bezárás

RETUSÁLT ERDÉLY – Tájképek és képzettársítások

--- Please scroll down for English version ---

Megnyitó: 2020. március 3. 19:00
Megtekinthető: 2020. március 4 - 21.

Közkincs Könyvtár
1088 Budapest, Rákóczi út 11.

Résztvevő művészek: Garda Aladár, Anca Benera & Arnold Estefan, Fekete Zsolt, Elekes Károly, Kovács Lehel, Radu Băieș, KissPál Szabolcs

Az erdélyi táj egyezményesen a festői természeti szépség szinonimája. Bármely utazási brosúrát lapozzuk is fel, ez az ábrázolás köszön vissza: egy szinte mitikus táj tárul szemeink elé gyönyörű hegyekkel és folyókkal, melyek időtlen idők óta őrzik a pásztorkodás és egyéb idillikus tevékenységek nyomait. Következetesen és vég nélkül termelődik újra ez a festői táj romantikus képi világának 19. századi fantáziáit konzerváló megjelenítés.
A kiállítás ezt a magától értetődőnek tűnő, mégis konstruált képi reprezentációt veszi górcső alá. A tájkép semleges, objektív és ártatlan ábrázolásmódként misztifikált felfogása helyébe kritikai attitűd lép, mely a figyelmet a képet készítő szubjektív szemlélőre tereli. A tájkép-kifejeződések mögött megbúvó dinamizmusok feltérképezése és a természetesnek vett igazság megkérdőjelezése révén az elvileg semleges, nosztalgikus kontempláció helyébe a kutató-elemző, „reflektív” nosztalgia lép (Svetlana Boym). Visszafejthető-e az a folyamat, melynek során a tájkép eltörölte saját olvashatóságát? Milyen eszmények, traumák és vágyak sűrűsödnek a táj reprezentációjában? Kit és hogyan szólít meg a tájkép?
A Retusált Erdély nem határol el művészeti irányzatokat, úgymint tájképfestészet, land art, vagy kortárs művészeti gyakorlatok. Ehelyett a tájképpel foglalkozó művészet különféle médiumait és módjait gyűjti egybe: festészet, fotográfia, természetművészeti akciók dokumentációja, elsajátítás, performansz, doku-fikció és művészek kvázi-kurátori megközelítései kerülnek egymással párbeszédbe. A kiállítás inkább a hasonlóságukat hangsúlyozza reprezentációs médiumokként, illetve az ember természetről alkotott képének, természethez való viszonyának közös vonatkoztatási rendszereként. Mi marad a természeti tájból a kultúrán és az emberi nyomhagyáson túl?
A kiállítás román és magyar származású erdélyi művészek részvételével arra is választ keres, hogy mit is jelent erdélyi művésznek lenni, illetve, hogy hogyan járulhatnak hozzá egy kulturális örökség és hagyomány újragondolásához? Lehet-e hagyományról úgy gondolkozni, hogy az nem a nemzetállam megőrzését és megerősítését célozza, hanem történelmi sebek és traumák gyógyulását egy potenciálisan transznacionális és transzkulturális jövőben?

Kurátorok: Daniela Duca & Major-Kremer Virág

A berlini Román Kulturális Intézet kezdeményezése.
A budapesti Román Kulturális Intézettel együttműködésben.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

TRANSYLVANIA RETOUCHED
A Matter of Landscape and Representation

Opening: 03.03.2020, 7PM
on view: 04.03. -21.03. 2020

Works from: Aladár Garda, Anca Benera & Arnold Estefan, Zsolt Fekete, Károly Elekes, Lehel Kovács, Radu Băieș, Szabolcs Kisspál

The Transylvanian landscape is unanimously depicted as a space synonymous with scenic natural beauty. A glance at any travel brochure confirms this representation as a nearly mythical landscape with beautiful mountains and rivers, punctuated by glimpses of immemorial sheep herding and other pastoral activities. This representation is consistently and endlessly reproduced, preserving 19th century fantasies of picturesque and romantic landscape.
The exhibition looks critically at the constructed nature of this representation. It demystifies the landscape as neutral, objective, innocent, and averts the attention to the subjective human eye and mind that creates the landscape. By exploring the dynamics of power behind landscape articulations of Transylvania, denaturalizing what is taken for granted, the act of allegedly “neutral” nostalgic contemplation is replaced by a methodology of an inquisitive, reflective nostalgia (Svetlana Boym). Can one retrace the process by which a landscape effaced its own readability? What ideals, traumas, desires does the landscape and its representation incapsulate? For whom and in which way?
Going beyond artistic genres such as landscape painting traditions and land art or contemporary practices, Transylvania Retouched takes the freedom to confront various modes and media of artistic engagement with the landscape: painting, photography, photo documentation land art action, appropriation art, performance, docu-fictional and quasi-curatorial approaches by artists. The exhibition aims to foreground their commonality as media of representation, their shared frames of reference in human understanding and approach to nature, while asking what is left of nature in such engagements beyond culture and human signification?
By bringing together artists of Romanian and Hungarian origin, the exhibition also engages with the notion of what it could possibly mean to be a Transylvanian artist and how can cultural heritage and traditions possibly be restaged? How can one restate traditions, so that they do not preserve and promote the idea of nation, but they envision instead a way of healing traumas in a potentially transnational and transcultural future?

Curated by Daniela Duca & Virág Major-Kremer

Initiated by Romanian Cultural Institute Berlin
In cooperation with the Romanian Cultural Institute Budapest

Nyitvatartás // opening hours:
kedd // Tuesday: 14:00-18:00
szerda // Wednesday: 16:00-20:00
csütörtök // Thursday: 14:00-18:00
péntek // Friday: 14:00-18:00
szombat // Saturday: 10:00-14:00

/www.facebook.com/

Hírek

Legyen a mecénásunk!

Adója civil szervezeteknek felajánlható 1%-ával járuljon hozzá a magyar képzőművészeti oktatás sikeréhez!

2020. március 23.

ÉL_VONAL – Kovács Zoltán

Megnyitó: 2020. 03. 12., 18:00
Helyszín: Kahan Art Space
Megtekinthető: 2020. 04. 04-ig

2020. március 10.

What about us?

Megnyitó: 2020. március 11. 19:00
Helyszín: VILTIN Galéria
Megtekinthető: 2020. április 18-ig

2020. március 09.

Korodi Luca - A Föld bőre/ projekt1/ The skin of the Earth

Megnyitó: 2020. március 12., csütörtök, 19:00
Helyszín: neon galéria
Megtekinthető: 2020.03.13. - 2020.04.06.

2020. március 06.

30 - kísérleti művészetpedagógiai program - nyitónap

Megnyitó: 2020. március 7-én 15 :00
Helyszín: MODEM
Megtekinthető: 2020. március 7. - 2020. június 28.

2020. március 05.

Mednyánszky Lászlótól feLugossy Lacáig és Liszt Ferenctől Kurtág Györgyig

Kiállítás Kertész Csaba művészportré-fotó gyűjteményéből
Megynyitó: 2020. március 11. 18:00
Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ
Megtekinthető: 2020. április 5-ig

2020. március 05.

LIMBUS REVISITED - Boris Duhm, Csernátony Lukács László

Megnyitó: 2020. március 12. 19:00
Helyszín: ART&ME Galéria
Megtekinthető: 2020. április 3-ig

2020. március 03.

KIFESTETT IDŐ – Fehér László

Megnyitó: 2020. március 17., 18:00
Helyszín: Hegyvidék Galéria
Megtekinthető 2020. április 9-ig

2020. március 03.

BESZÁMOLÓ

a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájának 2018/2019. tanévéről

2020. március 02.

NYOLC ÉVTIZED – Szabó Gábor

Megnyitó: 2020. március 13.  18:00
Helyszín: Józsefvárosi Galéria
Megtekinthető: 2020. március 13 - 2020. április 9.

2020. február 27.

Wittgenstein

Megnyitó: 2020. február 29., 18:00
Helyszín: aqb Project Space
Megtekinthető: 2020. február 29 - árpilis 19.

2020. február 21.

Kokesch Ádám: Gyökér / Root

Megnyitó: 2020. február 27.
Helyszín: kisterem
Megtekinthető: 2020. 02. 28. - 04. 03.

2020. február 18.

A DOLOG, MELY ELFELEJTETT TESTET ÖLTENI – Koronczi Endre

Megnyitó: 2020. február 21. 18:00
Helyszín: Kortárs Művészeti Intézet
Megtekinthető: 2020. április 26-ig

2020. február 08.

My Art – Asztalos Zsolt

Megnyitó: 2020. február 20. 18:00
Helyszín: Molnár Ani Galéria
Megtekinthető: 2020. április 25-ig

2020. február 08.