bezárás

Köztéri képzőművészeti pályázati kiírás

A Budapesti Történeti Múzeum
nyilvános művészeti pályázatot ír ki
a Széll Kálmán Alapítvány kezdeményezésének megvalósítására,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából

Széll Kálmán köztéri szobrának tárgyában

1. A kiíró megnevezése

A pályázat megbízója a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Megbízó).
A pályázat kiírója és költségviselője a Budapesti Történeti Múzeum (a továbbiakban: Lebonyolító).
Pályázati ügyintéző: Budapesti Történeti Múzeum - Budapest Galéria Köztéri Művészeti Alkotások Osztálya (a továbbiakban: BTM - Budapest Galéria)

Kapcsolattartók:

Szerdahelyi Márk osztályvezető, művészettörténész
Tel.: +36 20/222 7709, szerdahelyi.mark@mail.btm.hu

Matzon Gertrúd mérnök
Tel: +36 30/540 2115, matzon.gertrud@mail.btm.hu

2. A pályázat célja, tárgya és anyaga

A pályázat célja a budapesti Széll Kálmán téren felállítandó, Széll Kálmán egykori miniszterelnököt vizuális eszközökkel megjelenítő alkotás elkészítése.
Helyszín: a metrókijárat melletti gyalogos- és közlekedésforgalmi sík, burkolt felület kijelölt háromszöge (lásd melléklet).
A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen.

Letölthető információk Széll Kálmánról és a térről elérhetők a Budapest Galéria weblapján: http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter/

A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást, szállítást, engedélyezési költségeket és a tiszteletdíjat – maximum bruttó 36 millió Ft áll rendelkezésre két részletben.

A terület kezelője a Budapesti Közlekedési Központ, tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, így az állandó szoborelhelyezéshez a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges, amelynek beszerzéséről a Budapest Főváros Önkormányzata gondoskodik.

A további szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése a BTM – Budapest Galériával közösen történik.

Egyéb információ A BTM-Budapest Galéria kapcsolattartóitól kapható.

3. A pályázat jellege és a pályázók köre

3.1. A pályázat nyilvános képzőművészeti pályázat.
 

3.2. A pályázók köre

 • aki a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, és vállalja a mű felállítását is
 • aki pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadta el

A kiíró e műfajban referenciával rendelkező szobrászok és építészek, ill. tervezői csoportok részvételét várja.
A pályázónak –alkalmassága igazolására – nyilatkoznia kell eddigi szakmai tevékenységéről.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a Bíráló Bizottság vagy a második körös zsűri

 • döntésében résztvevők
 • a döntésben résztvevők hozzátartozója
 • a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.

3.3. Részvételi feltételek

 • a pályázat beadása határidőre
 • a második fordulóra elkészítendő modell beadása határidőre
 • nyertes pályázó esetén a műalkotás határidőben történő átadása

A pályázat első 4 helyezettjének megvalósítási tervét (1:5 méretarányú modelljét) a Lebonyolító nyilvánosságra hozza.
A megvalósításra kerülő nyertes pályázat pályázója ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat Lebonyolítója és Megbízója, valamint a szobor tulajdonosa, azaz Budapest Főváros Önkormányzata részére.
A nyertes pályamű költségmentesen a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerül.
A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

4. A pályázat lebonyolítása

4. 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázat digitálisan (PDF-formátumban) nyújtható be. A kiírás 5.1. pontja alapján elkészített dokumentumokat digitálisan 2018. július 1. 24:00 óráig kell elküldeni a következő e-mail címre:szerdahelyi.mark@mail.btm.hu.

4.2. A pályaművek díjazása

A Megbízó a pályázat rangsorban első 4 tervért fejenként 300 000 Ft + ÁFA díjat biztosít, az ebből a körből kiválasztott nyertes pályázó pályaműve pedig megvalósításra kerül.

4. 3. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés

A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, az első körös Bíráló Bizottság és a második körös zsűri döntésének.

A beérkezett pályaműveket első körben 2018. július 13-ig értékeli az erre felkért 7 tagú Bíráló szakmai Bizottság, amelynek tagjai:

 • Dr. Farbaky Péter főigazgató, Budapesti Történeti Múzeum
 • Fialovszky Tamás építész
 • Bakos Ildikó szobrászművész
 • Lampert Rózsa Hajnalka építész, önkormányzati tanácsadó, Fővárosi Önkormányzat - Főpolgármesteri Iroda
 • Nagyné Varga Melinda főosztályvezető, Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály
 • Lantos Csaba projektvezető, a Budapesti Közlekedési Központ képviselője
 • Dr. Vízkelety Mariann a Széll Kálmán Alapítvány által felkért Védnökségi Testület tagja

A szakértők első körben – figyelembe véve a megvalósíthatóságot is – 4 pályaművet választanak ki. Ezen pályázók megnevezése 2018. július 18-ig megtörténik, az érintetteket a BTM – Budapest Galéria értesíti.
A kivitelezésre szánt alkotások modelljeinek beadási határideje 2018. szeptember 3. 16 órakor zárul. A beadás helyszíne: Budapest Galéria Varga Imre Gyűjteménye, 1033 Budapest, Laktanya utca 7.

A végső döntés meghozatala:
Az első körben megjelölt 4 pályamű és a beadott modellek alapján Budapest Főváros Önkormányzata, a Széll Kálmán Alapítvány és a Megbízó által delegált tagokból álló második körös zsűri választja ki a nyertes pályaművet 2018. szeptember 21-ig.

A második körös zsűri kérése esetén az alkotók személyesen is megvédhetik pályaművüket. Ebben az esetben az időpontot a második körös zsűri adja meg.

A pályázati végső győztest a Lebonyolító 2018. szeptember 26-in nevezi meg, az eredményről a BTM – Budapest Galéria értesíti a pályázókat.
A pályázat győztesével a Lebonyolító köti meg a kiviteli szerződést 2018. október 30-ig.

A szobor tervezett avatása: 2019. április 30.

A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!

A pályázat Megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

5. Benyújtandó munkarészek

5.1. Első fordulóban történő részvételhez a pályaműnek a következőket szükséges tartalmaznia

 • látványterv
 • installálási és elhelyezési elképzelés
 • műszaki dokumentáció
 • műleírás
 • költségelőirányzat
 • rövid (PDF-formátumú) prezentáció a pályázó(k) saját munkásságról

Mindezek 2 darab PDF-ben a fenti e-mail címre kérjük elküldeni, külön a pályázati anyagot és külön a személyes munkásságot röviden ismertető prezentációt. A pályázati anyagokat tartalmazó e-mail melléklete maximum 10 MB lehet, a tárgy tartalmazza a „Széll Kálmán pályázat” kifejezést.

5.2. Benyújtandó a második körben

 • 1:5-ös méretarányú köztes anyagból készített modell
 • részletes műleírás
 • árajánlat

6. A két forduló bírálatának szempontrendszere

 • a tervezett pályamű művészi színvonala, eredetisége
 • a kiírás tárgyának és céljának a művészet klasszikus értékeinek a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyedi, magas művészi színvonalú megjelenítése
 • a pályaműnek a helyszínhez való illeszkedése, harmóniája környezetével
 • az alkotás és a kiírás tárgyának összhangja és művészi kifejező ereje
 • az árajánlat – vagyis a kivitelezés és tiszteletdíj – mértéke, a költségvetés realitása

A pályázati kiírás letölthető (.docx)

Pályázat

Felsőbbévesek kollégiumi felvételi eljárás

Az MKE pályázatot hirdet 98 db kollégiumi férőhely betöltésére, a 2018/19. tanévre, felsőbb évfolyamos hallgatók részére.

2018. május 22.

Pályázati felhívás „Az év fiatal könyvtárosa-díj” elnyerésére – 2018

Beérkezési határidő: 2018. május 31. 14.00 óra.

2018. május 16.

Mátra Múzeum Élményközpont arculattervezés és logópályázat

Pályázati határidő: 2018. június 29.

2018. május 16.

Pályázati felhívás kurátori megbízatására

A pályázat beadási határideje: 2018. július 2.

2018. május 14.

Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázat - kültéri látványelemek

A Trafó Kortárs Művészetek Háza pályázatot ír ki olyan kültéri látványelemekre, amelyet az intézmény külső helyszíni kitelepülések során használhat a Trafó brand látványos megjelenítésének céljából. Olyan terveket várunk, amelyek innovatív technikával készülnek, tükrözik a Trafó újdonságokra nyitott szellemiségét és kreatív módon közelebb hozzák a közönséget a Trafóhoz

2018. május 14.

Köztéri képzőművészeti pályázati kiírás

A Budapesti Történeti Múzeum nyilvános művészeti pályázatot ír ki a Széll Kálmán Alapítvány kezdeményezésének megvalósítására, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából Széll Kálmán köztéri szobrának tárgyában

2018. május 07.

MŰVÉSZETI PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Váci Dunakanyar Színház megbízásából

A pályázat benyújtása: 2018. 05. 31.

2018. április 26.

In memoriam Gustav Klimt - Femme fatale

beérkezési határidő: július 22. éjfél

2018. április 24.

ERASMUS+ PÁLYÁZAT 2018-2019 oktatók részére

A pályázat benyújtásának határideje:
2018. május 31.

2018. április 23.

ERASMUS+ PÁLYÁZAT 2018-2019 (adminisztratív) személyzet részére

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május. 31.

2018. április 23.

Logótervező-pályázat

A pályaművek beérkezésének határideje: 2018. augusztus 20.

2018. április 20.

Contemporary Art Award COMEL Vanna Migliorin

Theme of the Seventh Edition: ‘Harmonies in Aluminium’ Registration until 15 June 2018

2018. április 11.

Féktelenül - Pályázati felhívás

kültéri installáció készítésére
Pályázat beadásának határideje meghosszabbítva 2018. június 15-ig

2018. április 11.

„A VÁROSOM SZOCIÁLIS SZEMMEL” - Európai fotópályázat

A fotók benyújtásának határideje: 2018. június 30., 23.59 (brüsszeli idő szerint).

2018. április 10.