bezárás

PÁLYÁZAT – Rektori Hivatal ügyvivő szakértő munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Rektori Hivatal
ügyvivő szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1062 Egyetem székhelye és budapesti telephelyei, Andrássy út 69-71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített feladatok ellátása,különösen: a rektor és a rektorhelyettesek programjainak szervezése, nyilvántartása; arektori hivatali feladatok megszervezése; az adatgyűjtési, - szolgáltatási, nyilvántartásifeladatok ellátása; a rektor, és a rektorhelyettesek által kiadott egyéb feladatokvégrehajtása; az egyetemi testületek munkájának adminisztratív támogatása; szakmaiprojektek irányításában való részvétel; oktatási és szakmai dokumentációkösszeállításában való közreműködés; kapcsolattartás felsőoktatási szakmaiszervezetekkel; oktatási-kutatási tevékenység és pályázási lehetőségekösszehangolása, új pályázati források keresése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • adminisztratív munkában tapasztalat
 • magas szintű MS Office ismeret
 • magas szintű elemző és szintetizáló képesség
 • nagyfokú önállóság
 • kiváló kommunikációs és konfliktuskezelő képesség
 • igényesség, rendszeretet, szabálykövetés
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, vagy különjogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetvebevándorolt vagy letelepedett státusz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • magasabb szintű nyelvismeret
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Részletes szakmai önéletrajz,
 • A feladatkör ellátásával kapcsolatos motivációs levél,
 • A végzettséget és szakképzettséget, továbbá idegennyelvtudást tanúsítóokiratok hiteles másolatai, vagy az Egyetem számára bemutatott eredetidokumentumok egyszerű másolatai, amennyiben az Egyetem bélyegzővelellátva elismeri, hogy azok az eredetivel egyezőek,
 • Az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó esetében 90napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve ha a pályázóerkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szólómunkáltatói igazolás,
 • Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozójogszabályok és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint errejogosult bizottságok és testületek megismerhetik,
 • Összeférhetetlenségi nyilatkozat,
 • Minden olyan iratot, melyet a pályázó az elbírálás szempontjából fontosnaktart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt, a +36 1666 2515 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem címére történőmegküldésével (1062 Budapest, Andrássy út 69-71. ). Kérjük a borítékonfeltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MKE/1343/2020 , valamint a munkakör megnevezését: ügyvivő szakértő.
 • Személyesen: Simon Gyöngyi Adél rektori asszisztens, Budapest, 1062Budapest, Andrássy út 69-71. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatot tartalmi és formai szempontból a rektor által kijelölt bizottságértékeli. A rektor a bizottság véleményének mérlegelésével dönt a megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A Magyar Képzőművészeti Egyetem honlapja (www.mke.hu) - 2020. október5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), mint álláspályázatot hirdető a nemzetifelsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakszerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat apályázat elbírálásáig kezeli. Az MKE munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk,illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükségesmértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyesadatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnaktörvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az MKE honlapjántájékozódhat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mke.hu honlaponszerezhet.

Hírek, események

Meghívó doktori védésre: Kovácsné Gőgös Ágota restaurátorművész

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola tisztelettel meghívja Önt Kovácsné Gőgös Ágota restaurátorművész doktori védésére.
Dátum: 2020. november 5. csütörtök, 11h

Online megvalósuló esemény.

2020. november 05.

B-Seite – Festival for visual art and contemporary culture

határidő: 2020. december 15.

2020. október 27.

Elhunyt Bodóczky István

2020. október 27.

Az Év Grafikája Díjának átadására

Időpont: 2020. október 29. 10:00
Helyszín: MKE, Kondor Béla Galéria
Megtekinthető: 2020. november 14-ig

2020. október 27.

MŰVÉSZET ÉS INNOVÁCIÓ

Az MKE Innovációs és Tudásközpontja „Művészet és innováció” előadássorozatot szervez.

2020. október 27.

MKE DLA képzés 2020/2021 őszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2020. szeptember 22-étől ONLINE megvalósuló program, a Microsoft Teams használatával

2020. október 27.

A Szölke-gyűjtemény kortárs remekeiből nyílik kiállítás a MANK Galériában

Megnyitó: 2020. október 28. szerda 18:00
Helyszín: MANK Galéria
Megtekinthető: 2020. november 22-ig

2020. október 26.

Pályázati felhívás Cirkusz/Művészet/Alkotás

A pályázat beadási határideje:  2021. január 30.,  16:00

2020. október 26.

Reflex

Megnyitó: 2020. november 11. 18:00
Helyszín: Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria
Megtekinthető: 2020. december 17-ig

2020. október 26.

JÁTSSZUK AZT, HOGY MEGHALTUNK – Bodóczky István

A kiállítás megtekinthető: 2020. december 22-ig
Artus Stúdió

2020. október 26.

REJTETT TEREK – Éles Lóránt

Helyszín: Epreskert, Parthenón-fríz Terem
Megtekinthető 2020. október 28- november 6.

2020. október 26.

MKE – Tudományos Diákköri Konferencia 2020

A Tudományos Diákköri Konferenciára való jelentkezés határideje 2020. október 26 – 27.

2020. október 25.

Egy időben - Stúdiólátogatások

2020. október 28-30.
Műcsarnok

2020. október 22.