bezárás

PÁLYÁZAT – Minőségügyi felelős munkáját segítő ügyviteli alkalmazott munkakör ellátására

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
minőségügyi felelős munkáját segítő ügyviteli alkalmazott
munkakör ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő (20 (óra/hét)

A munkavégzés helye:

Az Egyetem székhelye és telephelyei.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

 • a Minőségbiztosítási Tanács adminisztrációjának elvégzése;
 • a Minőségbiztosítási Tanács üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvének vezetése;
 • a Minőségfejlesztés Éves Jelentésének előkészítése;
 • a hallgatók, oktatók, munkatársak körében végzett felmérések előkészítése, a lebonyolítás nyomon követése, beérkező adatok rendszerezése, elemzése, értékelése (pl. hallgatói/oktatói elégedettségmérések, oktatói munka hallgatói véleményezése stb.);
 • a Minőségfejlesztési Program 2019-2021. alapján az aktuális minőségbiztosítási események nyomon követése, előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú végzettség,
 • statisztikai adatelemzési tapasztalat,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • idegen nyelvtudás,
 • felsőoktatási minőségbiztosítás terén szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsító okiratok másolatai,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik,
 • Nyilatkozat fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeni behatároltságáról,
 • Nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és az ügyszámot: minőségügyi felelős munkáját segítő ügyviteli alkalmazott, MKE/476/2020.
 • Személyesen: a Magyar Képzőművészeti Egyetem Rektori és kancellári titkárságán Simon Gyöngyinél (Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.) zárt borítékban történő leadással. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését és az ügyszámot: minőségügyi felelős munkáját segítő ügyviteli alkalmazott, MKE/476/2020.
 • Elektronikus úton: Szabó Ádám általános rektorhelyettesnek címezve, az allaspalyazat@mke.hu e-mail címre. A tárgyba kérjük feltüntetni: minőségügyi felelős munkáját segítő ügyviteli alkalmazott, MKE/476/2020.
 • További információ kérhető: Szabó Ádám rektorhelyettestől (e-mail: szabo.adam@mke.hu).

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyag feldolgozása után az általános rektorhelyettessel történő személyes beszélgetés alapján történik a kiválasztás. A kiválasztási folyamat eredményeképpen az általános rektorhelyettes előterjesztése után a kancellár dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. április 30.

Közigálláson történő publikálás időpontja: 2020. április 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2020. február „ ”

A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu)

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.mke.hu

Hírek, események

Hermann Zsófia: Testmetaforák

Megnyitó 2021. 05. 19. 19:00
Helyszín: GODOT LABOR - GALÉRIA
Megtekinthető: 2021. 05. 20. - 07. 18.
 

2021. május 13.

Tamás / Válogatás Rátfai Attila gyűjteményének Szikora Tamás képeiből

Megnyitó: 2021. május 19., 18:00
Helyszín: Godot Galéria
Megtekinthető június 12-ig

2021. május 13.

TDK Műhely előadás

online előadás
2021. május 18. kedd 15 óra

2021. május 13.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem harmadéves képzőművészet-elmélet szakos hallgatóinak diplomaprojektje

Dátum: 2021.05.25.-2021.06.08.
Online megnyitó: 2021. 05. 25. 18:00 óra

2021. május 12.

Kisadózók - Sajnos Gergely helyszínelő tárlatvezetése

2021. május 22.,16:00

2021. május 12.

Open call 2021

The deadline for the competition submissions is May 31, 2021.

2021. május 11.

OMDK közlemény

2021. május 10.

Magán és nyilvános terek. Fotóalapú válogatás a Balázs–Dénes Gyűjteményből

Megnyitó: 2021. május 13., 18:00
Helyszín: Fuga - Budapesti Építészeti Központ
Megtekinthető: 2021. május 24.

2021. május 10.

MKE DLA képzés 2020/2021 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2021. február 2-ától ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2021. május 10.

Banánturmix

A Banánturmix a Magyar Képzőművészeti Egyetem képzőművészet-elmélet szakos végzős hallgatóinak diplomaprojektje.

2021. május 06.

Artist in residence 2022 in Krems an der Donau, Austria

határidő: 2021. május 30.

2021. május 06.

Hermina Alkotócsoport: Térviszony

Online megnyitó: 2021. május 6., 19.00
Helyeszín: Artus
Megtekinthető: 2021. május 7–  június 1.
 

2021. május 06.