bezárás

Erasmus+


Erasmus+

a, Mobilitási projektek/Felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik programországbeli felsőoktatási intézményben. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.
Támogatható tevékenységek:

 • felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitása (hossza 3-12 hónap);
 • tanulmányok és szakmai gyakorlat kombinációja (hossza 3-12 hónap).

b, Mobilitási projektek/Felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása

Célja:

 • felsőoktatási intézmények oktatóinak külföldi partnerintézményben végzett oktatás célú mobilitása, illetve külföldi vállalkozás szakértőjének magyarországi felsőoktatási intézményben végzett oktatás célú mobilitása
 • azon hallgatók számára is elérhetővé tenni azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban;
 • a szakértelem és tapasztalat cseréje, bővítése;
 • a képzési programok kínálatának és tartalmának gazdagítása.

Támogatható tevékenységek:

 • felsőoktatási munkatársak oktatási célú mobilitása (2-60 nap utazás nélkül);
 • külföldi vállalkozás dolgozójának oktatási célú fogadása (2-60 nap utazás nélkül)

A Tempus Közalapítvány Erasmus+ oldala


Tájékoztató Erasmus+ pályázatban résztvevő hallgatóknak

ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁS

Az Erasmus+ hallgatói mobilitás feltétele az, hogy a nyertes pályázónak a mobilitás idején az MKE beiratkozott hallgatójának kell lennie, illetve aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Kérjük a hallgatókat, hogy időben kezdjék el intézni adminisztrációs ügyeket! Vegyék figyelembe, hogy a partneregyetemek irodái a nyári hónapokban (július, augusztus) bezárnak és várhatóan nyáron az MKE Nemzetközi Irodája is ügyeleti rendben működik.

További feltételek:
ÚTLEVÉL, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY: ellenőrizni kell a dokumentum érvényességét.
Mivel Magyarország 2007-től a schengeni térség teljes jogú tagja, a térség országba való belépéshez és 90 napot meg nem haladó tartózkodáshoz elegendő az érvényes úti okmány, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas okmány birtoklása. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg; annak feltételeiről a hallgató az adott ország magyarországi külképviseletén, ill. annak honlapján tájékozódhat.
További hasznos információk: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

Kérjük a hallgatókat, hogy személyazonosító igazolványuk, útlevelük érvényességét kiutazás előtt mindenképp ellenőrizzék, és ha szükséges, hosszabbítsák meg!

A kiutazáshoz szükséges az Európai Egészségbiztosítási Kártya, amelyet minden kormányablaknál ingyenesen kiállítanak: http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_eg...

Szociális támogatásra szoruló/fogytékkal élő hallgatók külön pályázaton igényelhetnek támogatást a Nemzetközi Irodán!
Az ehhez kapcsolódó dokumentumok jelen kiírás végén találhatók.

Kiutazás előtt intézendő dokumentumok:

 1. PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT 
  2 példányban szükséges, kitöltve, aláírva
  határidő: 2017.04.04., leadás: MKE, Nemzetközi Iroda
 2. Fontos figyelembe venni, hogy a nominálás elfogadása után a legtöbb külföldi egyetem online regisztrációt/ jelentkezést kér – erről a hallgató minden esetben értesítést kap.
 3. LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES (LA)
  A Nemzetközi Irodához kell eljuttatni.
  kiutazást megelőzően 2 hónappal célszerű megkezdeni az ügyintézést.

  Kiutazás előtt:
  a Before the Mobility részt kitölteni:
  Study Programme at Receiving Institution („Table A”): A külföldi egyetem honlapján szereplő kurzuskínálatból lehet válogatni, illetve a kinti Erasmus+ koordinátor által megküldött kurzuslistából, majd ezt kell egyeztetni a tanszéki ügyintézővel, illetve aláíratni a tanszékvezetővel (a Commitment rubrikában – ld. lent). Minimum 15 ECTS kredit felvételét kérjük.
  Fontos, hogy a kurzusok felsorolása mellett a kinti egyetemen meghirdetett kurzus leírásához a linket másolják be!

  OLS (Online Lingsuistic Support): Fontos feltüntetni a LA-ban a nyelvtudás szintjét, amelyet egy kötelező szintfelmérő után lehet beírni. A szintfelmérőt a Nemzetközi Iroda küldi ki a hallgatók számára a kiutazás előtt. A mobilitás végén is kötelező a szintfelmérő kitöltése.
  Recognition at the Sending Institution („Table B”): ide csak azokat az MKE-s kurzusokat kell beírni, amelyekkel a külföldi egyetem kurzusait szeretnétek megfelelteni. (Általános elv: elméleti tantárgy nem fogadtatható el.) Kérjük a kurzusok nevét magyarul beírni, mellé angolul is zárójelben, illetve fontos, hogy a kurzus kódja és kreditszáma is bekerüljön a táblázatba.

  Commitment:
  a következő személyek adatainak és aláírásainak kell szerepelnie a dokumentumon:
  • hallgató
  • tanszékvezető (MKE)
  • a fogadó egyetem Erasmus+ koordinátora – az aláírt példány szkennelt változatát kell megküldeni a Nemzetközi Irodának (foreign@mke.hu)
 1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TSZ)
  Csak a Learning Agreement ’Before the Mobility’ részének kitöltése után lehet a szerződést aláírni. A kért adatok kitöltése mellett kötelező (!) a kiutazás kezdetét és végét pontos dátumokkal feltüntetni, mivel az ösztöndíj ennek a periódusnak megfelelően kerül megállapításra (hónapra és napra lebontva).
  Leadás: Nemzetközi Iroda (MKE), kiutazás előtt legkésőbb 2-3 héttel, 3 példányban.

  Megérkezéskor:
 2. CONFIRMATION OF ARRIVAL (CoA)
  A külföldi egyetem Erasmus+ koordinátora a hallgató megérkezését követően igazolja, hogy a hallgató valóban megérkezett. A Támogatási Szerződésben megadott naptól nem lehet eltérni (kivételes esetben pár nap megengedett), ezért fontos, hogy a hallgató a megérkezést követően azonnal keresse meg az őt fogadó egyetem Erasmus+ koordinátorát. Kérjük, hogy a megérkezést igazoló, aláírt dokumentumot a hallgató egy héten belül továbbítsa az MKE Nemzetközi Irodájának.

  Kurzusváltoztatás esetén:
  1. amennyiben az előzetesen jelzett kurzust végzi a hallgató változtatás nélkül, akkor a külföldi tanulmányok idején ezzel kapcsolatosan nincs teendő
  2. amennyiben valamilyen oknál fogva az előre tervezetthez képest más kurzust/kurzusokat vesz fel a hallgató, akkor a Learning Agreement (LA) nevű dokumentumban szereplő During the Mobility részt ki kell tölteni az új kurzusadatokkal („Table A2”), majd azokat megfeleltetni a MKE kurzusainak („Table B2”).
   A LA-ben jelzett változást meg kell küldeni a tanszéknek (MKE) e-mail-en, ők hagyják jóvá a változásokat. A Nemzetközi Iroda azt fogadja el, amit a tanszék jóváhagy.
 1. CONFIRMATION OF LENGTH OF STUDY PERIOD (CoLS)
  A mobilitás időtartamát a külföldi egyetem a „Confirmation of Length of Study Period” dokumentummal igazolja, amelyet a hallgató vagy az egyetem küld meg a Nemzetközi Irodának. A külföldi egyetem által kiadott két igazolás (a Confirmation of Arrival és a Confirmation of Length of Study Period) alapvető dokumentuma annak, hogy a hallgató külföldi tanulmányait igazolja.

  hazaérkezéskor: kurzusok elfogadása, átváltása MKE ECTS kreditekre
 1. TRANSCRIPT OF RECORDS (TR)
  A kurzusok teljesítése, elfogadása két lépésben történik:
  1. A Learning Agreement ’After the Mobility’ részének értelemszerű kitöltése a hallgató feladata és kötelessége: milyen kurzust teljesített, hány ECTS kreditet érnek, milyen értékelést/jegyet kapott rá, a külföldi egyetemen elvégzett kurzus milyen MKE kurzusnak, hány kreditnek feleltethető meg. A vonatkozó részt a hallgatónak és az MKE tanszékvezetőjének alá kell írnia.
  2. A külföldi egyetem által kiállított Transcript of Records nevű dokumentumot a MKE Nemzetközi irodáján le kell adni, másolatban pedig a tanszékre eljuttatni, hogy érvényesíthető legyen a kurzusok elfogadása. Az eltérő értékelési rendek miatt a Transcript of Records nevű dokumentumnak tartalmaznia kell egy ún.’explanation of the grading system’ nevű rövid táblázatot.
  3. Az MKE Tanulmányi Osztályának irányelvei, javaslatai:
   • A külföldi egyetemen elvégzett kurzusok és az MKE kurzusok összepárosításánál a kreditpontszámok egyezése számít (és nem a tantárgyak száma)
   • Elsősorban a szakmai tárgyak (műtermi gyakorlat, stb.) elfogadása problémamentes. A külföldi egyetem elméleti tárgyai ezzel szemben az eddigi tapasztalatok alapján valószínűleg nem lesznek elfogadva.
   • A külföldi egyetemen elvégzett kurzusnak a minősítése kerül be a Neptun rendszerébe, amely a megfeleltetett magyar kurzus(ok) érdemjegye lesz. Javításra nincs lehetőség.

Figyelem! A CAMPUS MUNDI programban részt vevő hallgatókra vonatkozó eljárásban a fentebb felsorolt dokumentumok kezelése bizonyos pontokon eltér. Ez elsősorban az LA-t és a TSZ-t érinti, például a hallgatónak a Campus Mundi pályázat elnyerésekor zero grant Erasmus+ TSZ-t kell kitöltenie. A Campus Mundi pályázati folyamatot a Tempus Közalapítvány kezeli és irányítja.

http://www.tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4897
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/biralati_szempontrenszer_180207.pdf

A mobilitás végén rövid, kb. 1 oldalas szakmai és élménybeszámoló írását várjuk. Ennek célja a későbbiekben kiutazó hallgatók megfelelő tájékoztatása.

Erasmus+ Mobilitási Szabályzat
http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/erasmus+szabalyzat20180125.pdf

Szociális Támogatás/Fogyatékkal élő hallgatók támogatása:

Szociális támogatáshoz beadási határidő 2018. május 24.: MKE, Nemzetközi Iroda

 1. információ a szociális támogatásról
 2. letölthető jelentkezési lap

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása 2017/2018 - beadási határidő 2018. május 24./2018. október 25. (a második félévre kiutazóknak); MKE, Nemzetközi  Iroda

 1. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása – 2017/18
 2. letölthető adatlap a támogatás megpályázásához

Letölthető dokumentumok:
 

 1. Erasmus+ Tájékoztató (.docx)
 2. Erasmus+ Mobilitási Szabályzat (.pdf)
 3. Pályázói Nyilatkozat (.doc)
 4. Learning Agreement_LA (.docx)
 5. Támogatási Szerződés_TSZ (.docx)
 6. Confirmation of Arrival_CoA (.doc)
 7. Confirmation of Length of Study_CoLS (.doc)
 8. Pályázat1 - szociális támogatás (.docx)
 9. Jelentkezési lap1 - szociális támogatás 2018/2019 (.xls)
 10. Pályázat2 - fogyatékkal elő hallgatók támogatása (.docx)
 11. Jelentkezési lap2 – fogyatékkal élő hallgatók támogatása 2018/2019  (.xls)

ERASMUS+ PÁLYÁZAT hallgatóknak 2018/19-es tanévre

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázatot hirdet a 2018/19-es tanévre felsőoktatási hallgatók tanulmányi célú mobilitására az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint:

 • Ösztöndíj támogatásban várhatóan kb. 45-50 fő részesül.
 • A várható keretszámon felül van lehetőség 5 önköltséges helyre is pályázni. Ez a státusz ösztöndíjjal nem jár, a hallgatók élhetnek az Erasmus+ mobilitási program lehetőségeivel, de az utazás és kinttartózkodás teljes költségét maguk teremtik elő.
 • Az Erasmus+ ösztöndíj összege országonként változik, ezeket a rátákat az Európai Bizottság határozza meg: http://tka.hu/palyazatok/110/hallgatok-tanulmanyi-celu-mobilitasa). Az Egyetem az ösztöndíjat euróban utalja.
  Fontos! A támogatás nem minden esetben fedezi az utazás és a külföldi tartózkodás teljes költségét.
 • A pályázatok az Erasmus+ Mobilitási Szabályzat pontszámítása alapján kerülnek elbírálásra (http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/erasmus+szabalyzat20180125.pdf).
 • A bírálatot követően a Nemzetközi Iroda közzéteszi a 2018/19-es tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók listáját, majd információs napot tart a hallgatóknak. A partnerintézményekbe történő pályázás csak ezután kezdődik.
  Ennek első lépése: az MKE Erasmus+ koordinátora jelöli (nominálja) a partnerintézményekre az ösztöndíjat nyert hallgatókat. Ezután kerül sor az intézményenként változó kritériumok alapján összeállított pályázati anyag kiküldésére.
 • A választható célintézmények listája a pályázat végén megadott Excelből elérhető. A lista folyamatosan frissülhet új megállapodások létrejöttével!
 • A partnerintézmény értékeli a kiküldött portfoliókat és jelzi, hogy mely hallgatókat tudja fogadni. Az ösztöndíjat nyert hallgató helye a partnerintézményben csak pozitív válasz esetén garantált.
 • A hallgatónak a fogadó intézményben tandíjat nem kell fizetnie, az MKE pedig a külföldi tartózkodás idejére is folyósítja a hallgató tanulmányi ösztöndíját.
  Figyelem! A 2014/15-ös tanévtől kezdődően olyan hallgatóknak is pályázhatnak, akik már voltak korábban Erasmus ösztöndíjasok, de a kint töltött idejük osztott képzésben nem éri el a 12, illetve osztatlan képzésben a 24 hónapot.

A pályázáshoz szükséges feltételek:
 

 • a jelentkező az MKE beiratkozott hallgatója (aktív félév, a tanulmányút ideje alatt is)
 • magyar/EU állampolgárság vagy tartózkodási engedély
 • szakmai és nyelvi felkészültség (megfelelő nyelvtudás angolul, vagy a célország nyelvén)

Figyelem: Mivel az új Erasmus+ Program keretében megkötött intézményi kétoldalú szerződések megkövetelik a megfelelő szintű nyelvtudást, ez már a pályázatok elbírálásánál is fontos tényező. A pályázati űrlapon a nyelvtudás szintjét jelölni kell, nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga megnevezése szükséges nyelvvizsga másolat csatolásával.

A pályázáshoz szükséges dokumentumok:
 

 • Jelentkezési lap (letölthető .rtf)
 • Önéletrajz (legfeljebb 1 oldal magyarul és angolul vagy a célország nyelvén)
 • Munkaterv (legfeljebb 1 oldal magyarul és angolul vagy a célország nyelvén)
 • Portfolió – művész szakos hallgatók esetében (legfeljebb A4–es méret, legfeljebb 15-20 munkáról fotó, videó, név, szak, évfolyam a portfolió külső borítóján feltüntetve).
 • Ha a hallgató rendelkezik nyelvvizsga bizonyítvánnyal, akkor annak fénymásolata.

Figyelem! Erasmus+ ösztöndíjra csak a Nemzetközi Irodán keresztül lehet jelentkezni.

Az összegyűjtött dokumentumok 1 nyomtatott példányát fogadóórán le kell adni a Nemzetközi Irodán és emailben is el kell küldeni a foreign@mke.hu címre.

A pályázat beadási határideje:

2018. márc. 8. 14:00

Figyelem! Későn beérkezett és hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!
pályázatok elbírálásának határideje várhatóan: 2018. március 20.

További információk:
 

Lafferton Luca és Nagy Gabriella
Nemzetközi Iroda

Fogadóóra
hétfő, szerda 10:00-11:00
kedd, csütörtök 13:00-14:00
tel: 478-0980, email: foreign@mke.hu

Letölthető dokumentumok
 

 1. Pályázati kiírás (.docx)
 2. Jelentkezési lap (.rtf)
 3. Megpályázható egyetemek listája (.xls)

Tájékoztató Erasmus+ pályázatban résztvevő hallgatóknak

ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁS
A külföldi tanulmányúttal kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségekről szóló tájékoztató

Az Erasmus hallgatói mobilitás feltétele az, hogy a nyertes pályázónak a mobilitás idején az MKE beiratkozott hallgatójának kell lennie, illetve aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie. Az adott időszakra a hallgatónak kötelező az óralátogatások alóli felmentést beszerezni és aláírva a Tanulmányi Osztályra leadni.

A mobilitáshoz szükséges dokumentumok, űrlapok a dokumentum nevére kattintva letölthetők
ÚTLEVÉL, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY: ellenőrizze, hogy érvényes-e, mikori a lejárat!

A következő honlapon megtalálhatóak a tudnivalók az egyes országokról (vízum, közbiztonság, stb.), érdemes rákeresni, mert például 3 hónapnál hosszabb tartózkodás esetén egy külföldi állampolgár vízumköteles: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok

A kiutazáshoz szükséges az Európai egészségbiztosítási kártya, amelyet minden kormányablaknál ingyenesen kiállítanak: http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_eg...

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a nominálás elfogadása után a legtöbb külföldi egyetem online regisztrációt/ jelentkezést kér a hallgatótól – erről a hallgató minden esetben értesítést kap.

Kiutazás előtt intézendő dokumentumok:

 1. PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
  2 példányban szükséges, kitöltve, aláírva
  határidő: 2017.04.06. 15.00h, leadás: MKE-Nemzetközi Iroda
 1. LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES (LA)
  A Nemzetközi Irodához kell eljuttatni.
  A kiutazást megelőzően 2 hónappal célszerű megkezdeni az ügyintézést.

  Kiutazás előtt: a Before the Mobility részt kitölteni:
  Study Programme at Receiving Institution („Table A”): A külföldi egyetem honlapján szereplő kurzuskínálatból lehet válogatni, illetve a kinti Erasmus+ koordinátor által megküldött kurzuslistából, majd ezt kell egyeztetni a tanszéki ügyintézővel, illetve aláíratni a tanszékvezetővel (a Commitment rubrikában – ld. lent). Minimum 15 ECTS kredit felvételét kérjük.
  Fontos, hogy a kurzusok felsorolása mellett a kinti egyetemen meghirdetett kurzus leírásához a linket másolják be!
  Recognition at the Sending Institution („Table B”): ide kell beírni azokat az MKE-s kurzusokat, amivel a hallgató a külföldi egyetem kurzusait megfeleltetni kívánja. Célszerű magyarul beírni (illetve mellé angolul is zárójelben).
  Commitment:
  a következő személyek adatait kell kitölteni, illetve aláírásuknak szerepelni kell a nyomtatványon
  • a hallgató
  • a tanszékvezető (MKE)
  • a fogadó egyetem Erasmus koordinátora –az aláírt példány szkennelt változatát kell megküldeni a Nemzetközi Irodának (international@mke.hu)
 1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TSZ)
  Csak a Learning Agreement ’Before the Mobility’ részének kitöltése után lehet a szerződést aláírni. A kért adatok kitöltése mellett kötelező(!) a kiutazás kezdetét és végét pontos dátumokkal feltüntetni, mivel az ösztöndíj ennek a periódusnak megfelelően lesz megállapítva (hónapra és napra lebontva).
  Leadás: Nemzetközi Iroda (MKE), kiutazás előtt legkésőbb 2-3 héttel, 3 példányban.

  Megérkezéskor:
 1. CONFIRMATION OF ARRIVAL
  A külföldi egyetem Erasmus+ koordinátora a hallgató megérkezését követően igazolja, hogy a hallgató valóban megérkezett. A támogatási szerződésben megadott naptól nem lehet eltérni (kivételes esetben pár nap megengedett), ezért fontos, hogy a hallgató a megérkezést követően azonnal keresse meg az őt fogadó egyetem Erasmus koordinátorát.
  A külföldi egyetem ezt a dokumentumot továbbítja az MKE Nemzetközi Irodája felé.

  Kurzusváltoztatás esetén:
  1. amennyiben az előzetesen jelzett kurzust végzi a hallgató, és ebben nincs változás, akkor a külföldi tanulmányok idején ezzel kapcsolatosan nincs teendő
  2. amennyiben valamilyen oknál fogva az előre tervezetthez képest más kurzust/kurzusokat vesz fel a hallgató, akkor a Learning Agreement (LA) nevű dokumentumban szereplő During the Mobility részt ki kell tölteni az új kurzusadatokkal („Table A2”), majd azokat megfeleltetni a MKE kurzusainak („Table B2”).
   A LA-ben jelzett változást meg kell küldeni a tanszéknek (MKE) e-mail-en, ők hagyják jóvá a változásokat. A Nemzetközi Iroda azt fogadja el, amit a tanszék jóváhagy.
 1. CONFIRMATION OF LENGTH OF STUDY PERIOD
  A mobilitás végét is leigazolja a külföldi egyetem azzal, hogy a hallgató a mobilitása végén bemegy az irodába a „Confirmation of Length of Study Period” dokumentummal, majd ezt a kinti iroda megküldi az MKE-nek a hallgató távozását követően. A külföldi egyetem által kiadott két igazolás (Confirmation of Arrival és Confirmation of Length of Study Period) alapvető dokumentuma annak, hogy a hallgató külföldi tanulmányait igazolja.

  hazaérkezéskor: kurzusok elfogadása, átváltása MKE ECTS kreditre
 1. TRANSCRIPT OF RECORDS
  kurzusok teljesítése, elfogadása a Magyar Képzőművészeti Egyetemen két lépésben történik:
  1. A Learning Agreement ’After the Mobility’ rész értelemszerű kitöltése a hallgató feladata és kötelessége: milyen kurzust teljesített, hány ECTS kreditet érnek, milyen értékelést/jegyet kapott rá, a külföldi egyetemen elvégzett kurzus milyen MKE kurzusnak, hány kreditnek feleltethető meg. A vonatkozó részt a hallgatónak és az MKE tanszékvezetőjének alá kell írnia.
  2. A külföldi egyetem által kiállított Transcript of Records nevű dokumentumot a MKE Nemzetközi irodáján le kell adni, másolatban pedig a tanszékre eljuttatni, hogy érvényesíthető legyen a kurzusok elfogadása. Az eltérő értékelési rendek miatt a Transcript of Records nevű dokumentumnak tartalmaznia kell egy ún.’explanation of the grading system’ nevű rövid táblázatot.
  3. MKE-TO irányelvei, javaslatai:
   • A külföldi egyetemen elvégzett kurzusok és az MKE kurzusok összepárosításánál a kreditpontszámok egyezése számít (és nem a tantárgyak száma)
   • Elsősorban a szakmai tárgyak (műtermi gyakorlat, stb.) elfogadása problémamentes. A külföldi egyetem elméleti tárgyai ezzel szemben az eddigi tapasztalatok alapján valószínűleg nem lesznek elfogadva.
   • A külföldi egyetemen megszerzett jegyek/minősítés kerül be a Neptun rendszerébe. A külföldi egyetemen elvégzett kurzus minősítése (jegy) kerül átvezetésre a Neptun rendszerbe. Javításra nincs lehetőség.

Figyelem! A CAMPUS MUNDI programban részt vevő hallgatókra vonatkozó eljárásban a fentebb felsorolt dokumentumok kezelése bizonyos pontokon eltér. Ez elsősorban az LA-t és a TSZ-t érinti. Például a hallgatónak a Campus Mundi pályázat elnyerésekor zero grant Erasmus+-os TSZ-t is ki kell töltenie. A Campus Mundi pályázati folyamatot a Tempus Közalapítvány kezeli és irányítja.

A mobilitás végén rövid, kb. 1 oldalas szakmai és élménybeszámoló írását várjuk. Ennek célja a későbbiekben kiutazó hallgatók megfelelő tájékoztatása.

Egyéb dokumentumok:

Szociális támogatáshoz beadási határidő 2017. május 24. beadás: MKE, Nemzetközi Iroda

 1. információ a szociális támogatásról
 2. letölthető jelentkezési lap

Egyéb dokumentumok:

 1. Óralátogatások alóli felmentés
 2. Előzetes tárgybeszámítási űrlap

Letölthető dokumentumok:

 1. Erasmus tájékoztató (.docx)
 2. Pályázói nyilatkozat (.doc)
 3. Learning Agreement (.docx)
 4. Támogatási szerződés (.docx)
 5. Confirmation of Arrival (.doc)
 6. Confirmation of Length of Study (.doc)
 7. Felmentés óralátogatás alól (.pdf)
 8. Előzetes tárgybeszámítási űrlap (.docx)
 9. Információ a szociális támogatásról (.docx)
 10. Erasmus+ szociális igénybejelentő 2017-2018 (.xls)

ERASMUS+ PÁLYÁZAT 2016-2017/I.

(adminisztratív) személyzet részére

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázatot hirdet a 2016/17-es tanév őszi félévében külföldi személyzeti mobilitásra az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint:

 • ösztöndíj támogatásban 2 fő részesülhet
 • támogatás időtartama: minimum 2 nap - maximum 6 nap
 • az Erasmus ösztöndíj összege országonként változik, az Európai Bizottság által meghatározott rátákhoz igazodva kerül megállapításra a Tempus Közalapítvány honlapján található táblázat alapján
  http://tpf.hu/docs/palyazatok/2016_ka103_ii.1.4_and_ii.2.4____applicable_rates__annex_iv_-_hu.pdf
  (Amennyiben a pályázó rendelkezik EUR alapú devizaszámlával, ezt az összeget az Egyetem euróban utalja.)

Az intézmények listája, amelyekkel az MKE-nek intézményközi szerződése van, és ahová pályázni lehet, elérhető a http://www.mke.hu/kulugy/kulugy3.php webcímen.

Az ERASMUS+ személyzeti mobilitás célja: tapasztalatszerzés, jó gyakorlatok azonosítása és átvétele, jelenlegi munkakör betöltéséhez szükséges készségek továbbfejlesztése.

A jelentkezés feltételei:

 • a jelentkező az MKE alkalmazottja
 • magyar/EU állampolgárság vagy a tervezett tanulmányút idejére is érvényes tartózkodási engedély
 • nyelvi felkészültség (nyelvtudás: angol / célország nyelve)

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz
 • munkaterv (1-2 oldal angolul/ vagy a célország nyelvén)
 • a célintézmény fogadókészségének igazolása (email verzióban, vagy szkennelt levél formájában), és az ottani kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége (e-mail címe)
 • nyelvtudás igazolása (nyilatkozat vagy nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata)
 • időpont javaslat a mobilitásra vonatkozóan (a mobilitás kezdete legkorábban 2016. november 7., befejező dátuma legkésőbb 2017. február 28-a lehet)
 • nyilatkozat a 2013 óta kapott Erasmus mobilitási ösztöndíjakról (célintézmény, időtartam)

A pályázat leadási módja:

Elektronikusan a foreign@mke.hu e-mail címre – a tárgy mezőben mindenképpen szerepeltetni kell: erasmus_személyzet_2016ősz_”pályázó neve”
ÉS
kinyomtatva 2 példányban

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. október 24. (hétfő) 14 óra

Figyelem! Határidőn túl érkezett, ill. hiányos pályázatokat nem tudunk elfogadni!

A benyújtott pályázatot az egyetem vezetése bírálja el, melynek határideje várhatóan: 2016. október 31.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent a tanszékvezetői ajánlás.

További információk:
Rohonczi Edit, Nemzetközi Iroda
fogadóóra: hétfő, szerda 10.00-11.00 és kedd, csütörtök 13.00-14.00
tel: 06 1 478 0980 / e-mail: foreign@mke.hu


ERASMUS+ PÁLYÁZAT 2016-2017/1. félév

OKTATÓK RÉSZÉRE

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázatot hirdet a 2016/17-es tanév őszi félévében külföldi oktatói mobilitásra az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint:

 • ösztöndíj támogatásban 2 fő részesülhet
 • a támogatás időtartama: minimum 2 nap - maximum 5 nap
 • az Erasmus ösztöndíj összege országonként változik, az Európai Bizottság által meghatározott rátákhoz igazodva kerül megállapításra a Tempus Közalapítvány honlapján található táblázat alapján
  http://tpf.hu/docs/palyazatok/2016_ka103_ii.1.4_and_ii.2.4____applicable_rates__annex_iv_-_hu.pdf
  (Amennyiben a pályázó rendelkezik EUR alapú devizaszámlával, ezt az összeget az Egyetem euróban utalja.)

Az intézmények listája, amelyekkel az MKE-nek intézményközi szerződése van, és ahová pályázni lehet, elérhető a http://www.mke.hu/kulugy/kulugy3.php webcímen.

Az Erasmus+ oktatói mobilitás célja a partnerintézmény tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, a partneregyetem képzési rendszerének megismerése, a használt tantervek és tananyagok tanulmányozása, illetve a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése. Az oktatás időtartama nem lehet kevesebb 2 munkanapnál és 8 tanítási óránál.

A jelentkezés feltételei:

 • a jelentkező az MKE oktatója
 • magyar/EU állampolgárság vagy a tervezett tanulmányút idejére is érvényes tartózkodási engedély
 • nyelvi felkészültség (nyelvtudás: angol / célország nyelve)

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

 • szakmai önéletrajz
 • munkaterv/óravázlat (1-2 oldal angolul/ vagy a célország nyelvén)
 • a célintézmény fogadókészségének igazolása (email verzióban, vagy szkennelt levél formájában), és az ottani kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége (e-mail címe)
 • nyelvtudás igazolása (nyilatkozat vagy nyelvvizsga bizonyítvány fénymásolata)
 • időpont javaslat a mobilitásra vonatkozóan (a mobilitás kezdete legkorábban 2016. november 7., befejező dátuma legkésőbb 2017. február 28-a lehet)
 • nyilatkozat a 2013 óta kapott Erasmus mobilitási ösztöndíjakról (célintézmény, időtartam)

A pályázat leadási módja:

Elektronikusan a foreign@mke.hu e-mail címre – a tárgy mezőben mindenképpen szerepeltetni kell: erasmus_oktatói_2016ősz_”pályázó neve”
ÉS
kinyomtatva 2 példányban

A pályázat benyújtásának határideje:

2016. október 24. (hétfő) 14 óra

Figyelem! Határidőn túl érkezett, ill. hiányos pályázatokat nem tudunk elfogadni!

A benyújtott pályázatot az egyetem vezetése bírálja el, melynek határideje várhatóan: 2016. október 31.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent a tanszékvezetői ajánlás.

További információk:
Rohonczi Edit, Nemzetközi Iroda
fogadóóra: hétfő, szerda 10.00-11.00 és kedd, csütörtök 13.00-14.00
tel: 06 1 478 0980 / e-mail: foreign@mke.hu


ERASMUS+ PÁLYÁZAT 2016/2017/II.

kizárólag
képzőművészet-elmélet
szakos hallgatók részére

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázatot hirdet a 2016/17-os tanév tavaszi félévében külföldi tanulmányutakra az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint:

 • Ösztöndíj támogatásban várhatóan 2 fő részesül a tanszéki rangsor alapján.
 • Az Erasmus ösztöndíj összege országonként változik, az Európai Bizottság által meghatározott rátákhoz igazodva kerül megállapításra. Az adott tanévre szóló rátákat az alábbi linken lehet megtalálni:

http://tpf.hu/docs/palyazatok/2016_ka103_ii.1.4_and_ii.2.4____applicable_rates__annex_iv_-_hu.pdf

Amennyiben a hallgató rendelkezik EUR alapú devizaszámlával, ezt az összeget az Egyetem euróban utalja. (A megélhetéshez szükséges további költségeket a hallgatóknak saját forrásból kell majd fedezniük.) Lehet pályázni szociális ösztöndíjra is, melynek összege havi plusz 100 euró, ennek feltételeiről az alábbi linken lehet tájékozódni:

http://tpf.hu/hir/5800/erasmus-szocialis-tamogatas

A jelentkezés feltételei:

 • A jelentkező az MKE beiratkozott hallgatója (aktív félév, a tanulmányút ideje alatt is)
 • A szeptemberi pályázaton CSAK az alábbi tanszék hallgatói adhatják be a jelentkezéseiket, az alábbi feltételekkel:

  Képzőművészet-elmélet
  • BA szak másodéves hallgatói és MA szak elsőéves hallgatói
   • University of Leeds, Faculty of Fine Arts
   • Art Academy of Latvia, Riga
 • Magyar/EU állampolgárság vagy a tervezett tanulmányút idejére is érvényes tartózkodási engedély
 • Szakmai felkészültség
 • Nyelvi felkészültség (nyelvtudás: angol / célország nyelve)

Figyelem: Mivel az új Erasmus+ Program keretében (a partnerintézmények között) megkötött kétoldalú szerződések megkövetelik az általuk megállapított szintű nyelvtudást (angol /célország nyelve), ez már a pályázatok elbírálásánál is fontos tényező.

A pályázati űrlapon a nyelvtudás szintjét jelölni kell, nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga típus pontos jelölése és a nyelvvizsga másolatának csatolása szükséges.

Nyelvvizsga, ill. azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirat (angol / célország nyelve) vagy annak hiányában a nyertes hallgatónak nyelvi szintfelmérőn kell majd részt vennie!

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

 • Jelentkezési lap 2 példányban! (letölthető az oldalról)
 • Önéletrajz (angol típusú, max. 1 oldal magyarul és angolul/ vagy a célország nyelvén)
 • Munkaterv (max. 1 oldal magyarul és angolul/ vagy a célország nyelvén)
 • Nyelvvizsga bizonyítvány, ha van (fénymásolat)

A pályázás menete:

A benyújtott pályázatot a pályázó hallgató tanszéke bírálja el.

A tanszéki bírálatot követően a Nemzetközi Iroda közzéteszi a 2016/17-es tanév tavaszi félévére ösztöndíjat nyert hallgatók listáját (várhatóan október 1-én), majd Információs Napot tart nekik. A partnerintézményekbe történő pályázás csak ezután kezdődik.

Ennek első lépése: az MKE Erasmus koordinátora a hallgatóval történt egyeztetések alapján jelöli a partnerintézményeknél az ösztöndíjat nyert hallgatókat. Ezután a hallgató formálisan is jelentkezik a megjelölt partnerintézménybe, és kiküldi az intézményenként változó kritériumok alapján összeállított (az eredeti leadott anyaggal legtöbb esetben nem mindig megegyező) pályázati anyagát.

Figyelem: a pályázási határidők és követelmények intézményenként változnak, ezekről az egyes partnerintézmények weboldalán, illetve a Nemzetközi Irodán keresztül lehet tájékozódni.

A partnerintézmény saját jelentkezési határidejét követő 4-6 héten belül értékeli a beérkezett portfoliókat és jelzi, hogy mely hallgatókat tudja fogadni. Az ösztöndíjat nyert hallgató helye a partnerintézményben csak pozitív válasz esetén garantált.

 • A hallgatónak a fogadó intézményben tandíjat nem kell fizetnie, az MKE pedig a külföldi tartózkodás idejére is folyósítja a hallgató tanulmányi ösztöndíját.
 • Csak a kiírásban megjelölt célintézmények választhatóak ebben a pályázati körben. A pontos címek megtalálhatóak az egyetem honlapján. A többi partnerintézmény most nem jelölhető. (Az eredményhirdetést követő Információs Nap keretében van mód a célintézmény esetleges változtatására.)

A pályázat leadási napja:

2016. szeptember 15. (csütörtök) 10 és 12 óra között, Nemzetközi Iroda
Figyelem! Határidőn túl érkezett ill. hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

A pályázatok elbírálásának határideje előreláthatólag: 2016. október 1.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ugyanezen időszak alatt lehetőség van Campus Mundi ösztöndíj pályázására: http://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez

Ennek feltétele, az Erasmus+ ösztöndíjas státusz, tehát, aki Campus Mundi ösztöndíjra pályázik, feltétlenül adja be az Erasmus+ pályázatát!

További információk:
Rohonczi Edit, Nemzetközi Iroda
fogadóóra: hétfő, szerda 10-től 11-ig
tel: 06 1 478 0980 / e-mail: foreign@mke.hu

Jelentkezési lap

Letölthető_jelentkezesi_lap (.rtf, 2,3 MB)

Letölthető_jelentkezesi_lap (.pdf 730 KB)


ERASMUS+ PÁLYÁZAT 2016/2017/II.

kizárólag
látványtervező
szakos hallgatók részére

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázatot hirdet a 2016/17-os tanév tavaszi félévében külföldi tanulmányutakra az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint:

 • Ösztöndíj támogatásban várhatóan 2 fő részesül a tanszéki rangsor alapján.
 • Az Erasmus ösztöndíj összege országonként változik, az Európai Bizottság által meghatározott rátákhoz igazodva kerül megállapításra. Az adott tanévre szóló rátákat az alábbi linken lehet megtalálni:
  http://tpf.hu/docs/palyazatok/2016_ka103_ii.1.4_and_ii.2.4____applicable_rates__annex_iv_-_hu.pdf
  Amennyiben a hallgató rendelkezik EUR alapú devizaszámlával, ezt az összeget az Egyetem euróban utalja. (A megélhetéshez szükséges további költségeket a hallgatóknak saját forrásból kell majd fedezniük.) Lehet pályázni szociális ösztöndíjra is, melynek összege havi plusz 100 euró, ennek feltételeiről az alábbi linken lehet tájékozódni:
  http://tpf.hu/hir/5800/erasmus-szocialis-tamogatas

A jelentkezés feltételei:

 • A jelentkező az MKE beiratkozott hallgatója (aktív félév, a tanulmányút ideje alatt is)
 • A szeptemberi pályázaton CSAK az alábbi tanszék hallgatói adhatják be a jelentkezéseiket, az alábbi feltételekkel:
 • Látványtervező szak
  • Alkalmazott Látványtervező BA szak másodéves hallgatói
  • Látványtervező Művész MA szak elsőéves hallgatói
   • National Academy of Art Sofia
   • Ecole supérieure des arts décoratifs de Strasbourg
   • Ecole européenne superieure de l’image (ÉESI Angouleme/Poitiers)
   • Technische Hochschule Köln
 • Magyar/EU állampolgárság vagy a tervezett tanulmányút idejére is érvényes tartózkodási engedély
 • Szakmai felkészültség
 • Nyelvi felkészültség (nyelvtudás: angol / célország nyelve)

Figyelem: Mivel az új Erasmus+ Program keretében (a partnerintézmények között) megkötött kétoldalú szerződések megkövetelik az általuk megállapított szintű nyelvtudást (angol /célország nyelve), ez már a pályázatok elbírálásánál is fontos tényező.

A pályázati űrlapon a nyelvtudás szintjét jelölni kell, nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga típus pontos jelölése és a nyelvvizsga másolatának csatolása szükséges.

Nyelvvizsga, ill. azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirat (angol / célország nyelve) hiányában a nyertes hallgatónak nyelvi szintfelmérőn kell majd részt vennie!

A pályázathoz szükséges dokumentumok művészszakos hallgatóknak:

 • Önéletrajz (angol típusú, max. 1 oldal magyarul és angolul/ vagy a célország nyelvén)
 • Jelentkezési lap 2 példányban! (letölthető az oldalról)
 • Munkaterv (max. 1 oldal magyarul és angolul/ vagy a célország nyelvén)
 • Nyelvvizsga bizonyítvány, ha van (fénymásolat)
 • Portfólió (max. A4-es méret, benne max. 15-20 munka dokumentációja, név, szak, évfolyam a portfólió külső borítóján feltüntetve!)

A pályázás menete:

A benyújtott pályázatot a pályázó hallgató tanszéke bírálja el.
A tanszéki bírálatot követően a Nemzetközi Iroda közzéteszi a 2016/17-es tanév tavaszi félévére ösztöndíjat nyert hallgatók listáját (várhatóan október 1-én), majd Információs Napot tart nekik. A partnerintézményekbe történő pályázás csak ezután kezdődik.

Ennek első lépése: az MKE Erasmus koordinátora a hallgatóval történt egyeztetések alapján jelöli a partnerintézményeknél az ösztöndíjat nyert hallgatókat. Ezután a hallgató formálisan is jelentkezik a megjelölt partnerintézménybe, és kiküldi az intézményenként változó kritériumok alapján összeállított (az eredeti leadott anyaggal legtöbb esetben nem mindig megegyező) pályázati anyagát.

Figyelem: a pályázási határidők és követelmények intézményenként változnak, ezekről az egyes partnerintézmények weboldalán, illetve a Nemzetközi Irodán keresztül lehet tájékozódni.

A partnerintézmény saját jelentkezési határidejét követő 4-6 héten belül értékeli a beérkezett portfoliókat és jelzi, hogy mely hallgatókat tudja fogadni. Az ösztöndíjat nyert hallgató helye a partnerintézményben csak pozitív válasz esetén garantált.

 • A hallgatónak a fogadó intézményben tandíjat nem kell fizetnie, az MKE pedig a külföldi tartózkodás idejére is folyósítja a hallgató tanulmányi ösztöndíját.
 • Csak a kiírásban megjelölt célintézmények választhatóak ebben a pályázati körben. A pontos címek megtalálhatóak az egyetem honlapján. A többi partnerintézmény most nem jelölhető. (Az eredményhirdetést követő Információs Nap keretében van mód a célintézmény esetleges változtatására.)

A pályázat leadási napja:

2016. szeptember 15. (csütörtök) 10 és 12 óra között, Nemzetközi Iroda
Figyelem! Határidőn túl érkezett ill. hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

A pályázatok elbírálásának határideje előreláthatóan: 2016. október 1.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ugyanezen időszak alatt lehetőség van Campus Mundi ösztöndíj pályázására:

http://tka.hu/palyazatok/4888/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-reszkepzeshez Ennek feltétele, az Erasmus+ ösztöndíjas státusz, tehát, aki Campus Mundi ösztöndíjra pályázik feltétlenül adja be az Erasmus+ pályázatát!

További információk:
Rohonczi Edit, Nemzetközi Iroda
fogadóóra: hétfő, szerda 10-től 11-ig
tel: 06 1 478 0980 / e-mail: foreign@mke.hu

Jelentkezési lap

Letölthető_jelentkezesi_lap (.rtf, 2,3 MB)

Letölthető_jelentkezesi_lap (.pdf 730 KB)


ERASMUS+ PÁLYÁZAT 2016/2017

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázatot hirdet a 2016/17-es tanévben külföldi tanulmányutakra az Erasmus+ Program keretén belül, az alábbi feltételek szerint:

 • Ösztöndíj támogatásban várhatóan kb. 45-50 fő részesül a tanszéki rangsorok alapján.
 • Lehetőség van 5 önköltséges helyre jelentkezni. Az önköltséges hallgatók, élhetnek az Erasmus mobilitási program lehetőségeivel, de az utazás és kinn tartózkodás teljes költségét maguk teremtik elő.
 • Az Erasmus ösztöndíj összege országonként változik, ezeket a rátákat az Európai Bizottság határozza meg. http://www.tka.hu/hir/4535/emelkednek-az-erasmus-osztondijak Az Egyetem az ösztöndíjat euróban utalja (A támogatás nem minden esetben fedezi az utazás és a külföldi tartózkodás teljes költségét. A megélhetéshez szükséges további kiadásokat a hallgatóknak saját forrásból kell fedezniük.)
 • A pályázatokat a hallgató tanszéke bírálja el.
  A tanszéki bírálatot követően a Nemzetközi és Kiállítási Iroda közzéteszi a 2016/17-es tanévre ösztöndíjat nyert hallgatók listáját, majd információs napot tart a hallgatóknak. A partnerintézményekbe történő pályázás csak ezután kezdődik.
  Ennek első lépése: az MKE Erasmus koordinátora jelöli a partnerintézményeknél fenntartott helyekre az ösztöndíjat nyert hallgatókat. Ezután történik az intézményenként változó kritériumok alapján összeállított (az eredeti leadott anyaggal sok esetben nem megegyező) pályázati anyag kiküldése.
  Figyelem: a pályázási határidők és követelmények intézményenként változnak (ezekről az egyes partnerintézmények weboldalán lehet tájékozódni!) Csak az adott partnerintézmények pályázati kritériumainak megfelelő anyagot van módunkban kiküldeni. (Ha pl. a hallgató nyelvtudása nem felel meg a partner nyelvi követelményeinek, másik célintézményt kell választania!)
 • A partnerintézmény értékeli a kiküldött portfoliókat és jelzi, hogy mely hallgatókat tudja fogadni. Az ösztöndíjat nyert hallgató helye a partnerintézményben csak pozitív válasz esetén garantált.
 • A hallgatónak a fogadó intézményben tandíjat nem kell fizetnie, az MKE pedig a külföldi tartózkodás idejére is folyósítja a hallgató tanulmányi ösztöndíját.
 • A választható célintézmények linkjeit az alábbi webcímen találjátok: http://www.mke.hu/info/erasmus05.php.
 • FIGYELEM! A 2014/15-ös tanévtől kezdődően van lehetőség olyan hallgatóknak is pályázni, akik már voltak korábban Erasmus ösztöndíjasok, de a kint töltött idejük nem éri el a 12, illetve bizonyos esetekben a 24 hónapot.

A jelentkezés feltételei:

 • a jelentkező az MKE beiratkozott hallgatója (aktív félév, a tanulmányút ideje alatt is),
  akinek a pályázat leadása idején min. 3 lezárt féléve van, illetve. szakmailag maximum harmadéves a következő szakokon:
  A restaurátor szakok jelenleg másodéves hallgatói, a festő, szobrász, grafika (képgrafika és tervezőgrafika szakirány) valamint intermédia szakok hallgatói– a 2016/17-es tanév őszi és/vagy tavaszi félévében utazhatnak.
  Alkalmazott látványtervező BA szak most másodéves és a Látványtervező művész MA szak most elsőéves hallgatói – a 2016/17-es tanév őszi félévében utazhatnak csak.
  Képzőművészet-elmélet BA és MA szak jelenleg elsőéves hallgatói – a 2016/17-es tanév tavaszi félévében utazhatnak csak.
 • magyar/EU állampolgárság vagy tartózkodási engedély
 • szakmai és nyelvi felkészültség (megfelelő nyelvtudás angolul, vagy a célország nyelvén)
  Figyelem: Mivel az új Erasmus+ Program keretében (partnerintézmények között) megkötött kétoldalú szerződések megkövetelik a megfelelő szintű nyelvtudást, ami már a pályázatok elbírálásánál is fontos tényező.
  A pályázati űrlapon a nyelvtudás szintjét jelölni kell, nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga típus pontos jelölése szükséges nyelvvizsga másolat csatolásával. Nyelvvizsga, ill. azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló okirat (angol vagy célország nyelve) hiányában, a nyertes hallgatónak nyelvi szintfelmérőn kell részt vennie!

A pályázathoz szükséges dokumentumok:

 • Önéletrajz (max. 1 oldal magyarul és angolul / vagy a célország nyelvén)
 • Jelentkezési lap 2 példányban! (letölthető a honlapon, http://www.mke.hu/info/erasmus04.php
 • Munkaterv (max. 1 oldal magyarul és angolul / vagy a célország nyelvén)
 • Nyelvvizsga bizonyítvány, ha van (fénymásolat)
 • Portfolió művész szakos hallgatók esetében (max. A4–es méret, max. 15-20 munkáról fotó, videó, név, szak, évfolyam a portfolió külső borítóján feltüntetve!)

FELHÍVÁS

Az Erasmus+ programban külföldi résztanulmányokra pályázó hallgatók szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatására
2016/2017-es tanév

A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Tempus Közalapítvány pályázati lehetőséget hirdetnek szociális alapú kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik a 2016/2017-es tanévre Erasmus+ tanulmányi célú mobilitási ösztöndíjat nyertek.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

 1. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):
 • a felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
 • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
 • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
 • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
 • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
 • Roma szakkollégium tagja (volt)
 • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült
 1. Másodlagos szempont:
 • A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa

  A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

KIK PÁLYÁZHATNAK?

Erasmus+ program 2016/17. tanévére külföldi tanulmányi céllal hallgatói pályázatot benyújtó hallgatók.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

Havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

A PÁLYÁZÁS MÓDJA

 1. Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlap benyújtása

Az igénylőlapot kizárólag számítógéppel kitöltve, magyar nyelven, csakis a megadott űrlapon lehet benyújtani:

 • 1 nyomtatott, eredeti (kék színű tintával) aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához, valamint
 • 1 kitöltött (nem szkennelt) elektronikus változatot foreign@mke.hu e-mail címre is el kell küldeni.

Az elsődleges szempontok szerinti jogosultságot az igénybejelentő lapon kell igazolni, tehát külön igazolást benyújtani nem szükséges. Az igénybejelentő lap Igazolás részét kell kitöltetni és aláíratni, pecsételtetni az illetékes szervezet hivatalos képviselőjével.

Amennyiben a felsorolt lehetőségek közül többre is jogosult (volt), ezt kérjük bejelölni az űrlapon, de elegendő csak az egyikről kérni igazolást.

 1. Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtani.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ

A 2016/2017. tanévi (őszi és tavaszi félév is) kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje:

2016. május 25.

(Az őszi pótpályázatra vonatkozóan az Erasmus+ szociális kiegészítő pályázat határideje 2016. október 26, amely során csak a 2016/2017. tanév tavaszi féléve során kiutazó hallgatók pályázhatnak.)

PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA, DÖNTÉSHOZATAL

Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal - a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást, valamint kiíró fenntartja magának a jogot az igénylés elutasítására.

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info@tpf.hu) kaphat.

Mellékletek:


FELHÍVÁS

Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására
2016/2017-es tanév

A felsőoktatási intézmények és a Tempus Közalapítvány közösen kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdetnek azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, oktatók és a felsőoktatási intézmények nem oktató beosztású, adminisztratív munkatársai számára, akik a 2016/2017-es tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el kifelé irányuló mobilitásra. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

KIK PÁLYÁZHATNAK?

Az Erasmus+ program 2016/2017-es tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben fogyatékossággal élő vagy tartós betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló személyek, és a betegségük igazolhatóan jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest (például látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny, illetve egyéb betegséggel rendelkező Erasmus+ résztvevők esetében).

MIRE IGÉNYELHETŐ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS?

 • A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét (legtöbbször egyszeri, nem pedig ismétlődő) kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.
 • Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel, a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggésben.
 • A támogatható költségeket az Erasmus+ programban résztvevő semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni és a kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.

MILYEN KÖLTSÉGEKRE NEM IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS?

A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása – vagyis olyan költségek fedezése nem támogatható, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon (a küldő országban) is felmerülnének. (Kizárólag abban az esetben támogathatók ilyen típusú tételek, ha ezek jelentős többletköltséget jelentenek a Magyarországon felmerülő költségeknél, azonban ennek indoklása a pályázati űrlapban szükséges.)

A PÁLYÁZÁS MÓDJA

Pályázni a hiánytalanul kitöltött megfelelő pályázati űrlap benyújtásával lehet, amelyben az igényelt támogatás tételesen felsorolásra kerül, továbbá a pályázó részletesen indokolja a felsorolt tételek szükségességét a mobilitási időszakra vonatkozóan.

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK:

 • 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló
  Kötelező csatolni a pályázat mellékleteként kezelőorvos által 3 hónapnál nem régebben kiállított kórtörténeti összefoglalót a betegségről, amely tartalmazza a kórelőzményt, az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket.
  Abban az esetben elfogadható 3 hónapnál régebbi körtörténeti összefoglaló, ha kiegészítésként 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi/szakorvosi igazolás alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót.
 • Igazolás az elnyert Erasmus+ támogatásról (az igazoláson a mobilitás időtartamának is szerepelnie kell)

A pályázati anyagot magyar nyelven kell benyújtani az alábbiak szerint:

 • 2 nyomtatott, aláírt példányban a küldő intézmény koordinátorához, valamint
 • 1 elektronikus verziót a megadott e-mail címre is el kell küldeni.

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a felsorolt kötelező mellékletekkel együtt.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ

2016. május 25.

2016. október 26.

A 2016/2017-es tanévben őszi félévre vagy egész évre kiutazók 2016. május 25-i határidővel, a tavaszi félévre kiutazók 2016. október 26-i határidővel nyújthatnak be pályázatot a 2016/2017-es tanévre vonatkozóan.

A pályázat 2 eredeti példányát postai úton, elektronikus verzióját pedig e-mailben a küldő felsőoktatási intézmény Erasmus+ koordinátorának kell eljuttatni. A pályázat beadási határidő a nyomtatott pályázat beküldésére (a postai bélyegző dátuma szerint), valamint az elektronikus beküldésre egyaránt vonatkozik.

PÁLYÁZATOK BÍRÁLATA, DÖNTÉSHOZATAL

A pályázatok formai bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény, a tartalmi bírálatot pedig a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik, akik javaslatot tesznek a támogatásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatokról és a támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést, a TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

A pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni.

Csakis olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással, illetve amelyek felhasználásáról – pozitív elbírálás esetén – a pályázó számlákkal tud elszámolni. Az orvosszakértők a bírálat során a pályázó kórtörténeti összefoglalója alapján a pályázó igényének jogosultságát négy csoportba sorolják: a) indokolatlan, b) enyhe, c) közepesen súlyos, d) súlyos. A besorolás alapján kerül meghatározásra, hogy a pályázó havi bontásban minimum és maximum mekkora összegű támogatást kaphat.

 

Enyhe betegség /fogyatékosság

Közepesen súlyos betegség /fogyatékosság

Súlyos

betegség /fogyatékosság

Hallgatók

20 – 150 euró/hó

150 – 320 euró/hó

320 – 500 euró/hó

Oktatók, nem oktatói személyzet

10 – 20 euró/nap

20 – 60 euró/nap

60 – 100 euró/nap

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás nem minden esetben fedezi az összes felmerülő többletköltséget a mobilitás során.

A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA, ELSZÁMOLÁS

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól (1/237-1300, info@tpf.hu) kaphat.

Mellékletek:

Erasmus ösztöndíjra csak az NKI-n keresztül lehet jelentkezni.

A pályázatok a félfogadási időben adhatók le a
Nemzetközi és Kiállítási Irodában.

A PÁLYÁZAT LEADÁSI HATÁRIDEJE:

2016. február 29. (hétfő) 11.00 óra

Figyelem! Későn beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!

A pályázatok elbírálásának határideje várhatóan: 2015. március 11.

További információk:
Lafferton Luca, Nemzetközi Iroda,
fogadóóra: hétfő, szerda 10.00-11.00; kedd, csütörtök 13.00-14.00
tel: 478-0980, email: international@mke.hu


A 2016/2017-es tanévre ERASMUS ösztöndíjat nyert

1 Balogh Emese intermédia
2 Bánkúti Gergő festő
3 Baranyi Dóra elmélet
4 Becze Dóra intermédia
5 Csernovszky Júlia Johanna tervezőgrafika
6 Cservenka Edit festő
7 Csúcs Angéla látványtervező
8 Dallos Ádám DLA
9 Dicková Alexandra festő
10 Dovák Melinda Ilona festő
11 Fajgerné Dudás Andrea Júlia DLA
12 Farkas Fani festő
13 Görbe Adrienn szobrász
14 Gresa Márton festő
15 Hegyi Zsolt intermédia
16 Imrei Johanna festő
17 Kádár Emese festő
18 Kormos Zsófia Anna elmélet
19 Lénárt Ivett tervezőgrafika
20 Mihályi Barbara intermédia
21 Miklós Marcell restaurátor
22 Miklós Szilárd DLA
23 Mikus Áron szobrász
24 Mogyorós Anna Luca festő
25 Nagy Gergő szobrász
26 Németh Dávid festő
27 Oberfrank Luca képgrafika
28 Péter Fanni intermédia
29 Puskás Mária intermédia
30 Sipos Boglárka képgrafika
31 Süttő Anikó festő
32 Süveges Rita DLA
33 Svicevic Jila intermédia
34 Szabó Andrea tervezőgrafika
35 Szabó Nóra festő
36 Szabó Zsófia restaurátor
37 Sztruhár Zsuzsa DLA
38 Szűcs András festő
39 Szűcs Hajnalka restaurátor
40 Takács Anett festő
41 Üveges Mónika festő
42 Varga Ádám Miklós festő
43 Zuzana Zurbolová festő

Erasmus+ dokumentumok

Erasmus Charta ( .pdf, 3Mb)
Az egyetem Erasmus stratégiája (.pdf, 130 Kb)
Erasmus+ Mobilitási szabályzat, 2018.01.25-től (.pdf)