bezárás

„KBK 60" NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSI FELHÍVÁS

2019-ben ünnepli a magyar ex libris egyesület (mai nevén Kisgrafika Barátok Köre Gralikauyűjtö és Művelődési Egye-sület) megalakulásának 60. évfordulóját. Ezt az évfordulót egy nemzetközi ex libris kiállitással sze-retnénk emlékezetessé tenni. A kiállítási pályázaton részt vehet minden művész a világ bármely országából. A hagyományos grafikai technikák (magas-, mély- és sík-nyomású eljárások) mellett a számítógépes grafikák is elfoga-dottak. Fotó, egyedi rajz, fénymásolat nem elfogadható. Az ex libris mérete nem lehet nagyobb 17 cm-nél, a papír-méret pedig A4-es (29,7x2 cm-es) formátumnál.

A témaválasztás kötetlen. Az ex librisnek valóságos sze-mély nevét kell tartalmaznia. In memoriam lap is elfoga-dott. Minden grafikai lapnak kötelezően kell tartalmaznia a „KBK — 60" feliratot. Egy személy 3 különböző ex librisszel pályázhat, mind-egyikről 3 db nyomatot kell küldeni. A nyomat hátoldalán fel kell tüntetni a művész nevét, a grafikai technikát, méretet, a készítés évét. A kiállításról katalógus készül, amelyből minden résztvevő kap saját példányt. A beküldött grafikák a szervező egyesület archívumába ke-rülnek. Az egyesület fenntartja a jogot a további publikálásra. A kiállítási pályázaton való részvétel egyúttal a pályázati feltételek elfogadását is jelentik. A munkák beérkezési határideje: 2019. január 31. A borí-tékon kérjük feltüntetni: KBK — 60. A műveket a következő címre kérjük küldeni: Ürmös Péter, H-1114 Budapest, Fadrusz u. 26/A. 111/1.


KERÉKGYÁRTÓ László (1950—), CAD, 98x55


"KBK 60" CALL FOR ARTISTS TO PARTICIPATE IN AN INTERNATIONAL EXHIBITION

1n 2019 an International exhibition will be arranged to celebrate the formation of the I lungarian Association of Ex Libris. (The actual name is "A Circle Friends of Small Graph-ics", Collectors of Graphics and Cultural Society.) We would like to make this 60th anniversary memorable with an interna-tional exhibition of ex libris. The invitation is open to artists from all over the world. Works created by traditional graphic techniques (e. g. xy-Iography, intaglio printing, lithography, silkscreen) in addi-tion to computer designs arc accepted. Photographs, custom drawings, skctches and photocopies arc not aeceptable. The ex libris cannot exceed the size of 170x170 mm ott a paper size ofA4 forrtat (297x210 mm). • The theme is frce, there is no restriction. The owner must be a real person, and memorial cards are also accepted. Allgraphics must contain the inscription "KBK - 60". One artist can participate with maximum 3 different book-plates, and cach of them should be sent in three print copies. On the back side of every print the name and surname of the artist (in Latin alphabet) as well as the technique, size and year of production must be given. A catalogue will be compiled for the exhibition and all participants will receive their own copy. The submitted works will remain property of the archives of the organizing association. The association reserves the right for further publication of these works. By sending works and participating in the exhibition you agree to the terms and conditions. The deadline for sending the artworks is 31th January 2019. On the envelope please write: KBK-60. The works should be sent to the following address: Mr. Péter Ürmös, H-1114 Budapest, Fadrusz u. 26. III./1. — Hungary


KOPASZ Márta (1911-2011), X3 (1969), 95 x48
 

Pályázat

PÁLYÁZAT – Kézbesítő (ügykezelő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

2019. július 20.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2019/2020. TANÉVRE

A Magyar Képzőművészeti Egyetem első éves, alap- és mesterszakos, valamint doktorandusz hallgatóinak...

2019. július 18.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való részvételre

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év közötti, nappali tagozatos képzésben résztvevő fiatalok jelentkezését, akik...

2019. május 01.

Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba 2020-2021

A Fulbright Bizottság az alábbi négy kategóriában hirdet ösztöndíjakat az Egyesült Államokba.

2019. április 09.

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

A Honvédelmi Minisztérium 2019-ben pályázatot hirdet
A haza szolgálatában – szabadságunk védelmében címmel...
A pályázat benyújtásának ideje: 2019. augusztus 21-22, 08.00-18.00 óráig

2019. március 13.