bezárás

PÁLYÁZAT – Tanárképző Központ főigazgató munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 29.1 vé XXXIII. törvény 20/A §alapján pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Tanárképző Központ
főigazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlanidejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2025. szeptember 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 0621Budapest, Andrássy tú 69-71.

A munkakörbe tartozó,illetve a vezető megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása, különösen, de nem kizárólag: biztosítja a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését; koordinálja különösen a hallgatói meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt, a kreditelismerés, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének
 olyamatát, és szervezi, ellenőrzi, valamint értékeli az iskolai gyakorlatot; nyomon követi a hallgatói előremenetelt, pályakövetést végez; pedagógus-továbbképzésben történő részvétel, annak koordinációja; ellátja az Egyetem fenntartásában lévő köznevelési intézmény, a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégiummal kapcsolatos szakmai fenntartói feladatokat; a Kancellári Hivatal vezetőjének irányításával elvégzi a
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium gazdasági, pénzügyi, munkaügyi, jogi, üzemeltetési irányítási feladatainak koordinációját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, pedagógus szakképzettség és jogi egyetemi diploma,
 • Vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • intézményfenntartói tapasztalat,
 • gyakorlati oktatás képzés szerevezésében szerzett szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • a pályázónak meg kell felelnie a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Rendjében, valamint Foglalkoztatási Követelményrendszerében rögzített feltételeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást tanúsító okiratok másolata,
 • a vezetői tapasztalatok, vezetői gyakorlat bemutatása, és az azt igazoló okiratok másolata,
 • a vezetői elképzelések körében a motiváció, a vezetői program bemutatása,
 • az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát, és az abban lévő személyes adatait a vonatkozó jogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik és kezelhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy amennyiben Pályázó nem közalkalmazottja az Egyetemnek, akkor kiválasztása esetén az Egyetemen közalkalmazotti jogviszonyt létesít,
 • minden olyan irat, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jogi és humánpolitikai osztály nyújt, a -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
  MKE/947/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Tanárképző Központ főigazgató.
  vagy
 • Személyesen: Csollány Csillának vagy Jóna Mónikának, Budapest, 1062
  Budapest, Andrássy út 69-71. 71. épület, földszint 7.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Oktató esetében a rektor nevezi ki a Szenátus előzetes véleményezése alapján.
Amennyiben a főigazgató nem oktatója az Egyetemnek, akkor munkáltatói jogkör
gyakorlója a kancellár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • kozigallas.gov.hu - 2020. július 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapján
tájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlapon szerezhet.

Hírek, események

MEGHÍVÓ doktori komplex vizsgára: Hevesi Nándor képzőművész

A komplex vizsga időpontja: 2021. június 22. kedd, 10h00 Helyszín: online megvalósuló program

2021. június 22.

Inside out

Megnyitó: 2021. június 18 – 18:00
Helyszín: Virág Benedek ház
Megtekinthető: 2021. június 18 – 27.

2021. június 15.

Bodies in Conversation/Conservation

Megnyitó: 2021. június 21. 18:00
Helyszín: Art9 Galéria
Megtekinthető: 2021 július 2-ig

2021. június 14.

A FALANSZTER EMLÉKEZETE – Pályázati kiírás

Beadási határidő: július 10.

2021. június 10.

PÁLYÁZAT – Tanulmányi Osztály tanulmányi előadó (Doktori Iskola) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 21.

2021. június 10.

PÁLYÁZATÁT KURÁTOROK SZÁMÁRA – Deák Erika Galéria

Határidő: 2021. július 15.

2021. június 09.

Ha a feketét egy fogalommal keverem össze. Visszafelé | Koronczi Endre

Megnyitó: 2021. június 16. 19:00
Helyszín: Inda Galéria
Megtekinthető: 2021. augusztus 31.

2021. június 09.

DOOM

Megnyitó: 2021. június 16., 18:00
Helyszín: Horizont Galéria
Megtekinthető: 2021. július 28-ig

2021. június 09.

Szabados Árpád – A lebegő világ képei

Megnyitó: 2021. június 15. 18:00
Helyszín: Vizivárosi Galéria
Megtekinthető: 2021. június 29.

2021. június 09.

Beuys 100 – konferencia

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2021.11.19

2021. június 09.

Péli Tamás: Születés

2021. 06. 08. 16.00
BTM Vármúzeum

2021. június 07.

Nyugvó maradványok – Molnár Zsolt, Ruzicska Tünde

Megnyitó: 2021. június 10. 18:00
Helyszín: Kisterem
Megtekinthető: 2021. július 23-ig

2021. június 07.

Molnár Zsolt: A levélperem mentén

Megnyitó: 2021. június 10. 18:00
Helyszín: Kisterem
Megtekinthető: 2021. július 23-ig

2021. június 07.

When Art Meets Society / When Society Meets Art

Megnyitó: 2021. 06. 11. 19:00
Helyszín: aqb Project Space
Megtekinthető: 2021.06.12. – 07. 18.

2021. június 07.