bezárás

PÁLYÁZAT – Kézbesítő (ügykezelő) munkakör betöltésére

A Magyar Képzőművészeti Egyetem
Jogi- és Humánpolitikai Osztálya
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Kézbesítő (ügykezelő) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő (heti 30 óra)

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és annak telephelyei

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • házon belül kézbesíti az ügyiratokat, küldeményeket,
 • az Egyetem telephelyei közötti kézbesítés,
 • külső kézbesítési feladatok ellátása,
 • szükség szerint postai küldemények kezelése, továbbítása,
 • összegyűjti és az iratkezelési feladatokat ellátó munkatársnak átadja az Egyetem szervezeti egységei által postára adni kívánt iratokat, küldeményeket,
 • eljuttatja a postára az iratkezelési feladatokat ellátó munkatárs által expediált iratokat,
 • kezeli a küldeményeket kísérő dokumentumokat, így különösen a tértivevényeket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Munkáltató a munkavégzéshez szükséges BKK bérlet biztosítja.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Munkakörbe tartozó feladatok ellátásában szerzett tapasztalat,
 • Alapfokú felhasználói szintű informatikai ismeretek,
 • MS Office felhasználói szintű ismerete,
 • Büntetlen előélet és cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Poszeidon iratkezelő rendszer felhasználói ismerete

Elvárt kompetenciák:

 • precíz munkavégzés,
 • csapatszellem,
 • Alaposság,
 • Konfliktustűrés,
 • Rugalmasság,
 • Jó alkalmazkodó készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz,
 • Végzettséget és/vagy képzettséget igazoló okiratok,
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázatban szereplő adatokat a jogszabályokban és Szervezeti és Működési Szabályzatban felhatalmazott személyek, testületek megismerhessék,
 • Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Varga Andrásné munkaügyi referens részére az allaspalyazat@mke.hu e-mail címen keresztül. Kérjük az e-mail tárgyában feltüntetni a munkakör megnevezését, és az iktatószámot (munkakör: Kézbesítő, Iktatószám: MKE/1510/2019).

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információ kérhető: Varga Andrásné munkaügyi referenstől (e-mail: , tel.: +36 1 666-2531)

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 6.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2019. július 20.    

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Engedélyezi:
Sárik Zoltán
kancellár

Pályázat

„Ezüstgerely 2020–Sport akortársmagyar művészetben”pályázat

A pályaművek beadása: 2020. január 27-től január 30-ig 10 órától 17 óráig

2019. december 12.

Fasori kiállítások

A pályázatokat 2019. január 15. éjfélig kérjük megküldeni

2019. december 06.

Rezidencia program a Rijekai Modern és Kortárs Művészeti Múzeumban

Pályázatok benyújtási határideje: 2019. december 15.

2019. december 04.

Call for applications for Artists Development Programme 2020 (Geographical)

Application deadline: Midnight (GMT+1) Thursday, 16 January 2020.

2019. december 03.

Back to Basics

2019. december 02.

ARTIST IN RESIDENCE – @Abu Dhabi

Kedves képzőművészek, grafikusok, fotósok/videósok, mit szólnátok egy hónaphoz a nyárban? ...

2019. november 29.

ARTISTS DEVELOPMENT PROGRAMME 2020

The deadline for applying is Thursday 16 January 2020

2019. november 22.

Kortárs képző- és iparművészeti pályázat az Úrvacsora évében

Leadási időszak: 2020. április 14–17.

2019. november 20.

Európai videójátékok fejlesztésének támogatása

a pályázatok benyújtásának határideje: 2020 február 12. 17.00 óra (brüsszeli idő)

2019. november 13.

Night of Culture 2020 – create video mapping for a chance to win 5000 PLN | Call for projects

Deadline for the Organiser to provide the grid/matrix of the building: early November 2019
Deadline for submitting projects: 6 May 2020

2019. november 04.