bezárás

PÁLYÁZAT – gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szerződések nyilvántartása, számlák ellenőrzése, projektek pénzügyi elszámolásában való részvétel, pénzügyi keretek
nyilvántartása, iktatási feladatok a Poszeidon rendszerben, költségvetési támogatás és saját bevétel nyilvántartása,
adatszolgáltatások előkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, pénzügyi-számvitel szakképesítés,
 • Munkakör szempontjából releváns - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Büntetlen előélet.
 • Cselekvőképesség.
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Közép- vagy felsőoktatási területen szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Mérlegképes könyvelői végzettség
 • Integrált számvietli rendszer ismerete (Forrás.Net)
 • Poszeidon rendszer ismerete
 • Pályázatok elszámolásában szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Precíz, pontos, felelősségteljes munkavégzés,
 • Pozitív hozzáállás a feladatokhoz,
 • Problémamegoldó képesség,
 • Együttműködési képesség,
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • Végzettséget, képesítéseket igazoló dokumentumok másolata,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok, testületek és személyek megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorában 20. július 1 napjától tölthetőbe.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Fazekasné Helenkár Anita gazdasái osztályvezető részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyag szakmai értékelése után személyes interjú alapján történik a kiválasztás. A pályázatok elbírálása
folyamatos, a beérkezett pályázatok sorrendjében történik. A döntést a munkáltató jogok gyakorlójaként az MKE kancellárja hozza
meg. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az álláspályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 201 1 évi CCIV. törvény 81 § (1 ) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint a z álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahh zo szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint za ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben sé egyetemi szabályzat ban rögzített szabályairól az MKE honlapjántájékozódhat.tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www információt a .mke.hu honaponszerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM) A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így nak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. kiíró szerv felel.

 

Hírek, események

Meghívó doktori védésre: Haász Katalin képzőművész

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Haász Katalin képzőművész doktori védésére.
Dátum: 2020. július 16. csütörtök, 11h

Online megvalósuló esemény.

2020. július 16.

Acélos történetek- acélszobrászati kiállítás a REÖK-ben

Megnyitó: 2020. 07. 09., 17:00
Helyszín: Reök Szeged
Megtekinthető: 2020. 09. 27-ig

2020. július 09.

A BIKA CSÓKJA – Dallos Ádám

Megnyitó: 2020. július 15., 19:00
Helyszín: Artkartell projectspace
Megtekinthető: 2020. júl. 16–aug. 22.

2020. július 09.

Tárlatvezetés | disconnected | Albert Ádám

2020. július 13. 18:00
Kisterem

2020. július 09.

MIAU!

Megnyitó: 2020. július 15., 18:00
Helyszín: Capa Központ – 8F Galéria
Megtekinthető: 2020. júl. 16. – 2020. aug. 30.

2020. július 09.

FÉNYRÉTEGEK / LIGHT LAYERS – Borkovics Péter, Bullás József

Megnyitó: 2020. július 11. 11:00
Helyszín: Dubniczay-palota/Várgaléria
Megtekinthető 2020. szeptember 30-ig

2020. július 08.

Pályázat a 2020-as ADCE Díjakra

Pályázati határidő: 2020. november 13.

2020. július 07.

Konferencia részvétel és publikáció támogatása

A konferencia időpontja legkésőbb 2021 áprilisa lehet.

2020. július 07.

GEOTAXIS – Bernáth Dániel, Csizik Balázs

Megnyitó: 2020. július 16. 17:00
Helyszín: Molnár Ani Galéria
Megtekinthető: 2020. október 10.

2020. július 07.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A 4. RUG ART FEST

KORTÁRS  SZŐNYEGTERVEZŐK TALÁLKOZÓJÁN VALÓ RÉSZVÉTELRE
Jelentkezési határidő: 2020.11.30.

2020. július 06.

The Pavilion Of Humanity – First Contact pályázat

Nevezési határidő: 2020. november 10.

2020. július 06.

Fekete / Hornyák / Horváth / Mayer: Élőérzet és intuíció

Megnyitó: 2020.07.03., 17:00
Helyszín: Vízivárosi Galéria

2020. július 02.

GODOT ART FAIR

A pályázatok beküldési határideje: 2020. július 12. 12.00 óra

2020. július 01.

Eddig minden rendben

Megnyitó: 2020. július 9. 18:00
Helyszín: Budapest Galéria
Megtekinthető: 2020. szeptember 6-ig

2020. július 01.