bezárás

FELHÍVÁS – VII. Textilművészeti Triennále

A Kulturális Alapítvány a Textilművészetért és a SAVARIA MHV MÚZEUM - SZOMBATHELYI KÉPTÁR 2021. június 18. és 2021. augusztus 28. között megrendezi a VII.Textilművészeti Triennálét a Szombathelyi Képtárban.

Téma: „ SODRÁS ”

„Ahol fordul a part a víz felett köröz a szél és mindent összehord. A sziklák közt üres zacskó lebeg, sötét sodrásban ezüstfényű folt.”
(Tóth Krisztina: Sodrás)

„A magyar nyelv fantasztikus gazdagsága, egyszersmind a kifejezések és jelentéskörök bonyolult rendszere és összefüggés-hálózata tárulhat fel előttünk – és a világ, az élet pompázatos sokszínűségét, változatos jelenségeit tükröztető különösségekben, szépségekben és rútságokban mélyedhetünk el – ha egy-egy szó vagy fogalom vizsgálatára, elemzésére vállalkozunk. Példának okáért akkor, ha a sodrás főnevet, illetve a sodor igéből az -ás képzővel alakított fogalmat, valamint szócsaládját, származékait, szóváltozatait vesszük szemügyre.

A sodrás kettős jelentésű kifejezés: tevékenységformát – technikai eljárást – és természeti jelenséget jelöl egyszerre úgy, hogy mindkettőnek a lényegi eleme az egyesítés, illetve az egyesülés, a valamifajta több összetevőből szervezett, azonos jellemzőkkel felruházottá avatott, új minőségű, harmonikus egységbe foglalt megvalósulás, összekapcsolódás. A sodrás tevékenysége, illetve technika-alkalmazása során az ember – és csakis a tudatos ember – az ujjai között forgatva, a csavarás eljárását alkalmazva az összetevőkből létrehoz valami mást, mint az eredeti elemek vagy azok puszta összessége: az elemi szálakat fonallá, köteggé formálja. Minden bizonnyal a múlt mélységes kútjába kell pillantanunk, ha ennek az eljárásnak a keletkezéstörténetét, és fennmaradásának krónikáját szeretnénk megismerni, amely a sodrással közelebbi vagy távolabbi fokon rokonítható fonás, kötés, pödrés és hímzés megmunkálásmódjainak körét öleli fel.

Az egyik szisztematikus technikai leírás szerint: „A fonás során sodrást adunk a szálakhoz, amit csippentő ujjunk alatt engedünk a kihúzott tincsbe. A sodrást a kézi orsó, vagy rokkánál a szárny pörgése adja, ami a kezünkben találkozik a szálakkal. Két alaptechnika van, melyek között számtalana árnyalat lehetséges. Az egyiknél a csippentő ujjak megtartják a sodratot, a másiknál a sodrat a két kezünk között belefut a szálak forrásába, amit a sodrás alatt hosszúra ki lehet nyújtani, mintha gumiból lenne. Itt dől el, hogy az egyágú sodrat tömör lesz-e vagy légiesen könnyű. Minél több sodrat van a kezünk között, annál lazább lesz a végeredmény, minél rövidebb csippentésnyi szálat húzunk ki, miközben távol tartjuk tőle a sodrást, annál erősebb és tömörebb lesz a fonal (worsted vagy woolen, vagy más néven short draw és long draw technika).” Fontos technikai jellemző, hogy kötél, illetve sodronykötél esetében lehet egyszer sodrott (pászma) és kétszer sodrott változat – az utóbbi esetében lehet kereszt- és hosszsodrású (Z és S kereszt) – a fonat.

E száraz technikai leírás mellett a sodrás-fogalom és a hozzá kapcsolódó szóváltozat-bokor – elsősorban a természeti jelenségek: a légnemű és folyékony állagú anyagok áramlásának lassú sodrású vagy örvénylő világában – megannyi más, vagy árnyalatnyi elmozdulást tanúsító tartalmat és jelentéskört is hordozhat és kifejezhet, és mindezeken túl sok-sok messze vezérlő asszociációs ív élesztője, kiindulópontja is lehet. A sodrás a hétköznapi életben legelsősorban a vízhez kapcsolódó jelenség – és itt az idősebb nemzedékek emlékezetében azonnal felidéződik a magyar filmművészet fontos alkotása, a Sodrásban című, Gaál István legendás rendezésében megvalósult 1963-as mozi –, és máris ott érezhetjük magunkat a történelem sodrában, amelynek sorsdöntő történései közben az események mindenkit magával sodornak. Tehetetlenül sodródunk az árral, hiába ellenkezünk, magával ragad a sodró lendülettel nekilóduló tömeg (és ezáltal azt vélhetjük, hogy belekerültünk a fősodorba). Megfigyelhetjük, ahogy egy-egy alak kijön a sodrából, míg valaki más semmivel sem törődve, unottan cigarettát sodor, s van olyan férfiember is, aki töprengve sodorint egyet a bajuszán. És felidéződhetnek különleges tárgyak, produktumok is: mint a dróthálókat, drótfonatokat, drótköteleket jelölő sodrony, vagy akár a középkori művészet egy-egy ékkövének fontos díszítőeleme, a sodronyzománc.

Vagyis a sodrás-tárgykörhöz, tematikához kapcsolódva nem csupán egy technikai elem alkalmazására, és e technikai elemre alapozott leleményes műalakításra nyílik lehetőség, hanem a kor embere és a világ (a kor művésze és a világ) között pulzáló konfliktusok, konfrontációk szépségei és kínjai, éles ellentétei és puha megegyezései is feltárulhatnak, és anyagba foglalva megtestesülhetnek a kor észrevehetetlen vagy kikerülhetetlen áramlataival szükségszerűen együtt élő (együtt sodródó) alkotók munkái révén.”
Wehner Tibor

Olyan művek létrehozását várjuk a művészektől, amelyek e témákat, fogalmakat, élethelyzeteket és jelenségeket járják körül.

A zsűri csak olyan műveket fogad el a kiállításra, amelyek 2018 és 2021 között jöttek létre, és a fenti gondolatkörhöz kapcsolódnak, vagy kifejezetten erre a témára készültek. A kiállítás megnyitója 2021. június 18-án lesz a Szombathelyi Képtárban. A tárlat 2021. augusztus 28-ig látogatható.

Részvételre a meghirdetett 5 kategóriában pályázhatnak a professzionàlis textilművészek, képző-, és iparművészek, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE), Magyar Képző-, és Iparművészek Szövetsége (MKISZ), Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület (FISE), Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) tagjai, és a művészeti felsőoktatási intézmények hallgatói, akik e témakörben érdekeltek, és akik olyan művet hoznak létre, amely utal a textil tulajdonságaira vagy gondolatait a textil nyelvén, fogalmazza meg. A felhívást a MAOE honlapján (http://www.alkotok.hu/), a MKISZ (https://mkisz.hu/), és a Szombathelyi Képtár (http://www.keptar.szombathely.hu/) honlapján tesszük közzé.

1. FAL- és TÉRTEXTIL kategória

Minden művész egy alkotással pályázhat.

Méret: A kész mű maximális mérete – a Szombathelyi Képtár adottságai miatt – nem haladhatja meg a 300 x 300 centimétert, háromdimenziós munkák esetén 300 x 300 x 300 centimétert.

Anyag és technikai korlátozás nincs.

A kiállításra kerülő műveket a szakmai zsűri fotók alapján válogatja, amelyet minden kategóriában külön - külön CD-t kell beadni, a CD-re kívülről is rá kell írni a pályázandó kategóriát és a pályázó nevét.

A CD-re írt file nevének tartalmaznia kell a Pályázó vezetéknevét és a mű rövid címét, méretét. ( pld. KOVACS_Hajlaniàlom_3x2x1m ) Szükséges file-ok:
- 3 db műtárgyfotó: egy-egy felvétel 2 jellemző oldalról és egy részlet
- 1 adatlap text formátumban
- 1 fotó file nevében a méreteket jelezni szükséges
A digitális profi fotót semleges háttérrel, a katalógus számára alkalmas minőségben kérjük, a fotós nevének feltüntetésével. Egy fotó minimális mérete 15 x 30 cm, felbontása 300 dpi, JPG formátum

Az ADATLAP tartalmazza:
 

A KATEGÓRIA megnevezését , melyben a Pályázó indul.
A mű adatai:

Cím: (lehetőleg angolul is)
Méret:
Anyag:
Technika:
Készítés éve:
A fotós neve:

Személyes adatok:
Név:
Születési hely, év:
Lakcím:
Telefon, fax:
e-mail, honlap:
Iskolai végzettség, az intézmény és diploma megjelölésével, évszámmal:
A legfontosabb 10 kiállítás:
Díjak:
-1 db portréfotó a művészről:
max 10 cm x 10 cm méretben 300 dpi felbontásban, JPEG formátum A file nevének tartalmaznia kell a Pályázó vezetéknevét.

Más kép, szöveg ne legyen az adatlapon

A kiállításhoz katalógus készül, amelyben csak azokat a műveket áll módunkban szerepeltetni, amelyekről megfelelő (a fentiekben leírt méretű és felbontású) digitális fotó érkezik. A beadással a művész hozzájárul, hogy a műtárgyról készült fotó az eseményt ismertető, népszerűsítő felületeken (média, internet, újság stb.) és a katalógusában szerepeljen, amiért sem most, sem a jövőben jogdíjra, költségtérítésre, bármilyen egyéb díjazásra nem tart igényt.

A CD beérkezési határidő: 2021. február 10.

A CD beküldhető postán : MKISZ 1364 Budapest Pf. 51.
( a borítékra „Triennálé 2021” jelzés kérjük felírni)
Személyesen beadható: MKISZ irodában, Budapest 1061 Andrássy út 6. I.em.
hétfőtől csütörtökig 10 és 17 óra között
email cím:

A kiállításra kerülő műveket szakmai zsűri válogatja. A zsűri döntése nem fellebbezhető meg. A zsűri döntéséről és az elfogadott kész munkák budapesti beadási időpontjáról, helyéről az érintett művészek értesítést kapnak. Az elfogadott munkákat a szervezők szállíttatják Budapestről Szombathelyre. A kész munkákat csomagolva, szállításra kész állapotban kell beadni, a várható időpont 2021. május 15-ig.

A kiállításra el nem fogadott munkák CD-it nem áll módunkban tárolni, visszaadásuk a zsűrit követő napokban történik, a későbbi személyes tájékoztatás szerint.

2. TEXTILDESIGN kategória

Pályázni lehet csoportosan vagy egyénileg, egy alkotással. (egy műnek számít 3-5 darabos öltözék-, vagy mintacsalád vagy termékcsalád). Beadható: Kézműves technikával kivitelezett egyedi darabok: lakástextil, öltözék, öltözék kiegészítő tárgyak. Kis szériás vagy sorozatgyártásra alkalmas prototípusok: lakástextil, öltözék, öltözék kiegészítő tárgyak.

Méret: A beadott művek a 300 x 300 centimétert nem haladhatják meg.

Technikai korlátozás nincs.

A kiállításra kerülő műveket a szakmai zsűri fotók alapján válogatja, amelyet minden kategóriában külön - külön CD-t kell beadni, a CD-re kívülről is rá kell írni a pályázandó kategóriát és a pályázó nevét.

A CD-re írt file nevének tartalmaznia kell a Pályázó vezetéknevét és a mű rövid címét, méretét.

( pld. KOVACS_Hajlaniàlom_1_5x2m ) Szükséges file-ok:
- 3 db műtárgyfotó: egy-egy felvétel 2 jellemző oldalról és egy részlet
- 1 adatlap text formátumban
- 1 fotó file nevében a méreteket jelezni szükséges
A digitális profi fotót semleges háttérrel, a katalógus számára alkalmas minőségben kérjük, a fotós nevének feltüntetésével. Egy fotó minimális mérete 15 x 30 cm, felbontása 300 dpi, JPG formátum

Az ADATLAP tartalmazza:


A KATEGÓRIA megnevezését , melyben a Pályázó indul.
A mű adatai:

Cím: (lehetőleg angolul is)
Méret:
Anyag:
Technika:
Készítés éve:
A fotós neve:

Személyes adatok:
Név:
Születési hely, év:
Lakcím:
Telefon, fax:
e-mail, honlap:
Iskolai végzettség, az intézmény és diploma megjelölésével, évszámmal:
A legfontosabb 10 kiállítás:
Díjak:
-1 db portréfotó a művészről:
max 10 cm x 10 cm méretben 300 dpi felbontásban, JPEG formátum A file nevének tartalmaznia kell a Pályázó vezetéknevét.

Más kép, szöveg ne legyen az adatlapon

A kiállításhoz katalógus készül, amelyben csak azokat a műveket áll módunkban szerepeltetni, amelyekről megfelelő (a fentiekben leírt méretű és felbontású) digitális fotó érkezik. A beadással a művész hozzájárul, hogy a műtárgyról készült fotó az eseményt ismertető, népszerűsítő felületeken (média, internet, újság stb.) és a katalógusában szerepeljen, amiért sem most, sem a jövőben jogdíjra, költségtérítésre, bármilyen egyéb díjazásra nem tart igényt.

A CD beérkezési határidő: 2021. február 10.

A CD beküldhető postán : MKISZ 1364 Budapest Pf. 51.
( a borítékra „Triennálé 2021” jelzés kérjük felírni)
Személyesen beadható: MKISZ irodában, Budapest 1061 Andrássy út 6. I.em.
hétfőtől csütörtökig 10 és 17 óra között
email cím:

A kiállításra kerülő műveket szakmai zsűri válogatja. A zsűri döntése nem fellebbezhető meg. A zsűri döntéséről és az elfogadott kész munkák budapesti beadási időpontjáról, helyéről az érintett művészek értesítést kapnak Az elfogadott munkákat a szervezők szállíttatják Budapestről Szombathelyre. A kész munkákat csomagolva, szállításra kész állapotban kell beadni, a várható időpont 2021. május 15-ig.

A kiállításra el nem fogadott munkák CD-it nem áll módunkban tárolni, visszaadásuk a zsűrit követő napokban történik, a későbbi személyes tájékoztatás szerint.

3. MINIATŰRTEXTIL nemzetközi kategória

Minden művész egy alkotással pályázhat.
Méret: A kész mű maximális mérete 20 x 20 cm x 20 centimétert nem haladhatja meg.

Anyag, és technikai korlátozás nincs.

A kiállításra kerülő műveket a szakmai zsűri fotók alapján válogatja, amelyet minden kategóriában külön - külön CD-t kell beadni, a CD-re kívülről is rá kell írni a pályázandó kategóriát és a pályázó nevét.

A CD-re írt file nevének tartalmaznia kell a Pályázó vezetéknevét és a mű rövid címét, méretét. ( pld. KOVACS_Hajlaniàlom_10x15cm )
- 3 db műtárgyfotó: egy-egy felvétel 2 jellemző oldalról és egy részlet
- 1 adatlap text formátumban
- 1 fotó file nevében a méreteket jelezni szükséges
A digitális profi fotót semleges háttérrel, a katalógus számára alkalmas minőségben kérjük, a fotós nevének feltüntetésével. Egy fotó minimális mérete 15 x 30 cm, felbontása 300 dpi, JPG formátum

Az ADATLAP tartalmazza:
 

A KATEGÓRIA megnevezését , melyben a Pályázó indul.
A mű adatai:
Cím:
(lehetőleg angolul is)
Méret:
Anyag:
Technika:
Készítés éve:
A fotós neve:

Személyes adatok:
Név:
Születési hely, év:
Lakcím:
Telefon, fax:
e-mail, honlap:
Iskolai végzettség, az intézmény és diploma megjelölésével, évszámmal:
A legfontosabb 10 kiállítás:

Díjak:
-1 db portréfotó a művészről:
max 10 cm x 10 cm méretben 300 dpi felbontásban, JPEG formátum A file nevének tartalmaznia kell a Pályázó vezetéknevét.

Más kép, szöveg ne legyen az adatlapon

A kiállításhoz katalógus készül, amelyben csak azokat a műveket áll módunkban szerepeltetni, amelyekről megfelelő (a fentiekben leírt méretű és felbontású) digitális fotó érkezik. A beadással a művész hozzájárul, hogy a műtárgyról készült fotó az eseményt ismertető, népszerűsítő felületeken (média, internet, újság stb.) és a katalógusában szerepeljen, amiért sem most, sem a jövőben jogdíjra, költségtérítésre, bármilyen egyéb díjazásra nem tart igényt.

A CD beérkezési határidő: 2021. január 31.

Postacím :
Szombathelyi Képtár Textilgyűjtemény
9700 Szombathely Rákóczi út 12.


email cím:

A kiállításra kerülő műveket szakmai zsűri válogatja. A zsűri döntése nem fellebbezhető meg. A zsűri döntéséről és az elfogadott kész munkák budapesti beadási időpontjáról, helyéről az érintett művészek értesítést kapnak. Az elfogadott munkákat a szervezők szállíttatják Budapestről Szombathelyre. A kész munkákat csomagolva, szállításra kész állapotban kell beadni, a várható időpont 2021. május 15-ig.

4. ZÁSZLÓ nemzetközi kategória

Minden művész egy alkotással pályázhat.
Méret: A kész mű mérete 100 cm x 300 centiméter.
Anyag és technikai korlátozás nincs.

A kiállításra kerülő műveket a szakmai zsűri fotók alapján válogatja, amelyet minden kategóriában külön - külön CD-t kell beadni, a CD-re kívülről is rá kell írni a pályázandó kategóriát és a pályázó nevét.

A CD-re írt file nevének tartalmaznia kell a Pályázó vezetéknevét és a mű rövid címét. Mivel ebben a kategóriában a méret adott, a file neve nem kell, hogy tartalmazza a méret megjelölést. ( pld. KOVACS_Hajlaniàlom )
- 3 db műtárgyfotó: egy-egy felvétel 2 jellemző oldalról és egy részlet
- 1 adatlap text formátumban
- 1 fotó file nevében a méreteket jelezni szükséges
A digitális profi fotót semleges háttérrel, a katalógus számára alkalmas minőségben kérjük, a fotós nevének feltüntetésével. Egy fotó minimális mérete 15 x 30 cm, felbontása 300 dpi, JPG formátum

Az ADATLAP tartalmazza:


A KATEGÓRIA megnevezését , melyben a Pályázó indul.
A mű adatai:
Cím:
(lehetőleg angolul is)
Méret:
Anyag:
Technika:
Készítés éve:
A fotós neve:

Személyes adatok:
Név:
Születési hely, év:
Lakcím:
Telefon, fax:
e-mail, honlap:
Iskolai végzettség, az intézmény és diploma megjelölésével, évszámmal:
A legfontosabb 10 kiállítás:
Díjak:

-1 db portréfotó a művészről: max 10 cm x 10 cm méretben 300 dpi felbontásban, JPEG formátum A file nevének tartalmaznia kell a Pályázó vezetéknevét.

Más kép, szöveg ne legyen az adatlapon

A kiállításhoz katalógus készül, amelyben csak azokat a műveket áll módunkban szerepeltetni, amelyekről megfelelő (a fentiekben leírt méretű és felbontású) digitális fotó érkezik. A beadással a művész hozzájárul, hogy a műtárgyról készült fotó az eseményt ismertető, népszerűsítő felületeken (média, internet, újság stb.) és a katalógusában szerepeljen, amiért sem most, sem a jövőben jogdíjra, költségtérítésre, bármilyen egyéb díjazásra nem tart igényt.

A CD beérkezési határidő: 2021. január 31.

Postacím :
Szombathelyi Képtár Textilgyűjtemény
9700 Szombathely Rákóczi út 12.

email cím:

A kiállításra kerülő műveket szakmai zsűri válogatja. A zsűri döntése nem fellebbezhető meg. A zsűri döntéséről és az elfogadott kész munkák budapesti beadási időpontjáról, helyéről az érintett művészek értesítést kapnak. Az elfogadott munkákat a szervezők szállíttatják Budapestről Szombathelyre. A kész munkákat csomagolva, szállításra kész állapotban kell beadni, a várható időpont 2021. május 15-ig.

5. SZALAG nemzetközi kategória

Minden művész egy alkotással pályázhat.
A kész mű maximális mérete: 20 cm x végtelen ( de minimum 200 cm )
Anyag, és technikai korlátozás nincs.

A kiállításra kerülő műveket a szakmai zsűri fotók alapján válogatja, amelyet minden kategóriában külön - külön CD-t kell beadni, a CD-re kívülről is rá kell írni a pályázandó kategóriát és a pályázó nevét.

A CD-re írt file nevének tartalmaznia kell a Pályázó vezetéknevét és a mű rövid címét, méretét. ( pld. KOVACS_Hajlaniàlom_18x450cm ) Szükséges file-ok:
- 3 db műtárgyfotó: egy-egy felvétel 2 jellemző oldalról és egy részlet -
1 adatlap text formátumban
- 1 fotó file nevében a méreteket jelezni szükséges
A digitális profi fotót semleges háttérrel, a katalógus számára alkalmas minőségben kérjük, a fotós nevének feltüntetésével. Egy fotó minimális mérete 15 x 30 cm, felbontása 300 dpi, JPG formátum

Az ADATLAP tartalmazza:
 

A KATEGÓRIA megnevezését , melyben a Pályázó indul.
A mű adatai:
Cím:
(lehetőleg angolul is)
Méret:
Anyag:
Technika:
Készítés éve:
A fotós neve:

Személyes adatok:
Név:
Születési hely, év:
Lakcím:
Telefon, fax:
e-mail, honlap:
Iskolai végzettség, az intézmény és diploma megjelölésével, évszámmal:
A legfontosabb 10 kiállítás:
Díjak:
-1 db portréfotó a művészről:
max 10 cm x 10 cm méretben 300 dpi felbontásban, JPEG formátum A file nevének tartalmaznia kell a Pályázó vezetéknevét.

Más kép, szöveg ne legyen az adatlapon

A kiállításhoz katalógus készül, amelyben csak azokat a műveket áll módunkban szerepeltetni, amelyekről megfelelő (a fentiekben leírt méretű és felbontású) digitális fotó érkezik. A beadással a művész hozzájárul, hogy a műtárgyról készült fotó az eseményt ismertető, népszerűsítő felületeken (média, internet, újság stb.) és a katalógusában szerepeljen, amiért sem most, sem a jövőben jogdíjra, költségtérítésre, bármilyen egyéb díjazásra nem tart igényt.

A CD beérkezési határidő: 2021. január 31.

Postacím :
Szombathelyi Képtár Textilgyűjtemény
9700 Szombathely Rákóczi út 12.

email cím:

A kiállításra kerülő műveket szakmai zsűri válogatja. A zsűri döntése nem fellebbezhető meg. A zsűri döntéséről és az elfogadott kész munkák budapesti beadási időpontjáról, helyéről az érintett művészek értesítést kapnak. Az elfogadott munkákat a szervezők szállíttatják Budapestről Szombathelyre. A kész munkákat csomagolva, szállításra kész állapotban kell beadni, a várható időpont 2021. május 15-ig.

Hiányos adatokkal rendelkező pályázatok avagy határidőn túli beküldés esetén a Pályázó elfogadja, hogy a pályázati anyaga nem kerül befogadásra.

Budapest, 2019. december.27.

Cebula Anna
Igazgató
Szombathelyi Képtár

Csapláros Andrea
Igazgató
Savaria MHV Múzeum

Attalai Zita
Elnök
Kulturális Alapítvány a Texilművészetért

A FELHÍVÁS letölthető (.pdf)

Pályázat

The open call – VISIONS OF TOMORROW - WHAT DO WE DO NOW?

Határidő: 2021. jan. 31.

2021. január 19.

ALLEE MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

A pályázat leadási határideje 2021. Január 31. éjfél

2021. január 19.

FRESH MEAT OPEN CALL

beküldési határidő: 2021. 01. 21.

2021. január 13.

RE _ CREATION! alkotói pályázat

A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE: 2021. február 15. éjfél

2021. január 13.

BRICK – Call for Art Residencies

Till April 16th

2021. január 11.

EGY HAGYOMÁNY ÚJRAÉLESZTÉSE – Országos Kerámiaművészeti Biennálé

A pályázati jelentkezési lap és a képanyagok beérkezésének határideje: 2021. február 28. éjfél

2021. január 08.

Pázmány 450 alkotói pályázat

A pályaművek leadásának határideje: 2021. március 1.

2021. január 08.

PÁLYÁZAT – a Stipendium Hungaricum mentor programban való részvételre

Jelentkezés: 2021. január 29. (14:00) -ig

2021. január 07.

GEO 2035 - a világ 15 év múlva

Beküldési határidő: 2021. február 7.

2021. január 06.

FELHÍVÁS Pályázat benyújtására – HAJÓS ALFRÉD EMLÉKSZOBOR elkészítésére vonatkozóan

A pályázati dokumentáció leadásának határideje: 2021. március 28., 16:00

2021. január 04.

Budapesti Illusztrációs Fesztivál 2. évfordulós pályázat

Beadási határidő 2021. augusztus 30.

2020. december 22.

Pécsi József Fotóművészeti Ösztöndíj

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 20. (szerda) 24.00 óráig!

2020. december 22.

AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA 2021 pályázati felhívás

A pályázat benyújtása a felhívás megjelenését követően folyamatos, végső határideje: 2021. július 30.

2020. december 14.