bezárás

„Ki vagyok én? Nem mondom meg…” – Petőfi választásai

Állandó kiállítás

Kurátor: Kalla Zsuzsa, Mészáros Zsolt
Látványtervező: Mihalkov György

2011-ben az Év Kiállítása díjával kitüntetett tárlatot megújítottuk.
A PIM kétnyelvű állandó kiállításának célja a Petőfi életművel való ismerkedés mellett a múzeum alapgyűjteményeinek a bemutatása, és a legújabb tudományos eredmények népszerűsítése.
A tárlat eszközrendszere alkalmas arra, hogy megszólítsa a tizenéves látogatókat is, de vendégkönyveinkből látszik, hogy a kulturális turizmus megkerülhetetlen pontjává vált a Petőfi választásai című kiállításunk.
Az elmúlt nyolc évben több mint félmillió látogatót fogadott a kiállítás és több mint 3800 múzeumpedagógiai foglalkozást tartottunk tereiben.
2019-ben az eredeti koncepcióra megtartva új multimédiás pontokat alakítottunk ki. Czékmány Anna, a kiállítás múzeumpedagógiai szakértője, az új interaktív pontok kidolgozója.
A tárlaton Petőfi származásának, rokonságának adataival ismerkedhet a látogató, arcot, alakot kap a Pilvax nemzedéke, a márciusi ifjak, a Petőfi-fordítástengerben barangolhat az érdeklődő.
Petőfi Sándor jóval többet jelent, mint egy valaha élt költő: a költészet megtestesülésének számít. Bár műveinek ismerete manapság visszaszorult, az alakja köré fonódó legendák szinte önálló életet élnek, ami nem is csoda, hiszen Petőfi már költői indulásától kezdve mitizálta életrajza bizonyos elemeit. Tudatosan utánozta öltözködésével, viselkedésével és témaválasztásával Csokonai Vitéz Mihályt, azonban túlnőtt a nagy elődön: időtlenné vált költői tekintély maradt. Portréi, allegorikus ábrázolásai nyomán ikonná merevedett, különböző előjelű politikai ideológiák képviselői számára lett felülbírálhatatlan hivatkozási pont.
Kiállításunk arra tesz kísérletet, hogy a kultuszt félretéve, ugyanakkor annak ismeretében mutassa be rövid, ám zsúfolt életútjának nyitottságát, választási lehetőségeinek dilemmáit, s az utóélet formálta, leegyszerűsített személyiség helyett bonyolult emberi, költői szerepeit vázolja fel. A kiállítás azt a folyamatot mutatja be, melynek során a Petrovics Sándor nevű gyermekből az lett, akit egy szóval jellemezhetünk: PETŐFI.

A kiállítás új pontja Szendrey Júlia emberi alakjának és írói életművének bemutatása – a tárlat utolsó terme 2019. október 16-án nyílik.
Szendrey Júlia írói és költői életműve a szabadságharcot követően bontakozott ki. Verseit és elbeszéléseit olyan szerkesztők közölték, mint Gyulai Pál, Kemény Zsigmond, Vajda János vagy Arany János. Az 1860-as években verseit gyűjteménybe rendezte, de ebben a formában nem jelentette meg, így kortársai költői életművének csupán töredékét ismerhették. Alakját a hétköznapok, valamint az alkotói és a családi tér kölcsönhatásai felől közelítjük meg azt vizsgálva, hogy női és családi szerepei hogyan fonódtak össze írói szerepeivel.
Az 1850-es évekre tehető, hogy számos női szerző jelentkezett a sajtóban és a könyvpiacon. Ennek nyomán a korban élénk vita zajlott arról, hogy a nők lehetnek-e írók, erényes dolog-e, van-e hozzá tehetségük, milyen műfaj és milyen téma való nekik. Szendrey Júlia meséivel, mesefordításaival, anyaságról szóló verseivel részben megfelelt a nőkkel szemben támasztott társadalmi, kulturális elvárásoknak, ugyanakkor költészete – mély gondolatvilága, átélt személyessége révén – önálló hangon szólalt meg.
Szendrey Júlia második házasságából született gyermekei büszkék voltak édesanyjuk íróságára. Az irodalom szervesen illeszkedett mindennapjaikba: folyóiratokat olvastak, köszöntőverseket írtak családtagoknak, Tarka Müvek címmel folyóiratot készítettek édesanyjuknak karácsonyi és születésnapi ajándékként. A dokumentumokból egy értelmiségi otthon képe vetül elénk, ahol a gyerekjátékok megfértek az íróasztallal és a könyvtárral.

Petőfi Irodalmi Múzeum
1053 Budapest Károlyi utca 16.

Nyitvatartás
K - V: 10.00 - 18.00
Hétfő zárva

Hírek

Pacsika Rudolf: Citokin vihar

2020. május 27 – július 1.,

2020. május 19.

TŰZ - 11 képzőművész virtuális kiállítása

Megnyitó: 2020 május 23. 17:00
Nyitva: 2020 május 23- június 30.

2020. május 19.

Off / On

2020. 05. 22 – 2020. 06. 11.

2020. május 19.

Mezítlábas Opera 2020 – Kisképző

online premier időpontja 2020. május 20., 15:00

2020. május 18.

Online kiállításmegnyitó | Közös időnk ’89-90

Időpont: 2020. május 18. (hétfő) 21:00

2020. május 16.

Én kicsi szörnyem | My Little Beast - Online kiállítás

Megtekinthető / On view: 2020. 04. 15 - 06.06.

2020. május 07.

30 - kísérleti művészetpedagógiai program - nyitónap

Megnyitó: 2020. március 7-én 15 :00
Helyszín: MODEM
Megtekinthető: 2020. március 7. - 2020. június 28.

2020. március 05.

BESZÁMOLÓ

a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájának 2018/2019. tanévéről

2020. március 02.

Az OFF-Biennále Budapest bemutatja: LEVEGŐT!

Megnyitó: 2020. április 24., 19:00
Helyszín: OFF-Biennále Budapest
Megtekinthető: 2020. április 24. – május 31.

2020. január 10.

OFF-Biennále 2020 | Levegőt!

2020. április 24.,19:00
OFF-Biennále Budapest
2020. április 24. – május 31.

2019. november 18.