bezárás

Tájékoztató a 2018/2019-es tanévben kiutazó Erasmus+ hallgatók számára

ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁS

Az Erasmus+ hallgatói mobilitás feltétele az, hogy a nyertes pályázónak a mobilitás idején az MKE beiratkozott hallgatójának kell lennie, illetve aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Kérjük a hallgatókat, hogy időben kezdjék el intézni adminisztrációs ügyeket! Vegyék figyelembe, hogy a partneregyetemek irodái a nyári hónapokban (július, augusztus) bezárnak és várhatóan nyáron az MKE Nemzetközi Irodája is ügyeleti rendben működik.

További feltételek:
ÚTLEVÉL, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY: ellenőrizni kell a dokumentum érvényességét.
Mivel Magyarország 2007-től a schengeni térség teljes jogú tagja, a térség országba való belépéshez és 90 napot meg nem haladó tartózkodáshoz elegendő az érvényes úti okmány, illetve a személyazonosság igazolására alkalmas okmány birtoklása. A hosszú távú, 90 napot meghaladó tartózkodás szabályait az egyes tagállamok saját nemzeti jogszabályai határozzák meg; annak feltételeiről a hallgató az adott ország magyarországi külképviseletén, ill. annak honlapján tájékozódhat.
További hasznos információk: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs

Kérjük a hallgatókat, hogy személyazonosító igazolványuk, útlevelük érvényességét kiutazás előtt mindenképp ellenőrizzék, és ha szükséges, hosszabbítsák meg!

A kiutazáshoz szükséges az Európai Egészségbiztosítási Kártya, amelyet minden kormányablaknál ingyenesen kiállítanak: http://www.oep.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_kulfoldon/az_europai_eg...

Szociális támogatásra szoruló/fogytékkal élő hallgatók külön pályázaton igényelhetnek támogatást a Nemzetközi Irodán!
Az ehhez kapcsolódó dokumentumok jelen kiírás végén találhatók.

Kiutazás előtt intézendő dokumentumok:

 1. PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT 
  2 példányban szükséges, kitöltve, aláírva
  határidő: 2017.04.04., leadás: MKE, Nemzetközi Iroda
 2. Fontos figyelembe venni, hogy a nominálás elfogadása után a legtöbb külföldi egyetem online regisztrációt/ jelentkezést kér – erről a hallgató minden esetben értesítést kap.
 3. LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES (LA)
  A Nemzetközi Irodához kell eljuttatni.
  kiutazást megelőzően 2 hónappal célszerű megkezdeni az ügyintézést.

  Kiutazás előtt:
  a Before the Mobility részt kitölteni:
  Study Programme at Receiving Institution („Table A”): A külföldi egyetem honlapján szereplő kurzuskínálatból lehet válogatni, illetve a kinti Erasmus+ koordinátor által megküldött kurzuslistából, majd ezt kell egyeztetni a tanszéki ügyintézővel, illetve aláíratni a tanszékvezetővel (a Commitment rubrikában – ld. lent). Minimum 15 ECTS kredit felvételét kérjük.
  Fontos, hogy a kurzusok felsorolása mellett a kinti egyetemen meghirdetett kurzus leírásához a linket másolják be!

  OLS (Online Lingsuistic Support): Fontos feltüntetni a LA-ban a nyelvtudás szintjét, amelyet egy kötelező szintfelmérő után lehet beírni. A szintfelmérőt a Nemzetközi Iroda küldi ki a hallgatók számára a kiutazás előtt. A mobilitás végén is kötelező a szintfelmérő kitöltése.
  Recognition at the Sending Institution („Table B”): ide csak azokat az MKE-s kurzusokat kell beírni, amelyekkel a külföldi egyetem kurzusait szeretnétek megfelelteni. (Általános elv: elméleti tantárgy nem fogadtatható el.) Kérjük a kurzusok nevét magyarul beírni, mellé angolul is zárójelben, illetve fontos, hogy a kurzus kódja és kreditszáma is bekerüljön a táblázatba.

  Commitment:
  a következő személyek adatainak és aláírásainak kell szerepelnie a dokumentumon:
  • hallgató
  • tanszékvezető (MKE)
  • a fogadó egyetem Erasmus+ koordinátora – az aláírt példány szkennelt változatát kell megküldeni a Nemzetközi Irodának (foreign@mke.hu)
 1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (TSZ)
  Csak a Learning Agreement ’Before the Mobility’ részének kitöltése után lehet a szerződést aláírni. A kért adatok kitöltése mellett kötelező (!) a kiutazás kezdetét és végét pontos dátumokkal feltüntetni, mivel az ösztöndíj ennek a periódusnak megfelelően kerül megállapításra (hónapra és napra lebontva).
  Leadás: Nemzetközi Iroda (MKE), kiutazás előtt legkésőbb 2-3 héttel, 3 példányban.

  Megérkezéskor:
 2. CONFIRMATION OF ARRIVAL (CoA)
  A külföldi egyetem Erasmus+ koordinátora a hallgató megérkezését követően igazolja, hogy a hallgató valóban megérkezett. A Támogatási Szerződésben megadott naptól nem lehet eltérni (kivételes esetben pár nap megengedett), ezért fontos, hogy a hallgató a megérkezést követően azonnal keresse meg az őt fogadó egyetem Erasmus+ koordinátorát. Kérjük, hogy a megérkezést igazoló, aláírt dokumentumot a hallgató egy héten belül továbbítsa az MKE Nemzetközi Irodájának.

  Kurzusváltoztatás esetén:
  1. amennyiben az előzetesen jelzett kurzust végzi a hallgató változtatás nélkül, akkor a külföldi tanulmányok idején ezzel kapcsolatosan nincs teendő
  2. amennyiben valamilyen oknál fogva az előre tervezetthez képest más kurzust/kurzusokat vesz fel a hallgató, akkor a Learning Agreement (LA) nevű dokumentumban szereplő During the Mobility részt ki kell tölteni az új kurzusadatokkal („Table A2”), majd azokat megfeleltetni a MKE kurzusainak („Table B2”).
   A LA-ben jelzett változást meg kell küldeni a tanszéknek (MKE) e-mail-en, ők hagyják jóvá a változásokat. A Nemzetközi Iroda azt fogadja el, amit a tanszék jóváhagy.
 1. CONFIRMATION OF LENGTH OF STUDY PERIOD (CoLS)
  A mobilitás időtartamát a külföldi egyetem a „Confirmation of Length of Study Period” dokumentummal igazolja, amelyet a hallgató vagy az egyetem küld meg a Nemzetközi Irodának. A külföldi egyetem által kiadott két igazolás (a Confirmation of Arrival és a Confirmation of Length of Study Period) alapvető dokumentuma annak, hogy a hallgató külföldi tanulmányait igazolja.

  hazaérkezéskor: kurzusok elfogadása, átváltása MKE ECTS kreditekre
 1. TRANSCRIPT OF RECORDS (TR)
  A kurzusok teljesítése, elfogadása két lépésben történik:
  1. A Learning Agreement ’After the Mobility’ részének értelemszerű kitöltése a hallgató feladata és kötelessége: milyen kurzust teljesített, hány ECTS kreditet érnek, milyen értékelést/jegyet kapott rá, a külföldi egyetemen elvégzett kurzus milyen MKE kurzusnak, hány kreditnek feleltethető meg. A vonatkozó részt a hallgatónak és az MKE tanszékvezetőjének alá kell írnia.
  2. A külföldi egyetem által kiállított Transcript of Records nevű dokumentumot a MKE Nemzetközi irodáján le kell adni, másolatban pedig a tanszékre eljuttatni, hogy érvényesíthető legyen a kurzusok elfogadása. Az eltérő értékelési rendek miatt a Transcript of Records nevű dokumentumnak tartalmaznia kell egy ún.’explanation of the grading system’ nevű rövid táblázatot.
  3. Az MKE Tanulmányi Osztályának irányelvei, javaslatai:
   • A külföldi egyetemen elvégzett kurzusok és az MKE kurzusok összepárosításánál a kreditpontszámok egyezése számít (és nem a tantárgyak száma)
   • Elsősorban a szakmai tárgyak (műtermi gyakorlat, stb.) elfogadása problémamentes. A külföldi egyetem elméleti tárgyai ezzel szemben az eddigi tapasztalatok alapján valószínűleg nem lesznek elfogadva.
   • A külföldi egyetemen elvégzett kurzusnak a minősítése kerül be a Neptun rendszerébe, amely a megfeleltetett magyar kurzus(ok) érdemjegye lesz. Javításra nincs lehetőség.

Figyelem! A CAMPUS MUNDI programban részt vevő hallgatókra vonatkozó eljárásban a fentebb felsorolt dokumentumok kezelése bizonyos pontokon eltér. Ez elsősorban az LA-t és a TSZ-t érinti, például a hallgatónak a Campus Mundi pályázat elnyerésekor zero grant Erasmus+ TSZ-t kell kitöltenie. A Campus Mundi pályázati folyamatot a Tempus Közalapítvány kezeli és irányítja.

http://www.tka.hu/palyazatok/4830/palyazati-dokumentumok#4897
http://www.tka.hu/docs/palyazatok/biralati_szempontrenszer_180207.pdf

A mobilitás végén rövid, kb. 1 oldalas szakmai és élménybeszámoló írását várjuk. Ennek célja a későbbiekben kiutazó hallgatók megfelelő tájékoztatása.

Erasmus+ Mobilitási Szabályzat
http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/erasmus+szabalyzat20180125.pdf

Szociális Támogatás/Fogyatékkal élő hallgatók támogatása:

Szociális támogatáshoz beadási határidő 2018. május 24.: MKE, Nemzetközi Iroda

 1. információ a szociális támogatásról
 2. letölthető jelentkezési lap

Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása 2017/2018 - beadási határidő 2018. május 24./2018. október 25. (a második félévre kiutazóknak); MKE, Nemzetközi  Iroda

 1. Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak kiegészítő támogatása – 2017/18
 2. letölthető adatlap a támogatás megpályázásához

Letölthető dokumentumok:
 

 1. Erasmus+ Tájékoztató (.docx)
 2. Erasmus+ Mobilitási Szabályzat (.pdf)
 3. Pályázói Nyilatkozat (.doc)
 4. Learning Agreement_LA (.docx)
 5. Támogatási Szerződés_TSZ (.docx)
 6. Confirmation of Arrival_CoA (.doc)
 7. Confirmation of Length of Study_CoLS (.doc)
 8. Pályázat1 - szociális támogatás (.docx)
 9. Jelentkezési lap1 - szociális támogatás 2018/2019 (.xls)
 10. Pályázat2 - fogyatékkal elő hallgatók támogatása (.docx)
 11. Jelentkezési lap2 – fogyatékkal élő hallgatók támogatása 2018/2019  (.xls)

Erasmus+

Pályázat

VIGYÁZAT! PÁLYÁZAT!

Bodri Pincészet logó és kisarculati pályázat
Pályaművek leadása: 2019. április 15. - május 31. között.

2019. április 17.

PÁLYÁZAT ‒ MKE Jogi és Humánpolitikai Osztálys Munkaügyi előadó munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 2.

2019. április 16.

Szombathelyi Osztrák–Magyar Nyári Egyetem

Jelentkezési határidő: 2019. május 20.

2019. április 15.

PÁLYÁZAT ‒ MKE Gazdasági Osztály Pénzügyi-számviteli munkatárs

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

2019. április 15.

In memoriam Paul Klee

beérkezési határidő: július 7. éjfél

2019. április 11.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2020-2021

A Fulbright Bizottság az alábbi négy kategóriában hirdet ösztöndíjakat az Egyesült Államokba.

2019. április 09.

Art Quake

University of Arts in Belgrade
SUMMER ART SCHOOL 2019
July 7-14

2019. április 02.

Pályázati Felhívás – Esterházy ART AWARD 2019

2019. június 10.  – Online pályázás zárónapja

2019. március 20.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

A Honvédelmi Minisztérium 2019-ben pályázatot hirdet
A haza szolgálatában – szabadságunk védelmében címmel...
A pályázat benyújtásának ideje: 2019. augusztus 21-22, 08.00-18.00 óráig

2019. március 13.

A lebegő világ képe / Az ukijo-e hatás

A pályázat leadási határideje: 2019. május 1.

2018. december 23.