bezárás

PÁLYÁZAT – Projekt pénzügyi asszisztens munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Projekt Iroda
Projekt pénzügyi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                        

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

MKE Projekt Iroda, 1091 Budapest, Kálvin tér 8. I/8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • számlák és mellékleteinek ellenőrzése, számlák pénzügyi utalásra való előkészítése, kötelezettségvállalásra előkészítés, továbbítás az illetékes szervezeti egység felé
 • telefonos és e-mailes kapcsolattartás a projektet megvalósító kollégákkal, a projektben érintettekkel és az egyetem szervezeti egységeivel
 • nyilvántartások vezetése, statisztikák, kimutatások készítése, kezelése, adatbekérés – rendszerezés, közreműködés adatszolgáltatásokban
 • kezeli és működteti a Poszeidon iktatási rendszerét
 • döntés előkészítő és háttéranyagok készítése.
 • egyéb, a kancellár vagy a projekt iroda vezető által kiadott feladatok.
 • közreműködés a kifizetési kérelmek előkészítésében
 • közreműködés a változás bejelentésekben, szerződésmódosításokban
 • közreműködés a helyszíni ellenőrzések előkészítésében

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • legalább érettségi,
 • Felhasználói szintű készségszintű számítógépes ismeretek (word, excel stb.),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú pénzügyi-számviteli vagy gazdasági végzettség,
 • Európai Uniós projekt megvalósításában szerzett tapasztalat,
 • Terhelhetőség, jó problémamegoldó képesség, felelősségtudat, jó kommunikációs képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, szakképesítést igazoló okiratok másolata, büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem szabályzatai szerint erre jogosult testületek megismerhetik, ill. hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Józsa Ferenc Projekt Iroda vezető nyújt, a 30-9731810 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Józsa Ferenc Projekt Iroda vezető részére a jozsa.ferenc@mke.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Pályázat

Alkotóházi ösztöndíj Finnországba

Pályázati határidő: 2019. október 30.

2019. szeptember 19.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

A pályázat benyújtási határideje: 2019. október 4.

2019. szeptember 19.

Művészeti ösztöndíj New Yorkba

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a Pollock-Krasner Alapítvány New Yorkba vizuális művészeknek. (Kreatív Európa Iroda)

2019. szeptember 19.

ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZAT 2019-2020 – Felsőoktatási munkatársak képzési célú mobilitása

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november  29.

2019. szeptember 19.

ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZAT 2019-2020 – Oktatási célú mobilitás

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 29.

2019. szeptember 19.

PÁLYÁZAT – MISKOLCI GRAFIKAI TRIENNÁLE 2020

A jelentkezés és a képek beérkezésének határideje: 2020. január 26. 24.00 óra

2019. szeptember 19.

Diákköri konferencia felhívás a 2019/20-as tanév intézményi versenyér

Nevezés: 2019. október 21-22-én

2019. szeptember 17.

Milyen technológiai innovációk színesíthetik a diákéletet?

Nevezés: október 28-ig

2019. szeptember 17.

“Futura Óbuda – A Jövő Óbudája, Óbuda Jövője” alkotói pályázat

Nevezni szeptember 9 – 29. között lehet

2019. szeptember 17.

PÁLYÁZAT – Jogi és Humánpolitikai Osztály Munkaügyi előadó (2 fő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 2.

2019. szeptember 17.

KAHAN ART SPACE

A kortárs művészeti kiállítóterm elsősorban fiatal tehetségek, pályakezdő képző- és iparművészek munkáit mutatja be...

2019. szeptember 16.

PÁLYÁZAT – MKE Tanárképző Tanszék egyetemi docens munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

2019. szeptember 16.

PÁLYÁZAT – MKE Gazdasági Osztály Gazdálkodási asszisztens munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

2019. szeptember 14.

PÁLYÁZAT – Fenntartói koordinációs munkatárs munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

2019. szeptember 14.

PÁLYÁZAT – Tanulmányi Osztály tanulmányi előadó, Neptun adminisztrátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 30.

2019. szeptember 13.