bezárás

PÁLYÁZAT – felső- és közoktatásban tanuló grafikus hallgatóknak és grafikus tanulóknak

Arculati elemek tervezése
a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. gyermekkiadványához

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. pályázatot hirdet gyermekeknek szóló foglalkoztató füzete fő karaktereinek megtervezésére. A pályázat célja olyan Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi karakterek tervezése, amelyek alkalmasak arra, hogy a feladatokon végigvezessék az olvasókat, és a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. élménypedagógiai programjainak arculati elemévé váljanak.

A füzetről

Célcsoport: 6-10 éves kisiskolások

Cél: Új kiadvány létrehozása kisiskolásoknak, a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. korábban megjelent felfedezőfüzetéhez illeszkedve. A füzet feladatainak középpontjában az épület részleteinek felfedezése áll, elsősorban a ház művészeti és építészeti aspektusát előtérbe helyezve (stílusjegyek, formák, színek, motívumok). Fontos szerepet kapnak az épület külső és belső jellegzetes elemei, valamint a Díszlépcsőházban látható freskón Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi története.

Feladat: az új kiadvány két központi szereplőjének: Árgyélus királyfi és Tündérszép Ilona figurájának megtervezése

Részvételi feltételek

A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat, amit korábban még sehol nem publikált.

A pályázaton 14. életévüket betöltött magyar állampolgárok és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak állampolgárai vehetnek részt, akik a pályázat benyújtásának és elbírálásának időpontjában is köz- vagy felsőoktatásban tanulnak.

Amennyiben a pályázó 18. életévét nem töltötte be, úgy a pályázathoz kérjük csatolni törvényes képviselőjének – jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti – nyilatkozatát arról, hogy 

 • a jelen felhívásban szereplő pályázati feltételeket megismerte, és a feltételeket elfogadja, valamint
 • jelen felhívás 2. sz. melléklete szerinti, jelen pályázattal összefüggő adatkezelési tájékoztatót megismerte, és személyes adatainak, valamint az általa képviselt kiskorú személyes adatainak a tájékoztatóban foglalt feltételek szerinti kezeléséhez hozzájárul,
 • a kiskorú pályázó pályázati anyagának benyújtásához hozzájárul,
 • a nyilatkozatában és a pályázatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérjük jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozatminta hiánytalan kitöltését, aláírását, dátummal való ellátását, majd a kitöltött nyilatkozat másolati (scannelt vagy befotózott) példányát a pályázati anyag részeként a e-mail címre megküldeni!

Díjazás

A pályázat fődíja 100.000 Ft, amely egyben a nyertes pályamű felhasználásának ellenértékét is magában foglalja.

A pályázat nyertesével a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. – a szerzői jogokra vonatkozóan – felhasználási szerződést köt, a jelen felhívás 1. sz. mellékletében megjelölt tartalommal. A felhasználási szerződés megkötésének hiányában a pályázat nyertese a pályázat fődíjára nem jogosult.

Tudnivalók

A pályázat benyújtásával a pályázó kijelenti, hogy

 • a jelen felhívásban szereplő pályázati feltételeket megismerte, és a feltételeket elfogadja,
  valamint
 • jelen felhívás 2. sz. melléklete szerinti, a pályázattal összefüggő adatkezelési tájékoztatót megismerte, és személyes adatainak a tájékoztatóban foglalt feltételek szerinti kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázatban megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

A nyertes pályázóval történő szerződéskötés esetén a nyertes pályázónak – illetve kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének – a szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatai kezelése vonatkozásában a Pesti Vigadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződéses jogviszonyban álló személyek részére szóló adatkezelési tájékoztató (https://vigado.hu/adatvedelem) rendelkezései irányadók.

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. Adatvédelmi Szabályzata az alábbi oldalon érhető el:
http://vigado.hu/adatvedelem

A pályázatok beérkezését követően a legígéretesebb pályázatot leadott jelentkezőket interjúra hívjuk.

A pályázatokat a Pesti Vigadó Nonprofit Kft. ügyvezetője és a Társaság Kiállítás szervezési és Kommunikációs Csoportjainak vezetőiből és munkatársaiból álló bizottság bírálja el,
2020. január 31-ig.

A Pesti Vigadó Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a pályázati művek közül egyik sem felel meg elvárásainak, úgy nem hirdet nyertest.

Formai követelmények

Benyújtandó: Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi figurájának illusztrációja, az alábbiak szerint:

 • a pályaműveket digitális formában kell benyújtani, legalább 300 dpi felbontásban;
 • minimum 3–3 db A4-es egész oldalas rajz Tündérszép Ilonáról és Árgyélus királyfiról, továbbá
  1–1 alak megrajzolása vonalrajzként, valamint színezve. (Tehát összesen benyújtandó 5–5 db rajz/pályázó.)
 • Kérjük feltüntetni: a pályázó nevét, életkorát, e-mail címét, telefonszámát, a pályázó oktatási intézményének megnevezését, kiskorú pályázó esetén törvényes képviselőjének nevét, e-mail  címét, telefonszámát, illetve a beküldött képek fájlnevét.
 • Az elkészítési technika szabadon választott.
 • Pályázni csak eredeti, saját alkotással lehet, amely máshol még nem került publikálásra.

Az elbírálás során előnyt jelent, ha Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi történetéből kiragadott 5 db színes, részletgazdag jelenetképen is megjelenítésre kerülnek a karakterek.

Jelentkezés

A jelentkezéseket, illetve a pályaművek benyújtását e-mailben várjuk a címre,
2019. december 15-ig.

Amennyiben a pályázó 18. életévét nem töltötte be, úgy a pályázathoz kérjük csatolni törvényes képviselőjének jelen felhívás 3. sz. melléklete szerinti, a részvételi feltételeknél meghatározottak  szerint kitöltött nyilatkozatát.

A kitöltött, aláírt nyilatkozatmásolatát a pályázati anyaggal egy időben a e-mail címre kérjük megküldeni!

A pályázat benyújtása előtt megfogalmazott kérdéseket szintén e-mailben várjuk, amelyekre folyamatosan válaszolunk.

Minden beérkezett pályázatra visszajelzést küldünk.

Budapest, 2019. október 31.

A pályázat letölthető (.pdf)

 

Pályázat

ÖNKÉNTES FELHÍVÁS

2020. február 19.

Call For Application, 2020

The 6th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Sfântu Gheorghe, 2020
March 20, 2020

2020. február 18.

Art residency in New York open for applications

apply by March 1, 2020

2020. február 18.

Crescendo plakátpályázat 2021

Beküldési határidő: 2020. február 28.

2020. február 17.

PÁLYÁZAT – asztalos karbantartó munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 2.

2020. február 16.

MMSZK FELVÉTELI 2020

Írásbeli jelentkezés: 2020. február 17. éjfélig

2020. február 15.

Ari Kupsus Gallery pályázati felhívása az MKE 4. éves festőhallgatóinak

beérkezési határideje: 2020. április 17. 18 óra

2020. február 13.

Francia Kormány Ösztöndíj a 2020-2021 tanévre

leadási határidő:  2018. február 28.

2020. február 12.

A Vesc-Art ismét pályázatot hirdet pályakezdő fotográfusok számára!

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020.04.10. éjfél

2020. február 08.

PÁLYÁZAT – Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék tanszékvezetői beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. február 24.

2020. február 07.

PÁLYÁZAT – Festő Tanszék tanszékvezetői beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. február 24.

2020. február 07.

Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj 2020. pályázati kiírása

A pályázat beadási határideje: 2020. március 2.

2020. február 06.