bezárás

KÖZTES HELYZET – Felsmann István


» Please scroll down for English ↓↓↓

2020 július 28- augusztus 11.
TELEP

1075 Budapest, Madách Imre út 8.

A munka szláv eredetű szó, eredeti jelentése: kín, gyötrelem, szenvedés, erőfeszítés.

Nem túlzás azt állítani, hogy az emberiség fejlődése a munkának köszönhetően indult útnak. A munka jellege és hatásfoka a történelem során folyamatosan változott, mivel az ember igyekszik kevesebb fáradsággal létezni, ezért leginkább olyan eszközök előállításával foglalkozik, amelyek a munka testi, fárasztó jellegét csökkentik, vagy megszüntetik. Ezen tendencia legvége az autopoiesis, azaz az önteremtés irányába mutat.
A munkához hasonlóan a véletlen jelensége és annak feljegyzése is egyidős az emberrel. A nem várt egyedi események folyamatának eszkalálódása nagymértékben befolyásolta az emberiség mindenkori előrelépését, modernizációját.
A művészek által végzett munka gyakran még ma is végtelenségig idealizált hivatásként él az emberek képzeletében. Nyilván nem alaptalanul. Nem összehasonlítható ez a típusú tevékenység semelyik egyéb foglalkozással, tevékenységgel. Mint ahogy egészen különleges a művészet és a véletlen összefüggése is. A művészet aspektusából szemügyre véve, talán az egyik legrégebbi lényeges koincidencia, egy kis lyukon átszűrődő fény által létrehozott, camera obscura-jelenség tudatosulása lehetett. A napból érkező fénysugarakat a művész korszakoktól függetlenül munkafolyamatai során hasznosítja, legyen szó akár egy szobor legjobb megvilágításának kiválasztásáról vagy egy médiaművészeti alkotáshoz szükséges led-panelek beépítéséről.

Felsmann István Köztes Helyzet című kiállításának középpontjában a Nap és a belőle érkező fénysugarak képalkotó eszközként való felhasználása áll. Az ily módon létrejött “solar printek” és az aprólékos munkával, kis darabokból létrehozott lego-reliefek, eltérő eljárással illetve módszerrel jöttek létre, ennek ellenére összekötik őket a események látszólagos ok nélküli, véletlen együttes előfordulása és a törekvés a tiszta absztrakcióra.

kiállítás időpontja: 2020.07.28 - 08.19.
megnyitó: 2020.07.28. 19:00
kiállítást megnyitja: Kovács Kristóf (Sajnos Gergely), helyszínelő
_
https://www.felsmannistvan.com

~

Intermediate Situation

„Munka” is a word of slavic origin, its original meaning is: pain, agony, suffering, effort.

It is no exaggeration to say that the development of humanity started out thanks to work. The quality and efficiency of work has been continuously changing, since one tries to succeed with less effort, so mostly it is about manufacturing tools that can reduce or cease the physical, demanding quality of work. The very end of this tendency points in the direction of autopoiesis, i.e. self-creation.
Like work, the phenomenon of chance and its recording is just as old as mankind. The escalation of the flow of unexpected individual events can vastly influence humanity’s current development and modernization.
Even today, work done by artists is still considered to be an infinitely idealized profession. Clearly, not without a reason. It cannot be compared to any other occupation or activity. Just as the relation between art and chance is quite special. From an artistic perspective, perhaps one of the oldest significant coincidences might have been the awareness of the camera-obscura phenomenon created by light filtering through a small hole.
Irrespective of eras, the artist utilizes these rays of light coming from the sun during their working process, be it the choosing of the best lightning for a sculpture or the installation of LED panels for a media artwork.
In his exhibition titled Intermediate Situation, István Felsmann focuses on the utilization of the Sun and the light rays coming from it as an imaging device. The so created „solar prints” and the meticulous lego-reliefs, created from tiny pieces, have come about by different methods and processes, however, are linked together by the events’ seemingly causeless, accidental joint occurrence and the attempt on pure abstraction.

Date: 28th of July - 18th of August, 2020
Opening: 28th of July 7pm
Opening speech by Kristóf Kovács (Gergely Sajnos); Crime Scene Investigator
_
https://www.felsmannistvan.com

www.facebook.com

Hírek

Versus | PÁL Katja & VETŐ Orsolya Lia

2020. szeptember 16. – október 24.
VILTIN Galéria

2020. szeptember 17.

A test ördöge

Megnyitó: szeptember 24., 17.00
Helyszín: Pécsi Galéria
Megtekinthető: november 22-ig

2020. szeptember 17.

Benyovszky-Szűcs Domonkos | Pixeltest I.

Megnyitó: 2020 szeptember 17., 19:00
Helyszín: Faur Zsófi Galéria
Megtekinthető: 2020.09.17 - 10.09

2020. szeptember 17.

Korlátok között szabadon

Megnyitó: 2020. szeptember 23. 18:00
Helyszín: Kultúrkúria
Megtekinthető: 2020. október 18-ig

2020. szeptember 16.

A tenger éneke

2020. szeptember 21., hétfő, 16:00

2020. szeptember 16.

Pinczehelyi Sándor: Csillagcipelés

2020. 09. 17., 17:00
Acb Gallery
Látogatható október 30-ig

2020. szeptember 14.

Puklus Péter: You told I had beautiful hands

Megnyitó: 2020. szeptember 11., 19:00
Helyszín: PP Center
Megtekinthető: 2020. szeptember 11–október 4.

2020. szeptember 14.

Roskó Gábor: A barlangi gőte titkos élete

2020. 09. 15. 17:00
Acb Attachment
Látogatható október 30-ig.

2020. szeptember 14.

TRANSZHUMÁN ETŰDÖK – Szűcs Attila

2020. szeptember 11 - október 18
Centrul de Interes, Bázis Contemporary

2020. szeptember 10.

Soha ne mondd, hogy soha (Trianon 100)

Megnyitó: 2020. szeptember 11. 18.00
Helyszín: Budapest Projekt Galéria
2020. szeptember 12 - október 02

2020. szeptember 10.

DECODE - The Space for ARTHITECTUR

Kiállítással egybekötött díjpályázat

2020. szeptember 09.

Kis magyar luminokinetika

Online megnyitó: 2020. szeptember 15. 18:30
Budapest Galéria
2020. szeptember 16 – november 1.

2020. szeptember 09.