bezárás

Ádám Zoltán

Ádám Zoltán: "Hívlak nappal, de nem válaszolsz"  (Zsolt. 22, 3.)

című kiállításának a megnyitója

Ádám Zoltán 2017-ben kezdte el azt a sorozatot, melyből most kiállított képei a legfrissebbek. Módszere, hogy különféle bibliafordításokból kiválasztott igéket visz szöveges formában a vászonra vagy egyéb hordozó felületre.

Az friss művek forrása: a Zsoltárok Könyve, Lukács és János evangéliuma és Jakab levele. Ádám Zoltán ez utóbbiból radikális, vagyonokról szóló szövegeket idéz. Megosztani amink van, a rászorulóknak segítséget nyújtani, hisz ez a keresztény hit gyakorlásának egyik alapja.

Ádám képei aktív imákként is felfoghatók, melyek a hit lecsupaszított vázát keresik.

Ahogy az életmű eddigi darabjaiban és általában Ádám Zoltán életében, ezeknek a képeknek az elkészültében is fontos szerepet játszik a zeneiség, a ritmus. Az ábrázolt szövegeknek térbeli érzete van. A dimenziókkal való játék, a végtelenre való utalás különféle lelkiállapotok kifejezései: Istenhez szóló énekek. Amit Ádám fiatalabb korában a zenén keresztül szerveződő közösségben tapasztalt meg, azt most a szövegek képes ábrázolásában próbálja újraélni.

A kiállítási anyagban van egy Luther-portré is, s nem véletlenül. Hisz Luther is visszatért a szent szöveghez mint tiszta forráshoz. Ádám kiállított művein a szövegek képi elemként, jelként való használta az Írás újra és újra való értelmezését helyezi középpontba. A reformáció nem csak megújítást jelent, de visszaalakítást is. Visszaalakítást az eredeti medernek megfelelően.

A kiállítás anyagának egyik előzménye Lakner László 80-as évek elején New Yorkban készített sorozata, az Ómagyar Mária-siralom ihletésére született képei. Lakner elmondása szerint abban az időben erősen hatott rá a metropolisz graffiti kultúrája.

A kiállított tárgyak között van néhány, mely faragott fa tálakra, ovális alapokra készült. E művek alapját Ádám Zoltán egy cigány szobrász barátja faragta. Ádám is graffitiszerű műveket hoz létre: különböző színű tintákat kever össze szappannal, és a száradás után visszakarcolva hozza létre a képet.

Ádám alapkérdése, hogy maradt-e még etikánk? Él-e még bennünk az adni tudás képessége? Észleljük-e a szükséget magunk körül, és képesek vagyunk-e megosztani, amink van.

A műveken megjelenő furcsa áramlások, arany vonalak, karcolatok, fátyolszerű mintázatok e kérdés megválaszolhatóságát legalábbis bizonytalanná teszik számunkra.

Esemény a facebookon

Ádám Zoltán

Amikor Ádám Zoltán jó reményekkel és képességekkel kilépett a Főiskola kapuján – jókor és jó helyen találta magát. A Műcsarnok akkortájt nem a maradandóság fellegvára volt, hanem a friss kísérleteké. Vezetése pedig épp azon a nyáron szánta el magát egy szokatlanul merész akcióra: ifjú festők nagyszámú raját kérte föl: fessenek klasszikus technikával (olajjal, vászonra) friss szellemű képeket egy – Frissen festve címmel tervezett – Ernst Múzeumbeli kiállítás számára. A megszólítottak körében ott volt a frissen végzett Ádám Zoltán is. Munkája oda is illett: ha nem is lépett az „új szenzibilitás”-nak elkeresztelt és „radikális eklektika” gyanánt jellemzett stíluskör legközepébe, jó helyen állt – elvont formákkal, szolidan harmonizált színekkel épített képe hozzá illett a többihez és a trendhez. Így hát az első hívás hozta a többit, részt vett a következő megmozdulásban is: három képe ott volt a Magyar Nemzeti Galériában is az Eklektika címmel rendezett kiállításon. Ádám Zoltánban azonban erős a hajlam a járt utak elhagyására és az úgynevezett logikus lépések meg nem tételére. Mindenesetre hamarosan új körben, új elgondolások megvalósítása közben láthatta, aki figyelemmel kísérte a pályáját: 1989 és 1995 között az Újlak Csoport törekvéseinek egyik generálója és kivitelezője lett, klasszikus eszközeit félredobva a konceptuális művészet és az „arte povera” jegyében alkotta részben egyéni, részben kollektív munkáit/munkáikat. Aki erre a korszakára kíváncsi, hármat is láthat belőlük (Tűzoltó utcai ikonok címmel) a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán. Aztán a folytatás, ahogyan az Olaj/Vászon kiállításon mutatkozott, megint csak a festés klasszikus technikájával – vászonra felhordott enyves festék- és lakkrétegekből – épített, elvont, szín- és formaritmusokkal operáló festményeket termett Ádám Zoltán műtermében. No, és a Cigány menyasszony? Ő hogy kerül ide? Mit jelentsen ez a minden eddigi fordulatot radikálisan tagadni látszó figurális alkotás? Miből merítette hozzá Ádám Zoltán az eszközöket – és mit akar velük? Az eszközöket, azt hiszem, könnyebb számba venni; kezdjük hát velük. Úgy mondható talán, hogy ezek mit sem változtak, csak az elrendezésük lett más – a régebben önmagukat jelentő színek és formák most új módon rendeződtek el a vásznon, és megőrizve szuverenitásukat, egy további mezővel gazdagodtak: leírnak egy látványt, megjelenítenek egy embert. Egy megszeppent embert, aki kicsit félve, ám nagyon komolyan, szívbeli átéléssel alakítja élete szerepét. Ádám Zoltán nagy dolgot cselekedett, amikor ezt meglátta – és még nagyobbat, hogy meg is bírta festeni.

/www.a38.hu/

 

Hírek

mézes tünde - On the first page

Megnyitó: szeptember 29. 16:00
Helyszín: ISBN könyv+galéria
Megtekinthető: 2020. szeptember 29 - október 30.

2020. szeptember 23.

BarabásiLab: Rejtett mintázatok. A hálózati gondolkodás nyelve

2020. október 10. – 2021. január 17.
Ludwig múzeum

 

2020. szeptember 23.

PARALLEL VIENNA – Kőszeghy Flóra és Oláh Norbert

2020. szeptember 22- 27.

2020. szeptember 22.

Szabó Dezső -Kamera nélkül / Cameraless

2020. szept. 25., 19:00
Godot Kortárs Művészeti Intézet
2020. szept. 25– okt. 4.

2020. szeptember 21.

KONKOLY Gyula / María Kodama

Megnyitó: 2020.szeptember 23.,17:00
Helyszín: Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem
Kiállítás: 2020.szeptember 24. – október 30.

2020. szeptember 21.

Versus | PÁL Katja & VETŐ Orsolya Lia

2020. szeptember 16. – október 24.
VILTIN Galéria

2020. szeptember 17.

A test ördöge

Megnyitó: szeptember 24., 17.00
Helyszín: Pécsi Galéria
Megtekinthető: november 22-ig

2020. szeptember 17.

Benyovszky-Szűcs Domonkos | Pixeltest I.

Megnyitó: 2020 szeptember 17., 19:00
Helyszín: Faur Zsófi Galéria
Megtekinthető: 2020.09.17 - 10.09

2020. szeptember 17.

Korlátok között szabadon

Megnyitó: 2020. szeptember 23. 18:00
Helyszín: Kultúrkúria
Megtekinthető: 2020. október 18-ig

2020. szeptember 16.

Pinczehelyi Sándor: Csillagcipelés

2020. 09. 17., 17:00
Acb Gallery
Látogatható október 30-ig

2020. szeptember 14.

Puklus Péter: You told I had beautiful hands

Megnyitó: 2020. szeptember 11., 19:00
Helyszín: PP Center
Megtekinthető: 2020. szeptember 11–október 4.

2020. szeptember 14.

Roskó Gábor: A barlangi gőte titkos élete

2020. 09. 15. 17:00
Acb Attachment
Látogatható október 30-ig.

2020. szeptember 14.