bezárás

Más visszhangok pedig a kertben laknak

/Scroll down for English/

Kiállító művészek: Nikita Kadan, Kaszás Tamás, Anna Witt

Kurátorok: Gadó Flóra és Őze Eszter

Megnyitó: 2019. Szeptember 17., 18:00

A kiállítást megnyitja: Nemes Z. Márió, költő, kritikus, esztéta

A kiállítás előzménye a Fragments of Utopias című vetítéssorozat, mely több kortárs videómunka és dokumentumfilm egymás mellé helyezésével vizsgálta építészeti emlékeken keresztül a technológiai és társadalmi fejlődésbe vetett utópikus elképzelések kudarcát. A Kisteremben látható kiállítás tovább foglalkozik az épített tér és az emberi test kapcsolatával, illetve a kérdéssel, hogy miért a múlthoz visszatérve keressük olyan kétségbeesetten a változás lehetőségét. A kiállításon látható művek kevéssé reprezentált csoportok mikrotörténetein keresztül tesznek fel kérdéseket a múlt érintésével a jövőről, miközben új formanyelvet alakítanak ki az épített tér és a benne helyüket kereső testek elbeszélésének lehetőségére. A munkák ezáltal szorosan kapcsolódnak a retro-utópia fogalmához, ami – ahogy Boris Buden kifejti – úgy fordul a jövő felé, hogy ehhez a múlt irányába tesz kitérőt, sokszor annak elfelejtett jövőképeit vizsgálva. A kiállításon látható művek azonban már sokkal inkább egyfajta dilemmát fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy a múltban elképzelt emancipatorikus, vizionárius utópiákból hogyan veszett ki napjainkra a változásban való hit és mindezek fényében, milyen új alapokra helyezhetjük a közösség és a lakhatás fogalmait.

A művek olyan kérdéseket tematizálnak, mint hogy milyen kapcsolat van az épített tér és a különböző marginalizált csoportok térhasználata között? Hogyan éled újra egy funkcióját vesztett, elhagyott épület? Hogyan tudnak terek egyszerre kizárni és befogadni eltérő közösségeket? Melyek azok a testgyakorlatok, amelyek egy-egy meghatározott térhez kötődnek? A városi térben helyüket kereső csoportok történetein keresztül az elöregedő társadalom, a klímaválság és a migráció globális eseményei kerülnek előtérbe Nikita Kadan, Kaszás Tamás és Anna Witt munkáin keresztül.

(A cím idézet T.S. Eliot: Négy Kvartett című verséből [fordítás: Vass István])

Ezzel egyidőben Rákóczy Gizella Labirintus 24N című kiállítása nyílik a Vintage Galériában.

2019. 09. 18. – 10. 18.
kisterem, 1053 Budapest, Képíró St 5, Budapest, 1053


Other Voices Inhabit the Garden

Exhibiting artists: Nikita Kadan, Tamás Kaszás, Anna Witt

Curators: Flóra Gadó and Eszter Őze

Opening: 17th September, 2019, 18:00

Opening speech by: Márió Z. Nemes, poet, art critic, aesthete

The antecedent of the exhibition is the screening series titled Fragments of Utopias, which was organized at the SYAA. By presenting several videos and documentary films, the screening series examined the failure of utopist beliefs in the development of society and science through architectural sites and ruins. The exhibition at Kisterem Gallery further deals with the relationship between architectural space and the human body and asks the question of why we are constantly turning towards the past so desperately when we want to achieve change. The works shown in the exhibition bring into daylight stories of underrepresented communities and ask questions about our future while turning towards the past. At the same time, they create new languages to talk about architectural space and the bodies trying to find their way in it. The term retro-utopia – according to Boris Buden – refers to the act of turning towards the future while making a detour across the past, examining its lost visions. However, the works exhibited here rather represent a certain kind of dilemma towards the fact that the belief in change has faded from the emancipatory and visionary utopias of the past and ask the question how we could within this new framework rethink the foundations of community and coexistence.
The works thematize such questions as what the relationship is between certain kinds of architectural spaces and the usage of those spaces by marginalized groups. How could a building which lost its function be reborn? How could certain spaces exclude and include communities at the same time? What are those bodily practices which are related to a certain kind of place? Through the stories of groups who are looking for their place within the context of the city, the works of Nikita Kadan, Tamás Kaszás and Anna Witt focus on topics of an aging society, climate change, and migration.

(The title is a quote from the poem Four Quartets by T.S. Eliot.)

At the same time, Labyrinth 24N by Gizella Rákóczy will open at Vintage Gallery.

18. 09. – 18. 10. 2019

www.facebook.com

Hírek

Pacsika Rudolf: Citokin vihar

2020. május 27 – július 1.,

2020. május 19.

TŰZ - 11 képzőművész virtuális kiállítása

Megnyitó: 2020 május 23. 17:00
Nyitva: 2020 május 23- június 30.

2020. május 19.

Off / On

2020. 05. 22 – 2020. 06. 11.

2020. május 19.

Mezítlábas Opera 2020 – Kisképző

online premier időpontja 2020. május 20., 15:00

2020. május 18.

Online kiállításmegnyitó | Közös időnk ’89-90

Időpont: 2020. május 18. (hétfő) 21:00

2020. május 16.

Én kicsi szörnyem | My Little Beast - Online kiállítás

Megtekinthető / On view: 2020. 04. 15 - 06.06.

2020. május 07.

30 - kísérleti művészetpedagógiai program - nyitónap

Megnyitó: 2020. március 7-én 15 :00
Helyszín: MODEM
Megtekinthető: 2020. március 7. - 2020. június 28.

2020. március 05.

BESZÁMOLÓ

a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájának 2018/2019. tanévéről

2020. március 02.

Az OFF-Biennále Budapest bemutatja: LEVEGŐT!

Megnyitó: 2020. április 24., 19:00
Helyszín: OFF-Biennále Budapest
Megtekinthető: 2020. április 24. – május 31.

2020. január 10.

OFF-Biennále 2020 | Levegőt!

2020. április 24.,19:00
OFF-Biennále Budapest
2020. április 24. – május 31.

2019. november 18.