bezárás

Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj

Az 1991-ben, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által Pécsi József fotóművész, fényképészeti szakíró és szaktanár tiszteletére létrehozott fotóművészeti ösztöndíj célja, hogy segítse a fiatal fotóművészek, fotóriporterek és alkalmazott fotográfusok pályakezdését, szakmai fejlődését. Az ösztöndíj egy éven át havi bruttó 200.000,-Ft összegű támogatást jelent 10 fő részére. Az ösztöndíjat egy művész legfeljebb három alkalommal nyerheti el. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, 5 főből álló szakértői kuratórium bírálja el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

(aktív a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft.
pályázatothirdet fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

I. Személyi feltételek

Pályázat benyújtására jogosult

 1. az a 35 év alatti, azaz 1985. január 1-jét követően született fotóművész, fotóriporter, alkalmazott fotográfus (a továbbiakban: fotóművész), vagy
 2. az az 1983. január 1-jét követően született fotóművész, aki korábban egy, legfeljebb két alkalommal részesült Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíjban
  és
 3. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem áll felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban, továbbá
 4. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.

A pályázat nyelve: magyar

II. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:

 1. Adatlap [1]
 2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat [2]
 3. Szakmai önéletrajz [3]
 4. Munkaterv (az ösztöndíjas időszak alatt, havi bontásban megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldal terjedelemben) [4]
 5. Szakmai tevékenységet bemutató dokumentáció [5], (pdf formátumban, max. 10 MB terjedelemben).

A pályázati dokumentációnak értelemszerűen nem része, de a pályázat érvényességi feltétele a szakmai tevékenységet bemutató műalkotások és a portfólió beadása is.

III. A szakmai munkásságot bemutató műalkotások és a portfólió beadásának, visszaadásának menete

Helyszín: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ (Projectroom és Stúdió Terem)
1065 Budapest Nagymező utca 8.
Beadás időpontja: 2020. március 3. (kedd) 10:00-17:00
Visszaadás időpontja: 2020. március 5. (csütörtök) 10.00-17:00
A jelzett időpontban át nem vett műalkotások tárolásáért a MANK Nonprofit Kft. őrzési és tárolási költséget számít fel.

A műalkotások oda-vissza szállításának költsége a pályázó művészt terheli.

IV. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 21. (péntek) 24.00 óráig!

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf formátumban történő feltöltésével.

Figyelem! A Pályázati dokumentáció menüpont 2020. február 22-én 00. órától inaktívváválik!

V. Érvénytelen a pályázat, ha

 1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
 2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
 3. a pályázó a II. fejezet 3-5. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel.

VI.

A pályázatokat az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett kuratórium – a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül – bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. – a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül – elektronikus úton értesíti a pályázókat [6], a nyertesek nevét a www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

VII. Az ösztöndíj folyósításának időtartama:

2020. január 1. - 2020. december 31.

VIII. Az ösztöndíj összege:

bruttó 200.000.-Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

IX.

A nyertes pályázó – a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött – Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) – az aláírás hitelességét igazoló – tanúelőtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton [7], másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) részére. A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)

Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

X. Beszámolási kötelezettség

Az ösztöndíjas időszak alatti szakmai teljesítményről – három alkalommal – az alábbiak szerint kell beszámolni:

 1. 2020 júniusában az eltelt időszak alatt végzett munkáról fotókkal kiegészített, írásbeli beszámolót kell elektronikus úton megküldeni.
 2. 2020 szeptemberében újabb fotókkal kiegészített írásbeli beszámolót kell elektronikus úton beküldeni és egy személyes konzultáció keretében is ismertetni kell az addig elvégzett munkát.
 3. 2020 decemberében fotókkal kiegészített írásbeli beszámoló benyújtásán kívül, be kell mutatni az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt készült műalkotások portfólióját, hogy azokból a Kuratórium kiválaszthassa a beszámoló kiállításon részt vevő műveket.

A 2021-ben megrendezendő beszámoló kiállításra a kiválasztott műveket az ösztöndíjas kiállításra kész formában és minőségben köteles előkészíteni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ösztöndíjas művésznek legalább két alkalommal konzultáción kell részt vennie a kuratórium valamely, általa választott tagjával!
A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó a e-mail címen jelezheti!

-----------
1 online űrlap
2 online űrlap
3 Feltöltendő pdf fájlként
4 Feltöltendő pdf fájlként
5 Feltöltendő pdf fájlként

6 Írásbeli értesítésnek minősül.
7 Feltöltendő pdf fájlként

/alkotomuveszet.hu/


 

Pályázat

PÁLYÁZAT – gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 25.

2020. május 29.

PÁLYÁZAT – angol nyelvtanár munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 30.

2020. május 28.

Wa(l)king the city – A változó város művészek szemével pályázat

Pályázati jelentkezések beadásának határideje: 2020. június 8.

2020. május 28.

Megjelent az Új Nemzeti Kiválósági Program 2020/21 tanévre kiírt Ösztöndíjpályázata

Pályázat benyújtási határideje: 2020. június 30.

2020. május 28.

Fotograf OPEN CALL 2020

June 21, 2020.

2020. május 28.

A BVSC-Zugló logótervező pályázat

beadási határidő: 06.16., 19:11

2020. május 25.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2020/2021. TANÉVRE

Határidő: 2020. június 22-én, hétfőn 15:00 óráig

2020. május 25.

A MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM ÉS A MANK NONPROFIT KFT. KÖZÖS NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A pályázat beadási határideje: 2020. június 30.

2020. május 21.

PÁLYÁZAT – Jogi és Humánpolitikai Osztály munkaügyi előadó munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 3.

2020. május 19.

Deák Dénes Alapítvány – PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2021. ÉVI DEÁK DÉNES ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. június 30.

2020. május 18.

Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely

Jelentkezési határidő: 2020. május 31.

2020. május 06.

Legyünk kreatívak hulladékból!

A pályázat beküldésének határideje: 2020. június 1.

2020. május 04.

Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 30. 23:59 óra.

2020. május 04.