bezárás

Mindenki vegyen elő egy lapot!

2019.dec. 12., 18:00 – dec. 26., 16:00
TELEP

Madách Imre út 8, Budapest, 1075

( » Please scroll down for English ↓↓↓ )

Mindenki vegyen elő egy lapot! | csoportos kiállítás

A kiállítás címe a röpdolgozatokat megelőző rettegett mondat, egy mindenki által jól ismert iskolai élményhez köthető frázis, amely az ismeretanyag írásbeli számonkérésének emlékét idézi fel. A szöveg a tudás leképezésének egy eszköze, transzformációja. Ennek az ismeretek iskolai átadására szolgáló speciális verziója a tankönyv, ami hiányos, torzított és keretezett. Ezek a jelzők az oktatási rendszerre is érvényesek, ezért kiállításunk kulcsszavai is egyben.

A kiállítás fókuszában az állami oktatás áll, amelynek az egyik legnagyobb problémája az iskolák központosítása, valamint, hogy nem hatékonyak az alkalmazott tanítási-tanulási módszerei: ilyen a szövegalapú számonkérés és a korszerűtlen értékelési rendszer. Az elmúlt időszak közneveléssel kapcsolatos törvénymódosításai még nehezebb helyzetbe hozzák mind a tanulókat, mind a tanárokat – ugyanakkor az elvárások egyre növekednek. A nagy mennyiségű, központilag meghatározott tananyag sok esetben korlátozza a tanárok pedagógiai módszertani lehetőségeit is,, és nem támogatja a diákokat a kritikai gondolkodás elsajátításában sem.

A kiállításon bemutatott művek elsősorban a központilag meghatározott tananyag átadására és számonkérésének módjára reflektálnak. Mindezek mellett egy olyan – alternatívát kínáló – modell is szerepel, amely a projektalapú, közös munkában rejlő kreatív lehetőségeken alapul, és ahol a tanulóknak miközben az őket érintő témákkal foglalkoznak, lehetőségük van az önálló gondolkodásra és a szabad véleménynyilvánításra.

Kiállító művészeink személyes élményeikből kiindulva a hazai oktatási rendszer hiányosságait tágabb kontextusba helyezik, új nézőpontból vizsgálják és fogalmaznak meg akár ironikus vagy humoros hangvételű kritikus véleményt a köz-, vagy éppen a felsőoktatással kapcsolatban.

Kiállító művészek:

ASZTALOS Zsolt, BALOGH Viktória, BARNA Orsolya & PÁLINKÁS Bence György, DEMOLAB, LŐDI Virág, PÓLYA Zsombor, SZEMZŐ Zsófia, TÓTH Márton Emil.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem másodéves képzőművészet-elmélet szakos hallgatóinak projektje.

Kurátorok:

Balajthy Boglárka, Bence Bettina, Czvetkó Fruzsina, Cselőtei Boglárka, Domonkos Sára, Geiger Róza, Grisztel Eliza, Horváth Mátyás, Lipka Boróka, Martincsák Kata, Menyhért Júlia, Pető Zsófia, Sárközi Fanni, Sóti Márton.

Témavezető: Lázár Eszter
Grafika: Kulcsár Csaba
kiállítás időpontja: 2019.12.13 - 28.

megnyitó: 2019.12.12. 18:00
kiállítást megnyitja: Váradi Emese, vizuális kultúra tanár

~

Take out your pencils!

We all know the feeling when the teacher orders the class to have their papers and pencils ready, having to start the lesson with writing an unanticipated test. This metaphor evokes many deep-rooted negative associations with the educational system and its underlying power relations. Text is a tool for visualising knowledge. Textbooks are incomplete, warped and framed. These indicatives also characterise not only the educational system, but our exposition as well.

The focus of our exhibition is the critique of the national educational system. The main issue with it is that its methods are not effective and obsolete: such as the reckoning of subjects by text and the present system of evaluation. The situation of students and teachers are getting more and more difficult due to the regulation passed recently regarding public education. Conditions for education are becoming more stringent, while expectations are getting higher at the same time. The large amount of centrally stated curriculum limits teachers' methods and deprives students of the opportunity to learn critical thinking.

Works presented at the exposition remark upon the shortcomings of the centrally defined curriculum, its presentation and the method of its reckoning, and the fact that students are often overwhelmed by expectations. Besides this, some works presented are demonstrative of alternative educational instruments, such as e.g. project-based teamwork. Our exhibiting artists (Zsolt ASZTALOS, Viktória BALOGH, Demolab, Virág LŐDI, Bence PÁLINKÁS and Orsolya BARNA, Zsombor PÓLYA, Zsófia SZEMZŐ and Márton Emil TÓTH) were inspired by their own experiences within public or higher education. They have approached the theme critically, sometimes with irony or humor. They put the shortcomings of the educational system in a broader context and examine it from a whole new viewpoint, sometimes even going as far as commemorating this educational phenomenon.

exhibiting artists:
Zsolt ASZTALOS, Viktória BALOGH, Orsolya BARNA & Bence PÁLINKÁS, DEMOLAB, Virág LŐDI, Zsombor PÓLYA, Zsófia SZEMZŐ, Márton Emil TÓTH.

Exhibition of the second year fine art theory students at the Hungarian University of Fine Arts.

Curators:
Boglárka Balajthy, Bettina Bence, Fruzsina Czvetkó, Boglárka Cselőtei, Sára Domonkos, Róza Geiger, Eliza Grisztel, Mátyás Horváth, Boróka Lipka, Kata Martincsák, Júlia Menyhért, Zsófia Pető, Fanni Sárközi, Márton Sóti.

Tutor: Eszter Lázár
Graphic Design: Csaba Kulcsár

date: 13th - 28th of December, 2019.
opening: 6pm 12th of Decemeber 2019.
the exhibition will be opened by Emese Váradi (visual culture teacher)

www.facebook.com

Hírek

The Art of Banksy: Without Limits kiállítás először Budapesten

2020. február 1., szombat, 9:00–20:00
The Art of Banksy: Without Limits kiállítás

2020. január 26.

TÜKÖR ÁLTAL− Faa Balázs

Megnyitó: 2020. február 11. 18:00
Helyszín: Óbudai Társaskör Galéria
Megtekinthető: 2020. március 8-ig
 

2020. január 23.

Build it - Szabadvári Attila kiállítása

Mgenyitó: 2020. január 24. 17:00
Helyszín: Esterházy-palota
Megtekinthető: 2020. 02. 29-ig

 

2020. január 23.

Konok Tamás: Emlékkövek - Fejezetek egy önéletrajzból - bemutató

2020. február 1., szombat, 17:00–18:30
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2020. január 23.

VIMM31 - Vizuális kultúra okostankönyvek fejlesztése

2020. február 1., szombat, 9:15–12:30
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria

2020. január 23.

Nincs semmi baj - 20 éves az ikOn

2020. január 27., hétfő, 18:00–22:00
Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház

2020. január 22.

STADTLUFT − Szalai Dániel

Megnyitó: 2020. január 24. 19:00
Helyszín: K.A.S. Galéria
Megtekinthető: 2020. február 12-ig

2020. január 22.

Szabó Dezső: WERK

Megnyitó: 2020. január 21. 19:00
Helyszín: Fészek Művészklub
megtekintheő: 2020. január 21- február 21.

2020. január 21.

Kiválasztás (A)

Helyszín: FKSE
Megtekinthető: 2020. január 22 - február 1.

2020. január 21.

Szüreti szelekció

Megnyitó: 2020. január 30. 18:00
Helyszín: Bartók 1 Galéria
Megtekinthető: 2020. február 17-ig

2020. január 21.

Ember/kép / Human/image

Megnyitó: 2020. január 24., 19:00
Helyszín: MAMŰ Galéria
Megtekinthető: 2020.01.24 – 2020.02.14.

2020. január 19.

Van művészi vénád? Pillangó-hatás | Do You Have a Knack for Art?

Megnyitó: 2020. 01. 31. 16:00
Helyszín: Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
Megtekinthető: 2020.01.31 - 02.22.

2020. január 19.

Kortárs festmények a pesti utcán: 25 magyar mű köztéri plakáthelyeken

Mától a hónap végéig huszonöt kortárs magyar képzőművész munkája látható közterületi plakáthelyeken, Budapesten.

2020. január 16.

Mattis Teutsch − Avantgárd és konstruktív realizmus

Megnyitó: 2020. január 24., 18:00
Helyszín: Kassák Múzeum
Megtekinthető: 2020. május 3-ig

2020. január 16.