bezárás

Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary

Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary

APárhuzamos Magyarország // Paralell Hungary a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában tanuló Stipendium Hungaricum-ösztöndíjas hallgatók csoportos projektje. Az ösztöndíjjal 4 évig Magyarországon élő, tanuló és alkotó művészek a világ számos pontjáról érkeztek hozzánk, Dél-Amerikától a Távolkeletig.

Az Európán kívülről érkező művészhallgatók helyzetükből adódóan olyan kulturális, társadalmi, vagy politikai tapasztalatokkal rendelkeznek, vagy olyan parallel világokra látnak rá, mely a magyar polgárok számára nem feltétlenül érzékelhető, vagy ismert. Az doktori hallgatók saját hátterükből dolgozzák fel azokat a kulturális, társadalmi különbségeket, melyet ez a kritikai perspektíva tesz láthatóvá. Olyan játékos, több értelmezési síkon is működő művek kerülnek kiállításra, melyek nyomán a bemutatott kultúrák egymás kölcsönös értelmezői lehetőségeit nyitják meg. A saját idegenségének tapasztalata, illetve a kulturális identitásra való reflexió azért kap hangsúlyos szerepet, mert ez az a tapasztalat, mellyel alapvetően szemben találták magukat az első időszakban. Az egyes művek mind más és más szempontból mutatják meg a kulturális idegenség tapasztalatát, az eltérő szempontok összessége pedig olyan játékteret nyit meg, amely alapján a különböző kultúrákból érkezők látás-, és gondolkodásmódja is másként mutatkozik meg.

A kiállítás kérdésfelvetése, hogy a tér, azaz a lokalitás, helyhez kötöttség és az identitás milyen kapcsolatban vannak egymással, mit jelent egy adott térben otthon lenni, hogyan konstruálja az adott hely az egyes egyén identitását (Castells), milyen társadalmi kötelékeket hoz létre, mit jelent az ebből való kiszakadás, érvényes-e az elmúlt években felkapott „egyetemes otthontalanság” gondolata, a nomád létmód egyetemességének tételezése (Demos).

>< 

Kurátorok: dr. habil. Varga Tünde PhD, egyetemi docens és Koller Margit, képzőművész, doktorandusz

Kiállító művészek: Tarek Arabi & Hanan Saif (SY), Cecília Bandeira (BRA), Manuel F Contreras (CO), Zahra Fuladvand (IR), Pallavi Majumder (IN), Volkan Mengi (TR), Tra Nguyen (VN)

Megnyitó: 2020. január 30., 18.00, Megnyitó performansz: Zahra Fuladvand – Tükör

A kiállítás megtekinthető: 2020. január 31. – február 14., minden hétköznap 10.00 – 18.00.

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Aula (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)


Paralell Hungary a Facebookon: https://www.facebook.com/parallelhungary/

Kiállítás Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/450265665877731/

Letölthető sajtóanyag: parallel-hungary_sajtoanyag.pdf

fotó: Kósa Zoltán


Parallel Hungary

Paralell Hungary is a cooperative project of doctoral students studying within the framework of the Stipendium Hungaricum at the Doctoral School, Hungarian University of Fine Arts. The scholarship allows for a 4 year study scheme in Hungary for students applying from countries outside of the European region, from Latin-America to the Far-East.

The artists arriving from non-European countries have such cultural, social, political experiences, can observe such parallel worlds, which are not necessarily sensible or noticeable for Hungarian citizens. In the present exhibition, the doctoral students’ artworks point at cultural and social differences which can be seen from the critical perspective of their own divergent cultural background. The exhibited pieces function on multiple levels in which the divergent cultures open up the possibility of interpreting and understanding each other in a playful way through these reflected differences. The experience of one’s own cultural strangeness, and thus the reflexion on one’s own cultural identity gains a special emphasis, because this is the experience these young artists had to face in the first year of their studies. The works reflect on several facets of this experience of cultural otherness, yet the interplay of these different standpoints or aspects show the divergent attitudes, thought structures, perspectives not only of the artists arriving from divergent cultures but also of the culture they reflect on.

The query of the exhibition is what correlation, if any, can be found in the place , or the locality of a person and his or her identity; what it means to be at home at a certain space, how a specific place construes one’s identity (Castells), what social bonds can a place render, what it means to be cut away from those bonds, or whether the fashionable thought of “universal statelessness”, or the universality of the nomad way of life is a valid claim today.

>< 

Curators: dr. habil Tünde Varga, associate professor, Margit Koller, artist, DLA student

Exhibiting artists: Tarek Arabi & Hanan Saif (SY), Cecília Bandeira (BRA), Manuel F Contreras (CO), Zahra Fuladvand (IR), Pallavi Majumder (IN), Volkan Mengi (TR), Tra Nguyen (VN)

Opening: 30. 01. 2020. 6 p.m., Opening performance: Zahra Fuladvand – Mirror

Exhibition is open: 31. January to 14. February 2020., every weekday between 10am – 6pm.

Hungarian University of Fine Arts, Aula (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.)

 

Paralell Hungary on Facebook: https://www.facebook.com/parallelhungary/

Exhibition Facebook event: https://www.facebook.com/events/450265665877731/

Press release: parallel-hungary_press-release.pdf

Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary
Párhuzamos Magyarország // Parallel Hungary

Kiállítás

A BARCSAY PÁLYÁZAT JUTALMAZOTTJAINAK KIÁLLÍTÁSA

Díjátadó ünnepség: 2022. január 11. 18:00
Helyszín: Parthenón-fríz terem
Megtekinthető: 2022. január 11- 21.

2022. január 04.

Kutató - Művészet

Az Új Nemzeti Kiválóság program ösztöndíjasai a Képzőművészeti Egyetemen
Megnyitó: 2021. dec.14.,17:30
Helyszín: MKE, Aula
Megtekinthető: 2021. dec. 15– 2022. jan.29.

2021. december 08.

És mégis mozi a föld!

IMXXX – Intermédia retrospektív
Megtekinthető: 2021. dec.15 - 2022. jan. 29.
Helyszín: Barcsay Terem

2021. november 21.