfolyamot hirdet:

Liturgia – Restaurálás – Műtárgy

…ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban, restaurátori megközelítésben

Felelős oktatók:           Boros Ildikó, Fehér Ildikó
A tanfolyam helyszíne: MKE
Célcsoport: A művészet iránt érdeklődő egyházi személyek, papok, lelkészek, hittudományi felsőoktatási intézmények, valamint az egyházi iskolák jelenlegi és volt hallgatói, illetve tanárai; hitoktatók és lelkipásztori munkatársak; a téma iránt érdeklődők.
Ideje: 1 szemeszter (6 x 8 óra), szombatonként 10-13.30-ig és 14-17.30-ig
A tanfolyam kezdete: 2018. január 27.

Az oktatók az egyetem tanárai:

Forrai Kornélia – festőrestaurátor
Csordás Zoltán – grafikus,-és festőművész
Czinege András – szobrász-restaurátor
dr. Szemerey-Kiss Balázs – szobrász-restaurátor
Szatmáriné Bakonyi Eszter– fém-ötvösrestaurátor
dr. Terdik Szilveszter – művészettörténész, régész
dr. Solymos Sándor – építész
dr. Sturcz János –  művészettörténész
dr. Fehér Ildikó –  művészettörténész
dr. Boros Ildikó – szobrász-restaurátor

Kredit elismerés: A szemeszter végén oklevelet és kredit igazolást adunk, mivel a tanfolyam pedagógusoknak 5 órával beszámítható továbbképzésnek minősül. (A 277/1997. (XII.22. )
A tanfolyam részvételi díja60.000 Ft (részletfizetés lehetséges)
Jelentkezési határidő: 2018. január 25.

A tanfolyam programja:

A szakrális európai művészetet elsősorban a restaurálás, műtárgyvédelem, a készítéstechnika szempontjai szerint közelíti meg ez az előadássorozat, amely párhuzamosan fut a Liturgia – Művészettörténet – Műtárgy c. kurzussal. Ez a kurzus is az európai művészet hagyományainak, legfontosabb alkotásainak bemutatására törekszik, azonban a hangsúlyt inkább a készítéstechnikára, az anyagra, a restaurálásra helyezve. Így külön előadás tárgyalja például a főbb ötvöstechnikákat és bemutatja a középkori ötvösség legismertebb fennmaradt emlékeit. A középkori, a reneszánsz, a barokk művészet legváltozatosabb aranyozási módszereinek rejtelmeibe az évtizedek óta evvel foglalkozó restaurátor vezeti be a hallgatókat. A régi szobrok restaurálásának kérdéseit a készítéstechnika alapján külön csoportosítva tárgyaljuk a faszobrok valamint a kő- és márvány szobrászat területén, a legfontosabb magyarországi emlékek bemutatásával. Hangsúlyt fektetünk a középkori oltárképek legjellemzőbb festéstechnikájának, a táblaképfestészetnek a részletes bemutatására is, amely kitér a mesterségbeli sajátosságokra, nehézségekre, valamint a felhasznált anyagokra, a tempera és az olajfestés technikai és esztétikai eltéréseire.

A tanfolyam lehetőséget kínál arra, hogy egy választott példán keresztül  ̶   Assisi, Szent Ferenc bazilika  ̶  részletesen ismertessük a középkori koldulórendi építészet sajátosságainak és a templom freskódekorációjának szerves kapcsolatát.

Mivel a kurzus előadásait alapvetően meghatározza a műtárgyközpontú szemlélet, ezért valódi muzeológiai csemegét jelent, hogy befejezésképpen az utolsó órákon már nem vetített képes előadásokat hallgathatnak a résztvevők, hanem a Restaurátor Tanszék tanév végi kiállításán szereplő műtárgyak történetét ismerhetik meg. Az itt kiállított tárgyak készítéstechnikájának ismertetése mellett a restaurálás folyamataiba, valamint az esztétikai helyreállítás kérdéskörébe a restaurálást irányító egyetemi oktatók vonják be a tanfolyam résztvevőit.

Budapest, 2018. január 4.

Dr. Boros Ildikó – MKE Restaurátor Tanszék
Dr. Fehér Ildikó – MKE Művészettörténet Tanszék

Letölthető jelentkezési lap (.docx)

Oktatás

MKE DLA képzés 2021/2022 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2022. május 31.