bezárás

"SZÁRNYAS HUSZÁROK"

a "Wacław Felczak Alapítvány fiatal nagyköveteinek" támogatására
A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú művészek számára ösztöndíj elnyerésére.

1. A pályázat célja

A pályázat célja, hogy 18 és 35 év közötti magyar állampolgárságú művészeket támogasson lengyel vonatkozású tevékenységük megvalósításában. Az ösztöndíj ellenében a sikeres pályázók vállalják azt, hogy lengyel vonatkozású tevékenységük keretében erősítik a Wacław Felczak Alapítvány jó hírnevét, valamint előzetes egyeztetést követően közreműködnek annak rendezvényein és projektjeiben.

2. A pályázat benyújtására jogosult

Bármely 18 és 35 év közötti magyar állampolgár, aki kiemelkedő művészeti teljesítménnyel rendelkezik.
Egy pályázati kiírás keretében egy kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

3. A támogatható tevékenységek köre

A pályázat keretében az adott pályázó tevékenységi területéhez kapcsolódó ösztöndíjas támogatásra van lehetőség.

4. A támogatás formája, mértéke

A pályázat során elnyerhető ösztöndíj egyszeri juttatás, mely az elbírálást követően egy összegben kerül kifizetésre.
Az egy pályázó által elnyerhető ösztöndíj mértéke: 500 000 Ft/fő/10 hónap.

5. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. február 14. 12:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus úton van mód a e-mail címre történő megküldéssel, az e-mail tárgyában kérjük tüntessék fel a pályázat jeligéjét: "SZÁRNYAS HUSZÁROK".
Az Alapítvány nem tudja elfogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, vagy a fenti határidőt követően kerülnek megküldésre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16.

6. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama

Az ösztöndíjat elnyert pályázók határozott idejű, 2020. december 31-ig tartó ösztöndíjas szerződést kötnek az Alapítvánnyal.

7. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre

  1. Pályázati adatlap, adatkezelési hozzájárulás és nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alatt;
  2. A pályázó 2020-ra tervezett lengyel vonatkozású művészeti tevékenységének bemutatása, melynek keretében erősíteni kívánja a Wacław Felczak Alapítvány jó hírnevét;
  3. Szakmai önéletrajz;
  4. Az adott tevékenységi terület legalább egy kiemelkedő szaktekintélyének ajánlása.

Az 1-2. pontban foglalt dokumentumok sablonjai a pályázati kiírás mellékleteit képezik, így benyújtásuk csak ezen formában lehetséges. A pályázati dokumentumok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be. A formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő módon benyújtott pályázatok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

8. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata

A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:

  1. a pályázó határidőre nyújtotta-e be a pályázatát;
  2. a jelentkező a pályázat benyújtására jogosult körbe tartozik-e;
  3. a pályázati felhívásban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum megfelelően kitöltve került-e benyújtásra.

9. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai

A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom alapján történik.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában az ösztöndíjat nem ítéli oda.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.
A sikeres pályázatot benyújtó jelentkezők az adategyeztetést követően, az ösztöndíjas szerződést személyesen az Alapítvány székhelyén kötelesek aláírni.

10. A pályázati kiírás teljes kertösszege:

1 500 000 Ft

https://wfa.hu/

SZARNYAS_HUSZAROK_Palyazati_felhivas.pdf
1_SZARNYAS_HUSZAROK_Palyazati_adatlap.pdf
2_SZARNYAS_HUSZAROK_A_tervezett_tevekenyseg_bemutatasa.pdf

/www.pafi.hu/

Pályázat

Future Generation Art Prize

határidő: 2020. május 20.

2020. február 27.

EFA Foundation

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 31.

2020. február 25.

Rules of the Visegrad Scholarship Program

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 15.

2020. február 25.

Ki, ha Én nem? – Ki, ha nem Te? plakátpályázat

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. április 30. éjfélig

2020. február 24.

LUDWIG ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATA

A portfólió és az írásos anyag beadása: 2020. április 2-án 15 óráig

2020. február 24.

Az MKE pályázatot hirdet gazdasági osztályvezető beosztás ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 24.

2020. február 24.

Pályázat a Festő Tanszék egyetemi tanár munkakör betöltésére

Jelentkezési határidő: március 23.

2020. február 23.

Pályázati felhívás

határidő: 2020. április 30.

2020. február 21.

ÖNKÉNTES FELHÍVÁS

2020. február 19.

Call For Application, 2020

The 6th Graphic Art Biennial of Szeklerland, Sfântu Gheorghe, 2020
March 20, 2020

2020. február 18.

Art residency in New York open for applications

apply by March 1, 2020

2020. február 18.

PÁLYÁZAT – asztalos karbantartó munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. március 2.

2020. február 16.

Ari Kupsus Gallery pályázati felhívása az MKE 4. éves festőhallgatóinak

beérkezési határideje: 2020. április 17. 18 óra

2020. február 13.