bezárás

LUDWIG ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATA

 1. A Peter és Irene LUDWIG ALAPÍTVÁNY ösztöndíja p á l y á z a t útján nyerhető el.
   
 2. A pályázaton részt vehet a Magyar Képzőművészeti Egyetem valamennyi szakának hallgatója, kivéve az I. és a végzős, BA III. év, MA II. év és osztatlan mesterképzés V. évfolyamosokat.

   
 3. A pályázathoz mellékelni kell:
  1. portfólió, azoknak a műveknek dokumentációját, amelyek a pályázó tehetségét és szakmai
   felkészültségét bizonyítják,
  2. részletes (minimum 3 gépelt oldal 2 példányban), a szaktanár által véleményezett tervet a tanulmányút céljáról, állomásairól, időtartamáról, időpontjáról.
  3. megfelelő szintű angol, német, francia, vagy a tervezett úticél vonatkozásában releváns nyelvtudást bizonyító vizsga tanusítványát.
  4. Vizsgáztatásra az Egyetem Nyelvi Lektorátusa az illetékes.
 4.  A pályázat benyújtásának határideje:

  A portfólió és az írásos anyag beadása: 2020. április 2-án (csütörtök) 15 óráig a Tanulmányi Osztályon. Elbírálásra csak az a pályázati anyag kerül, melyet a pályázó hiánytalanul, határidőre leadott. A portfóliót és az írásos anyagot kérjük digitálisan is megküldeni: tanulm@mke.hu – ra.

  A szakmai munkák beadása: 2020. április 9-én (csütörtök) 10-16 óra között a Barcsay teremben.

  Beadható 1 maximum 2 db mű (nem sorozatösszerakás), méretben egy-egy mű nem haladhatja meg a 2 x 2 métert, sötét termet és ehhez technikai eszközöket csak korlátozott mértékben tudunk biztosítani!
 5. A pályázatok elbírálásáról az egyetem Kuratóriuma dönt, benyújtásuktól számított 14 napon belül.
   
 6. Az alapítói támogatás alapján az egyetem évente két ösztöndíjat hírdet meg, 3000-3000 Euro összegben.
   
 7. A külföldi tanulmányútról visszatért hallgatónak be kell mutatnia:
  1. részletes, írásos (gépelt) beszámolót magyarul 2 és németül 2 példányban,
  2. amennyiben a munkaterv szerint tanulmányútja meghatározott helyre (pl. főiskolára, egyetemre, színházhoz, restaurátor intézethez) szólt, a célintézmény vezetőjének írásbeli igazolását az ott végzett munkáról.
 8. Amennyiben a pályázatot nyert hallgató rajta kívülálló és igazolható okból - pl. betegség - kénytelen munkatervét módosítani, illetve megszakítani, a felhasználatlanul maradt összeget más alkalomra tartalékolhatja.
   
 9. Amennyiben bizonyítást nyert, hogy a hallgató az ösztöndíjat nem rendeltetésének megfelelően használta fel - pl. tanulmányútját elfogadható ok nélkül szembetűnően lerövidítette - az ösztöndíj összegének megfelelő hányadát euroban vissza kell térítenie.
   
 10. A pályázók anyagából kiállítást rendezünk 2020. április 16 – április 30 között.

prof. Radák Eszter
rektor

 

Pályázat

tranzitblog.hu felhívás: Meg nem valósult művek 3.0

Beküldési határidők: 2020. március 25., április 1., április 8., április 15.

2020. március 31.

Jelentkezési felhívás szlovák állami ösztöndíjprogramra

határidő: 2020. április 30.

2020. március 30.

LIFE FRAMER PHOTOGRAPHY PRIZE

2020. március 26.

PÁLYÁZAT – Jogi és humánpolitikai Osztály jogi előadó (ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 11.

2020. március 11.

ZK/U Berlin open call

határidő: 2020. április 23.

2020. március 09.

A Vesc-Art ismét pályázatot hirdet pályakezdő fotográfusok számára!

Jelentkezési határidő: 2020.04.10. éjfél

2020. március 09.

PÁLYÁZAT – asztalos karbantartó munkakör ellátására

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 7.

2020. március 07.

Beyond Matter

határidő: 2020. április 30.

2020. március 07.

Felhívás – Művészek szanatóriuma performance fesztivál

Beérkezési határidő: 2020. május 15.

2020. március 05.

Future Generation Art Prize

határidő: 2020. május 20.

2020. február 27.

Ki, ha Én nem? – Ki, ha nem Te? plakátpályázat

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. április 30. éjfélig

2020. február 24.

LUDWIG ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATA

A portfólió és az írásos anyag beadása: 2020. április 2-án 15 óráig

2020. február 24.

Pályázati felhívás

határidő: 2020. április 30.

2020. február 21.