bezárás

LUDWIG ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATA

 1. A Peter és Irene LUDWIG ALAPÍTVÁNY ösztöndíja p á l y á z a t útján nyerhető el.
   
 2. A pályázaton részt vehet a Magyar Képzőművészeti Egyetem valamennyi szakának hallgatója, kivéve az I. és a végzős, BA III. év, MA II. év és osztatlan mesterképzés V. évfolyamosokat.

   
 3. A pályázathoz mellékelni kell:
  1. portfólió, azoknak a műveknek dokumentációját, amelyek a pályázó tehetségét és szakmai
   felkészültségét bizonyítják,
  2. részletes (minimum 3 gépelt oldal 2 példányban), a szaktanár által véleményezett tervet a tanulmányút céljáról, állomásairól, időtartamáról, időpontjáról.
  3. megfelelő szintű angol, német, francia, vagy a tervezett úticél vonatkozásában releváns nyelvtudást bizonyító vizsga tanusítványát.
  4. Vizsgáztatásra az Egyetem Nyelvi Lektorátusa az illetékes.
 4.  A pályázat benyújtásának határideje:

  A portfólió és az írásos anyag beadása: 2020. április 2-án (csütörtök) 15 óráig a Tanulmányi Osztályon. Elbírálásra csak az a pályázati anyag kerül, melyet a pályázó hiánytalanul, határidőre leadott. A portfóliót és az írásos anyagot kérjük digitálisan is megküldeni: tanulm@mke.hu – ra.

  A szakmai munkák beadása: 2020. április 9-én (csütörtök) 10-16 óra között a Barcsay teremben.

  Beadható 1 maximum 2 db mű (nem sorozatösszerakás), méretben egy-egy mű nem haladhatja meg a 2 x 2 métert, sötét termet és ehhez technikai eszközöket csak korlátozott mértékben tudunk biztosítani!
 5. A pályázatok elbírálásáról az egyetem Kuratóriuma dönt, benyújtásuktól számított 14 napon belül.
   
 6. Az alapítói támogatás alapján az egyetem évente két ösztöndíjat hírdet meg, 3000-3000 Euro összegben.
   
 7. A külföldi tanulmányútról visszatért hallgatónak be kell mutatnia:
  1. részletes, írásos (gépelt) beszámolót magyarul 2 és németül 2 példányban,
  2. amennyiben a munkaterv szerint tanulmányútja meghatározott helyre (pl. főiskolára, egyetemre, színházhoz, restaurátor intézethez) szólt, a célintézmény vezetőjének írásbeli igazolását az ott végzett munkáról.
 8. Amennyiben a pályázatot nyert hallgató rajta kívülálló és igazolható okból - pl. betegség - kénytelen munkatervét módosítani, illetve megszakítani, a felhasználatlanul maradt összeget más alkalomra tartalékolhatja.
   
 9. Amennyiben bizonyítást nyert, hogy a hallgató az ösztöndíjat nem rendeltetésének megfelelően használta fel - pl. tanulmányútját elfogadható ok nélkül szembetűnően lerövidítette - az ösztöndíj összegének megfelelő hányadát euroban vissza kell térítenie.
   
 10. A pályázók anyagából kiállítást rendezünk 2020. április 16 – április 30 között.

prof. Radák Eszter
rektor

 

Pályázat

Pályázat a 2020-as ADCE Díjakra

Pályázati határidő: 2020. november 13.

2020. július 07.

Konferencia részvétel és publikáció támogatása

A konferencia időpontja legkésőbb 2021 áprilisa lehet.

2020. július 07.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A 4. RUG ART FEST

KORTÁRS  SZŐNYEGTERVEZŐK TALÁLKOZÓJÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Jelentkezési határidő: 2020.11.30.

2020. július 06.

The Pavilion Of Humanity – First Contact pályázat

Nevezési határidő: 2020. november 10.

2020. július 06.

GODOT ART FAIR

A pályázatok beküldési határideje: 2020. július 12. 12.00 óra

2020. július 01.

HOVA TOVÁBB? 20. – ARC közérzeti pályázat

A pályázatok beadási határideje: 2020. július 31. 12.00

2020. július 01.

Rövidfilmpályázat – A FÉLELEM MEGESZI A LELKET

Pályázat kezdete: 2020. június 6.
Beküldési határidő: 2020. augusztus 15.

2020. június 29.

“KÖVETKEZŐ 30 ÉV” Pályázat társművészeti és közösségi programokra

Jelentkezési határidő: 2020. július 31.(péntek) 24:00

2020. június 16.

Ki, ha Én nem? - Ki, ha nem Te?

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. szeptember 01. éjfélig

2020. június 15.

Alkotói pályázat 2020. - Pályázati kiírás

A pályázat beérkezési határideje: 2020. augusztus 14. 12 óra.

2020. június 09.

FELHÍVÁS – VII. Textilművészeti Triennále

A CD beérkezési határidő: 2021. február 10.

2020. április 14.