bezárás

Mesék a Lapos-Földről / TALES FROM THE FLAT-EARTH

-- For English, please scroll down --

MESÉK A LAPOS-FÖLDRŐL

A Flat Earth Society egy olyan közösség, melynek tagjai úgy vélekednek, a Föld lapos, és nem forgási ellipszoid alakú. Bár tudományos ismereteink napjainkban egyre csak bővülnek, párhuzamosan fokozódik a tájékozódás nehézkessége, az információk hitelességének megkérdőjelezhetősége vagy a képalapú források felé irányuló bizalmatlanság. A kiállítás alkotásai reflektálnak arra a jelenünket megnehezítő körülményre, hogy a világ egyre inkább feldarabolódik, részinformációkra esik szét, s az egyes részek vizsgálatán keresztül már csak hiányos képet alkothatunk az egészről. A digitalizációs folyamatok által adatok vesznek el vagy módosulnak addig, míg a jelentések már el nem veszítik eredeti lényegüket. A mikro- és makrokozmosz tágulásával számunkra már felfoghatatlan, csak absztrakt módon értelmezhető dimenziók tárulnak elénk. Erről az absztrakt, szürreális világról mesélnek négy különböző olvasatból a kiállított művek, egyenesen a Lapos-Földről.

Kiállító művészek:

Cifra Anett | Enyedi Zsolt | Kádár Emese | Vass Lilla

online megnyitó
Megnyitja: Galántai Zoltán, író, jövőkutató, tudomány- és technikatörténész
Megtekinthető: 2020. szeptember 10 – 23. minden hétköznap 10.00-18.00.
Helyszín: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Aula
1062 Budapest, Andrássy út 69-71


Teljes képernyő


>>EN<<

TALES FROM THE FLAT-EARTH

The Flat Earth Society believes that the Earth is flat, while denying the Earth's sphericity. Although our scientific knowledge is expanding nowadays, the disorientation, the questionability of the authenticity of information, or distrust of image-based sources is increasing in parallel. The works in the exhibition reflect the circumstance that makes our present more difficult, that the world is becoming increasingly fragmented, falling apart into partial informations, and we can recognize an incomplete picture of the whole through the examination of individual parts. Digitization processes result in data being lost or altered until the definitions lose their original essence. With the expansion of the micro- and macrocosm, we are already exposed to dimensions which can be interpreted in an abstract way, and incomprehensible to us. The works on display tell about this abstract, surreal world from four different views, straight from Flat Earth.

Exhibiting Artists:

Anett Cifra | Zsolt Enyedi | Emese Kádár | Lilla Vass

Opening speech by: Zoltán Galántai, writer, futurist, historian of science and technology
Exhibition is open: 10 - 23. September, 2020, on weekdays between 10am to 6pm.
Hungarian University of Fine Arts, Aula
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.

Kiállítás

SZOBRÁSZ MESTEREK AZ EPRESKERTBEN I.

Megnyitó 2021. okt. 26., 18:00
Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető: 2021. okt. 27-  nov. 05.

2021. október 22.

Az Év Grafikája Díjának átadása

Időpont: 2021. október 21., 10:30
Helyszín: MKE, Kondor Béla Galéria
Megtekinthető: 2021. november 14-ig

2021. október 19.