bezárás

Pályázat óriásplakátok kreatív hasznosítására Ferencvárosban

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a kerület közterein található óriásplakátokon, city lightokon történő megjelenésre.

A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

A pályázat típusa: Nyílt

A pályázat tárgya: Ferencváros területén található óriásplakátokon, city lightokon történő megjelenés 2020. december 1. napjától a pályázati keret kimerüléséig az alábbi témákban:

 • Trianon 100
 • Társadalmi célú hirdetés
 • Művészet és Ferencváros

Pályázati keretösszeg: 3.000.000,- Ft

A pályázat formája:
A pályázat nyerteseinek munkáit a szakmai zsűri javaslatára tett szakbizottsági döntés alapján az Önkormányzat legyártatja és Ferencváros területén található óriásplakátokon és city lightokon közzéteszi.

A pályázók köre: A pályázat megvalósításhoz szükséges szerzői jogosultságokkal rendelkező magánszemélyek

Benyújtható pályázatok száma: Egy pályázó több pályatervet is benyújthat.

A pályázat formai és tartalmi elemei: A pályázat nyelve: magyar

Technikai megkötés:

Óriásplakát esetében:

Felbontás: 300 DPI
Méret: 1:10 méretarány
(EURO méret esetén: {fekvő} 504 x 238 cm)
Kifutó: nem szükséges, de a plakát széleitől érdemes 10-10 cm távolságot hagyni, ahová nem kerülhet lényegi információ, például logó, szöveg, stb.
Formátumok: TIFF vagy PDF
Színrendszer: CMYK
Egyéb: Proof, Digit Proof

City light esetében:
Felbontás: 100 DPI
Méret: 1:1 méretarány (118,5 x 175 cm)
Kifutó: nem szükséges, de a plakát széleitől érdemes 5-5 cm távolságot hagyni, ahová nem kerülhet lényegi információ, például logó, szöveg, stb.
Formátumok: TIFF vagy PDF
Színrendszer: CMYK
Egyéb: Proof, Digit Proof

A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 • név: Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs
 • e-mail cím:

Pályázat benyújtásának módja, határideje:

Az egy digitális példányban (kizárólag CD-n vagy DVD-n) beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • a pályázat formai és tartalmi elemeinek megfelelő dokumentum a kihelyezendő pályaműről,
 • elérhetőség: pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím,
 • név, aláírás

A pályázati anyag interneten való publikálása miatt a digitális változatban a dokumentumok csak önálló fájlokként és kizárólag a megjelölt formátumokban kerülnek elfogadásra.

Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, érvénytelenek.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából – a szakmai zsűri javaslatára –  a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság bírálja el.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázatokat 2020. szeptember 30. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához

Cím: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és jegyzői kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
e-mail cím:

„Plakátpályázat Ferencváros 2020.”  megjelöléssel.

A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek véleményezésre, elbírálásra.

A pályázat elbírálása két fordulóban történik. A szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyagok első körös áttanulmányozása után, legkésőbb 2020. október 30-ig tesz javaslatot a végső döntést hozó szakbizottságnak.

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja és nyilatkoznia szükséges, hogy pályázatába a döntést követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak, azok megjeleníthetők.

A pályamunkák CD-n vagy DVD-n benyújtott digitális változatát az Önkormányzat archiválja, illetve az interneten közzéteszi.

Szerzői és felhasználói jogok:

 • A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
 • A pályázat benyújtója hozzájárul és nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

A pályázat érvénytelenségi okai:

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a nem a pályázati kiírásban megjelölt helyszínre benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.

A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság bírálja el a szakmai zsűri által meghatározott ajánlást figyelembe véve. Az elbírálás a sorrendiség felállítását követően történik, a pályamunkák sorrendjét a szakmai zsűri állítja fel. A benyújtott és érvényes pályázatok a felállított sorrendben, a keretösszeg kimerítéséig és a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által meghatározott mértékig kerülnek támogatásra.

A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

Pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 30.
A Pályázókat a pályázati eredményről a döntést követően értesítjük.
A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

Szerződéskötés

A szerződéskötés tervezett határnapja: 2020. december 31.

A pályázóval nyertessége esetén csak akkor kerülhet sor a felhasználási szerződés megkötésére, amennyiben a 2019. évi támogatásaival maradéktalanul elszámolt, az elszámolása elfogadásra került, valamint az önkormányzat felé egyéb lejárt tartozása nincs.

Jogorvoslat:

A pályázati eljárást lezáró döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

palyazatok.org

 

Hírek

Versus | PÁL Katja & VETŐ Orsolya Lia

2020. szeptember 16. – október 24.
VILTIN Galéria

2020. szeptember 17.

A test ördöge

Megnyitó: szeptember 24., 17.00
Helyszín: Pécsi Galéria
Megtekinthető: november 22-ig

2020. szeptember 17.

Benyovszky-Szűcs Domonkos | Pixeltest I.

Megnyitó: 2020 szeptember 17., 19:00
Helyszín: Faur Zsófi Galéria
Megtekinthető: 2020.09.17 - 10.09

2020. szeptember 17.

Korlátok között szabadon

Megnyitó: 2020. szeptember 23. 18:00
Helyszín: Kultúrkúria
Megtekinthető: 2020. október 18-ig

2020. szeptember 16.

A tenger éneke

2020. szeptember 21., hétfő, 16:00

2020. szeptember 16.

Pinczehelyi Sándor: Csillagcipelés

2020. 09. 17., 17:00
Acb Gallery
Látogatható október 30-ig

2020. szeptember 14.

Puklus Péter: You told I had beautiful hands

Megnyitó: 2020. szeptember 11., 19:00
Helyszín: PP Center
Megtekinthető: 2020. szeptember 11–október 4.

2020. szeptember 14.

Roskó Gábor: A barlangi gőte titkos élete

2020. 09. 15. 17:00
Acb Attachment
Látogatható október 30-ig.

2020. szeptember 14.

TRANSZHUMÁN ETŰDÖK – Szűcs Attila

2020. szeptember 11 - október 18
Centrul de Interes, Bázis Contemporary

2020. szeptember 10.

Soha ne mondd, hogy soha (Trianon 100)

Megnyitó: 2020. szeptember 11. 18.00
Helyszín: Budapest Projekt Galéria
2020. szeptember 12 - október 02

2020. szeptember 10.

DECODE - The Space for ARTHITECTUR

Kiállítással egybekötött díjpályázat

2020. szeptember 09.

Kis magyar luminokinetika

Online megnyitó: 2020. szeptember 15. 18:30
Budapest Galéria
2020. szeptember 16 – november 1.

2020. szeptember 09.