bezárás

Kaliczka Patrícia | Harminc nap alatt a szív körül

2020. január 28. 19:00
VILTIN Galéria

1061 Budapest, Vasvári Pál utca 1.

KALICZKA Patrícia egyéni kiállítása 2020. január 29. és március 8. között tekinthető meg.

A VILTIN Galéria második alkalommal ad otthont KALICZKA Patrícia legújabb munkáit bemutató egyéni tárlatnak.
Harminc nap alatt a szív körül – aki a művész által választott enigmatikus cím mögött egyéni érzésvilágából kiinduló munkákat sejt, nem téved nagyot. A falakon lévő művek mindegyike nemcsak személyes indíttatású alkotás, hanem önarckép is egyben. A fiatal művész ilyen fokú önfeltárása mögött húzódó folyamatokat és élményeket leginkább a címek által sejtetett, antik világból vett képi és mitológiai narratíva fedi fel. A nőiességén merengő Diána – a holdistennő, a szülés és gyermeknevelés patrónája - szinte jövőbe tekintően szemléli testét. Vagy egyszerűen előre, időn és téren át figyeli a 20-21. századi asztalra helyezett csendéletet. A festő identitása és a női, asszonyi lét önazonosságának szintézise tárul elénk egy társadalmilag is érvényes kérdést, vagy kijelentést megfogalmazva. A hol klasszikusan-kiegyensúlyozottan, hol pedig expresszíven kavargó kompozíciók teljessége és részletei létünk, hovatartozásunk legalapvetőbb azonosságait ábrázolják. KALICZKA képein gyakran elmosódnak az én határai, s feloldódnak a környezet szubtilis rétegei között: olykor szürreálisan nagy méretűvé válnak, máskor a kompozíció lazúros hátterei közé rejtőzve kerülnek a vásznakra. Mindegyik festmény önarckép, mégsem az arc, a mimika kerül középpontba, hanem sokkal inkább a képek összessége által kiadott személyiségportréra épül ciklusa. A festő önábrázolása során különböző szerepekbe bújik, melyeknek kanonikus kosztümjeit fizikai értelemben leveti magáról; a védtelen ember, valamint az anyag, a tömeg, a dinamizmus, a képzőművészeti értelemben vett test, akt ábrázolása is foglalkoztatja. A figurális festészeti előképek felől közelít a portré és az akt témaköréhez. Míg korábbi munkáiban az embert és környezetét egy általános síkon jelenítette meg, fókusza most tovább szűkült: egy konkrét ember - a művész maga - van a figyelem középpontjában. Montázsszerű képein összekapcsolódik a múlt és jelen, a volt és jelen életek, személyiségek.
Legújabb műveit, a rétegzett, asszociatív képépítést megtartva, stilizáltabb test- és formarészletek jellemzik. Az elnagyoltabb formák olyakor egybeolvadnak az őket körülvevő miliő jelzésszerű vagy nagyobb színfoltokban megjelenő egységeivel. A gyakran közel kétméteres vásznain absztrakt képi megoldások és festői figurális elemek keverednek; határozott vonalak, színfoltok, eltérő nézőpontok és persze rétegek, ahol a tudat és tudattalan együttesen van jelen. KALICZKA egy általa látott, ismert világot rögzít, benne saját magával, az ösztönén kivetüléseivel, zsigeri képtársításokkal. A befejezetlen vagy elmosódott fragmentumok tanúskodnak a változás, valamivé válás folyamatáról. Az úton levést, az énkeresést, és a markáns kritikai kijelentések szintézisét ugyanúgy, ahogy a képek előterében lezajló narratívákat és festészeti történéseket a háttér absztrakt struktúrái fogják össze.

KALICZKA Patrícia 1988-ban született Balassagyarmaton, jelenleg Bázelben él és alkot. 2013-ban a Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán (mestere Gaál József) szerzett diplomát. Ugyanebben az évben az Esterházy Art Award díjazottja. Derkovits Gyula (2016, 2017) és Rudnay Gyula ösztöndíjban (2018) részesült. Az Élesdi Művésztelep Egyesület, az FKSE és a MAMÜ tagja.

www.facebook.com

Hírek

ÉLŐ BESZÉLGETÉS – Pátosz menedzsment Online

2020. május 26., kedd, 19:00–20:30

2020. május 21.

Pacsika Rudolf: Citokin vihar

2020. május 27 – július 1.,

2020. május 19.

TŰZ - 11 képzőművész virtuális kiállítása

Megnyitó: 2020 május 23. 17:00
Nyitva: 2020 május 23- június 30.

2020. május 19.

Off / On

2020. 05. 22 – 2020. 06. 11.

2020. május 19.

Mezítlábas Opera 2020 – Kisképző

online premier időpontja 2020. május 20., 15:00

2020. május 18.

Online kiállításmegnyitó | Közös időnk ’89-90

Időpont: 2020. május 18. (hétfő) 21:00

2020. május 16.

Én kicsi szörnyem | My Little Beast - Online kiállítás

Megtekinthető / On view: 2020. 04. 15 - 06.06.

2020. május 07.

30 - kísérleti művészetpedagógiai program - nyitónap

Megnyitó: 2020. március 7-én 15 :00
Helyszín: MODEM
Megtekinthető: 2020. március 7. - 2020. június 28.

2020. március 05.

BESZÁMOLÓ

a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájának 2018/2019. tanévéről

2020. március 02.

Az OFF-Biennále Budapest bemutatja: LEVEGŐT!

Megnyitó: 2020. április 24., 19:00
Helyszín: OFF-Biennále Budapest
Megtekinthető: 2020. április 24. – május 31.

2020. január 10.

OFF-Biennále 2020 | Levegőt!

2020. április 24.,19:00
OFF-Biennále Budapest
2020. április 24. – május 31.

2019. november 18.