bezárás

What about us?

DEIM Balázs, Milica MRVIC, NAGY Benjámin, SZABÓ Klára Petra, TIMÁR Péter, Andreas WERNER

megnyitó | 2020. március 11. 19:00

web | http://viltin.hu

a kiállítás bezárása | 2020. április 18.

cím | VILTIN Galéria, Vasvári Pál utca 1., 1061 Budapest

Egy téma - két alkotó: egy képzőművész és egy fotóművész. Hogyan közelít ugyanazon tematikához eltérő médiummal két alkotó? A VILTIN Galéria csoportos kiállítása azt vizsgálja, hogy mennyire befolyásolja az anyaghasználat az egyazon témához köthető művészi megközelítések nézőpontját, esztétikáját.

Kollázsszerű képépítés és személyes megközelítés jellemzi SZABÓ Klára Petra és Milica MRVIC munkáit. SZABÓ részletgazdag akvarelljei egy tágabb társadalmi-filozófiai problematika felől közelítve - ahogy a Black Box (2017), vagy a Gyűjtő (2017) sorozatok esetében is láttuk - jutott el egy személyesebb nézőponthoz, mely A magány árnyalatai sorozata intim hangvételű, önfeltáró attitűdjében vált a legerőteljesebbé. Munkáinak központi motívuma a kegyetlen őszinteséggel megfestett önarcképei, melyek keretül szolgálnak egy veszteség analitikus feldolgozásához, de a művész saját testi, lelki és szellemi egyensúlyának vizsgálata egy tágabb szociokulturális kontextusban is helyet kap. Hogyan építi újra az ember az életét, a személyiségét egy veszteség után és mennyire lehet a történésnek egyszerre aktív részese és külső szemlélője is? Ennek fázisaiként is értelmezhető a bánat megsemmisítő erejét megjelenítő Collapsed in Style, amely egyszerre nyújt szürreális és bizarr látványt, míg a lángoló ház a tűz mindent felőrlő, egyszersmind tisztító erejével a rossz emlékektől megszabaduló új kezdet szimbóluma.
Milica MRVIC Safari-sorozatán az állatoktól kölcsönvett minták és imitációk pszichológiai hátterével és ennek környezetre gyakorolt hatásával foglalkozik. Az állati minták és bőrök az emberi társadalomban státuszszimbólummá váltak, az erő és tapasztaltság védjegyévé. Ahogy az állatoknak a minták, foltok, bőrük környezethez való igazítása a rejtőzködés, a túlélés kulcsai, az emberek magukra húzott maszkjait/szerepeit a szociális normákhoz való illeszkedés vezéreli.

NAGY Benjámin és TIMÁR Péter munkáiban a tér és az egyén, illetve a vegetáció és az emberi környezet ütköztetési lehetőségei és megjelenési formái kerülnek középpontba. NAGY munkáiban vissza-visszatérnek az optikai csalódás, a kamuflázs jelenségei festői minőségben, ugyanakkor formanyelve az építészetből, a szobrászatból, vagy éppen a digitális képalkotásból is eredeztethető, mely a festészetre vetítve leginkább a képtéri transzformáción keresztül érhető tetten. Legújabb festménysorozatában különböző felületi, sík- és térbeli elemek imitációjával kollázsszerű képeket hozott létre az absztrakt és a figurális ábrázolás közötti határmezőn egyensúlyozva, miközben a digitális kor formaelemeinek festészetbe való átültetése is foglalkoztatja. TÍMÁR Péter a fotográfia képzőművészeti oldala felől közelít témáihoz úgy, hogy közben megőrzi a médium dokumentatív erejét és megörökíti élő és élettelen világunkból mindazt, ami számára jelentőséggel bír. TÍMÁR Terek-sorozatában az ember alkotta tér és az ember viszonya kerül középpontba. Mennyire tekinthető alá- vagy mellérendelőnek a publikus intézmények téralkotása? Mennyire lehet egy tér emberközpontú? Vegetáció című sorozatában pedig olyan, az emberi terekbe került növényrészleteket látunk, melyek az emberi akaratnak, szabályozottságnak rendelődnek alá.

Az ismeretlen utáni vágyakozás vizuális megfogalmazása Andreas WERNER és DEIM Balázs munkáinak központi motívuma. WERNER munkáiban visszatérő elem létezésünk és az univerzumban elfoglalt helyünk kérdéseinek vizsgálata. Mértani elemekből felépülő, egyszerre futurisztikus fantáziákat és orosz konstruktivista hagyományokat megidéző architektonikus rajzain kontextus nélkül jelennek meg az olykor díszletszerű, máskor grafikusan gazdag munkái , megidézve egy utópisztikus konstruktumot vagy kozmikus utazást. DEIM Balázs Space-sorozatában hétköznapi tárgyakból modellez egy ismerni vélt látványt, képezi le nekünk a világot, majd ezt a megkonstruált valóságot dokumentálja. Narratív tárgyegyüttesein hétköznapi tárgyak játékos konstellációi válnak fiktív űrdokumentumokká, s ezek atmoszferikus vizuális leképezésével kapcsolódik az alkotó a fotográfiai képalkotás valóság-fikció tematikájú elméleti diskurzusához. A futurisztikus vagy fiktív  látványok  a befogadó kontextualizálásával válnak valósággá, s az emberi elvágyódás határtalanságának leképezése által munkáikat kortárs tájképekként is definiálhatjuk.
         

SOMOSI Rita kurátor

Hírek

Pályázat óriásplakátok kreatív hasznosítására Ferencvárosban

A pályázatokat 2020. szeptember 30. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához

2020. augusztus 12.

VÉGH ANDRÁS 80. – Végh András

Megnyitó: 2020. szeptember 22., 17:00
Helyszín: Pesti Vigadó
Megtekinthető:  2020. november 18-ig

 

2020. augusztus 11.

Totem - Püspöky István grafikus- és festőművész emlékkiállítása

Megnyitó: 2020. szeptember 15. 17:00
Helyszín: Pesti Vigadó
Megtekinthető: 2020. október 18-ig

2020. augusztus 11.

Kiállítás nyílik 27. Pozsonyi Illusztrációs Biennálé magyar munkáiból a Vigadóban

Megnyitó:2020. augusztus 17., 18:00
Helyszín: Pesti Vigadó
Megtekinthető: 2020. augusztus 17- szeptember 6.

2020. augusztus 11.

A MÁSIKRÓL – Csorba-Simon István

Megnyitó: 2020. augusztus 11., 18:00
Helyszín: K.A.S. Galéria

Megtekinthető:  augusztus 25-ig

2020. augusztus 11.

Unstable State of Things

Megnyitó: 2020.08.12, 19:00
Helyszín: Glassyard Gallery
Megtekinthető: 2020.08.12- 2020.09.11

2020. augusztus 11.

ADOMÁNYOZÁSI FELHÍVÁS

A ZÉTÉNYI KULTÚRHÁZ ÚJJÁÉPÍTÉSE ÉRDEKÉBEN
Nagy veszteség érte a felvidéki kulturális életet!

2020. augusztus 10.

JÁROM – Deli Ágnes

Megnyitó: 2020. szeptember 9. 18:00
Helyszín:  Óbudai Társaskör Galéria
Megtekinthető: 2020. október 4-ig

2020. augusztus 03.

Szobor avatók

2020. augusztus 03.

Szabadjáték | Szobák

Megnyitó: 2020. augusztus 12. 10:00
Helyszín: Műcsarnok
Megtekinthető: 2020. szeptember 27-ig

2020. július 31.

Gallai Judit Ágnes: Tria Mala

Megnyitó: 2020. aug. 12.,  18:00
Helyszín: ÚjMűhely Galéria
Megtekinthető: 2020. szept. 6-ig

2020. július 28.

Egyre Márki – NEM KELL TUDNI RAJZOLNI?

Megnyitó: 2020. júl. 29., 18:00
Helyszín: Magyar Műhely Galéria
Megtekinthető: 2020. aug.13-ig

2020. július 28.