bezárás

Festészet műtermi munka

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év
1. félév / kredit 2. félév / kredit 3. félév / kredit 4. félév / kredit 5. félév / kredit 6. félév / kredit 7. félév / kredit 8. félév / kredit 9. félév / kredit 10. félév / kredit
20GY 820GY 820GY 820GY 820GY 820GY 820Gy 820Gy 820Gy 1020Gy 10
A tantárgy címe: Festészet műtermi munka
A tantárgy rövidített címe: Műteremi munka
Tantárgykódja: FEFEMŰM
Felelős tanszéke: Festő
Oktatója: Bukta Imre, Chilf Mária, Gaál József, Kósa János, Nemere Réka, Radák Eszter, Révész László László, Filp Csaba Zoltán, Ötvös Zoltán,
Melyik tantárgycsoportba sorolt: Kötelezően előírt
Képzési idő szemeszterekben:

10

Hányadik szemeszter(ek)ben tanulják a tárgyat? (1-10): 1-10. szemeszter
Képzési idő hetente: 20 óra
Tanulmányi szint: Alapképzési modul, szakképzési modul, diplomafeltétel.
Tanórák száma összesen: 2700  óra
A tantárgy kredit értéke: 1-8. félévben 8/félév,
9-10. félévben 10/félév.
Az oktatás nyelve: magyar
Tanulmányi előkövetelmények: A szemeszterek egymásra épülnek.
A félév végi számonkérés(ek) típusa(i): (szakmai bemutató =) kiállítás >gyakorlati jegy
Tanulmányi követelmények: A munka során felmerülő festészeti problémák folyamatos feldolgozása és kiértékelése– úgy agyakorlati,mintaz elméleti kérdések vonatkozásában. Az általános művészettörténeti és művészetelméleti tájékozottság mellett, a hallgató munkáival párhuzamba hozható magyar és nemzetközi képzőművészeti stratégiák alapos ismerete.
Az ismeretek ellenőrzésének módja: A félév során készített alkotások elemzése és a konzultációkon felvetett kérdések megválaszolásának értékelése.
Az osztályzat kialakításának módja: A mester irányításával taglalt festészeti ismeretek iránt mutatott értő érdeklődés és a kiadott feladatok  megoldásainak közös megvitatása, komplex megítélése.
Vizsgakövetelmények:  
Oktatási módszerek: Csoportos foglalkozás, egyéni korrektúrák. Megfigyelési, képalkotási gyakorlatok kreatív részvétellel, egyéni ötletek, feladatvariációk megvalósításának segítése, a feladatmegoldások közös elemzése, – továbbá elméleti előadások műtörténeti példákra építve.
Javasolt tanulási módszerek: A konzultációkon való aktív részvétel, az új információk azonnali átgondolása, felhasználása. A cél: ezek alapján tenni kisérletet egy önálló festészeti nyelv megteremtésére.
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma: 10-25 feladat
A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak típusa: Az egyéni érdeklődésnek megfelelő téma és ennek megvalósításához használható eszköz megkeresése, a keresgélések folyamán összegyűjtött tapasztalatok rögzítése, és a konzultációk során elhangzott ismeretek segítségével individuális festészeti munkák elkészítése.
A tantárgy feladata a szakképzés céljának megvalósításában: A képzés alatt a hallgató ismereteket sajátít el a kortárs hazai és nemzetközi művészeti szcénáról. Megismeri az alapvető elméleti és gyakorlati problémákat, műveket hoz létre. A tanulmányok ideje alatt munkakapcsolat jön létre a hallgatók és a mesterek között.
Az első évben történő felzárkóztató stúdiumok után a hallgatók az osztályokon folyó művészeti programok ismeretében szabadon választhatnak mestert. Az osztályokon személyes konzultációk során a mesterek egyénre szabott feladatokat jelölnek ki, melynek segítségével a hallgatók képesek lesznek egy önálló vizuális nyelv kialakítására. Az osztályvezető tanár, ismerve a hallgató érdeklődését, teljesítőképességét, eddigi munkáit elemezve határozza meg a következő feladatot.
A diplomaév feladata a diplomamunka elkészítése és a szakdolgozat megírása.
A tantárgy leírása, oktatandó főbb tanulmányterületek (szemeszterenként): Lásd.: az osztályvezető mesterek oktatási programját!

Oktatatási programok:
Bukta Imre
Chilf Mária
Filp Csaba Zoltán
Gaál József
Károlyi Zsigmond
Kósa János
Radák Eszter
Révész László László
Tankönyvek (jegyzet, példatár, szakirodalom, esettanulmány stb.): Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak
Rudolf Arnheim: A látás élménye
Leonardo Da Vinci: Tractato della pictura
Kazimir Malevics: Tárgy nélküli világ
Salvator Dali: Egy zseni naplója
Karátson Gábor: Miért fest az ember?
Erdély Miklós: Művészeti írások
Molnár Sándor: A festészet tanítása
Felhasználható fontosabb technikai és egyéb segédeszközök: Műtermek a megfelelő felszereltséggel (festőállványok, rajzbakok, székek, asztalok, rajztáblák, lámpák, modellek és a festéshez szükséges anyagok).
A tanszék digitális stúdiójának továbbfejlesztése. Ennek felelőse Erdődy József Attila.