bezárás

PÁLYÁZAT – Jogi és Humánpolitikai Osztály munkaügyi előadó munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Jogi és Humánpolitikai Osztály
munkaügyi előadó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Megbízási szerződések, kinevezések előkészítése; Közalkalmazottak be- és kiléptetése; Nyilvántartások készítése, vezetése,
naprakészen tartása; Statisztikák, adatszolgáltatások összeállítása; Személyes anyagok kezelése; Iktatási rendszer kezelése;
Kapcsolattartás a Magyar Államkincstár képviselőjével, projekttel kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetveb evándorolt vagy letelepedett státusz,
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem,
 • Közigazgatási területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Közoktatásban/Felsőoktatási területen szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Releváns szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Kjt., Mt. rendelkezések naprakész ismerete
 • KIRA program ismerete
 • Poszeidon iktatási rendszer ismerete

Elvárt kompetenciák:

• Felelősségteljes, diszkrét, precíz munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • A végzettséget és szakképzettséget tanúsító okiratok másolatai
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik
 • Minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 3.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Péter jogi és humánpolitikai osztályvezető nyújt, a 06301942637-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Dr. Molnár Péter részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakörre benyújtott pályázatot tartalmi szempontból a Jogi és Humánpolitikai Osztály kijelölt munkatársai értékelik. A pályázati
dokumentáció értékelése után a kiválasztott pályázókkal személyes szakmai interjúra kerül sor. A kiválasztási folyamat
eredményeképpen a Jogi és Humánpolitikai Osztályvezető előterjesztése alapján a kancellár dönt a kinevezésről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 10.

pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1)
bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat
elbírálásáig kezeli. A pályázó személyes adatainak kezeléséhez való hozzájáruló, aláírásával ellátott nyilatkozatát a pályázattal
együtt kell benyújtania. A Magyar Képzőművészeti Egyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői
megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a pályázók személyes adataihoz hozzáférhetnek,
azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem
Adatvédelmi és adatkezelési, valamint a közérdekű adatok megismeréséről és közzétételéről szóló Szabályzatában rögzített
szabályairól a Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapján a Szabályzatok és dokumentumok részben szerepel további
tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat
tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hírek, események

A BVSC-Zugló logótervező pályázat

beadási határidő: 06.16., 19:11

2020. május 25.

KOLLÉGIUMI FELVÉTELÉRE A 2020/2021. TANÉVRE

Határidő: 2020. június 22-én, hétfőn 15:00 óráig

2020. május 25.

A MŰVÉSZETEK HÁZA VESZPRÉM ÉS A MANK NONPROFIT KFT. KÖZÖS NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A pályázat beadási határideje: 2020. június 30.

2020. május 21.

ÉLŐ BESZÉLGETÉS – Pátosz menedzsment Online

2020. május 26., kedd, 19:00–20:30

2020. május 21.

PÁLYÁZAT – Jogi és Humánpolitikai Osztály munkaügyi előadó munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 3.

2020. május 19.

Pacsika Rudolf: Citokin vihar

2020. május 27 – július 1.,

2020. május 19.

TŰZ - 11 képzőművész virtuális kiállítása

Megnyitó: 2020 május 23. 17:00
Nyitva: 2020 május 23- június 30.

2020. május 19.

Off / On

2020. 05. 22 – 2020. 06. 11.

2020. május 19.

MKE DLA képzés 2019/2020 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne:MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. március 24-től távoktatásban megvalósuló program

2020. május 19.

Mezítlábas Opera 2020 – Kisképző

online premier időpontja 2020. május 20., 15:00

2020. május 18.

Deák Dénes Alapítvány – PÁLYÁZATI KIÍRÁS A 2021. ÉVI DEÁK DÉNES ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

A pályázatok beérkezési határideje: 2020. június 30.

2020. május 18.

Online kiállításmegnyitó | Közös időnk ’89-90

Időpont: 2020. május 18. (hétfő) 21:00

2020. május 16.

PÁLYÁZAT – Tanulmányi Osztály tanszéki adminisztrátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 30.

2020. május 15.