bezárás

Pályázati felhívás Cirkusz/Művészet/Alkotás

A MANK Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) és a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ nyílt pályázatot hirdet alkotóművészek számára, melynek célja a cirkuszművészet sokszínű világának és szellemi örökségének bemutatása kortárs megfogalmazásban. A felhívással az a művészeti ág kerül a középpontba, amely a kitartás, a bizalom és az egyensúly jelentőségét hangsúlyozza.

A cirkuszművészet a képzőművészethez hasonlóan alkalmas arra, hogy az alkotások által teremtett feszültséggel érzelmeket, gondolatokat, katarzist közvetítsen, ezzel a produktum önálló valóságot teremtsen, amelyet a testek és formák kapcsolata, egymáshoz való viszonya tár fel. Ahogy pedig a képzőművészetben, úgy a cirkuszművészetben is fontos a technikai felkészültség és a precizitás, mindkét művészeti ág esetében meghatározó az egyéniség és az egyediség. A két művészeti területet összeköti a tradíciók és a modernitás egyensúlya, az újító szándék és a hagyománytisztelet együttes fontossága.

A pályázat célja a cirkusz különleges hangulata és sokrétű gondolati vonatkozása által inspirált új alkotások létrehozása, amelyek képesek árnyalni és kreatív módon megközelíteni a témát, akár konkrét, akár szimbolikus módon közelítve meg a cirkuszművészetet. A pályázat célja különböző területeken alkotó képzőművészek megszólítása, az általuk létrehozott pályaművekből, műalkotásokból összművészeti rendezvény megvalósítása, továbbá a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ műtárgyállományának jelentős alkotásokkal történő gazdagítása.

Pályázni lehet új, korábban még be nem mutatott 

–      szobrokkal, kisplasztikákkal, érmékkel, domborművekkel;

–      festményekkel, grafikákkal;

–      iparművészeti alkotásokkal;

–      fotómunkákkal, videóinstallációkkal.

Pályázók köre:

A felhívásra képző- és iparművészek pályázatait várjuk. Egy művész több pályaművet is benyújthat.

A pályázat kötelező elemei:

A pályázatokat a e-mail címre várjuk az alábbi mellékletekkel:

  1. A pályázó aláírásával hitelesített szakmai önéletrajz maximum 2 oldal terjedelemben, amely az alábbi adatokat tartalmazza: a pályázó neve, születési hely és idő, állandó/levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, illetve a beadott pályamunka címe.
  2. A pályázati felhívás mellékletét képező – kitöltött, a pályázó és két tanú által aláírt – Nyilatkozat.
  3. A pályamű/vek/ bemutatása maximum 2 oldal terjedelemben, amely tartalmazza a pályamű/vek/ címét, műfaját, méretét, technikáját, anyagát.
  4. Az elkészült pályamű/vek/reprodukciója digitális formátumban (maximum 2 MB méretben).
  5. Szobrok, kisplasztikák, érmék és domborművek esetében a kész művek, vagy az újonnan készülő alkotások esetében azok 1:1-es méretarányú modelljeinek fotóit várjuk digitális formában. Az így beküldött pályázati anyagokból választja ki a zsűri azokat a munkákat, amelyeket díjaz és megvalósítandónak ítél.

Kérjük, az email tárgyában az alábbiakat tüntessék fel: Cirkusz Alkotó neve (pl. Cirkusz Minta Géza). A beérkező pályázatokat egy darab e-mailben várjuk az összes melléklettel együtt. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a több e-mailben érkező pályázatokat nem tudjuk értékelni. A legnagyobb elküldhető állományméret üzenetenként: 6 MB. Ezt meghaladó csatolmányok küldése valamely nagyméretű fájlküldésre alkalmas szolgáltatással történjen (pl.: WeTransfer).

A pályázat beadási határideje: 

2021. január 30., péntek 16:00.

A nyertes pályaművekből várhatóan 2021-ben rendez kiállítást a MANK.

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályaműveket szakértő zsűri értékeli (kategóriánként 3 szakértő). A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követően maximum 30 napon belül történik. A döntésről a pályázók írásbeli értesítést kapnak az általuk megadott e-mail címre. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A pályázat elismerései:

I. helyezett szobor, kisplasztika, érem, dombormű kategóriában:

–      Inspiráció és alkotás a Szigligeti Alkotóházban! – 3 napos tartózkodás teljes ellátással 2 fő részére* és

–      bruttó 750 000 Ft

I. helyezett festmény, grafika, kategóriában:

–      Inspiráció és alkotás a Szigligeti Alkotóházban! – 3 napos tartózkodás teljes ellátással 2 fő részére*és

–      bruttó 750 000 Ft

I. helyezett iparművészet kategóriában:

–      Inspiráció és alkotás a Szigligeti Alkotóházban! – 3 napos tartózkodás teljes ellátással 2 fő részére*és

–      bruttó 750 000 Ft

I. helyezett videó, fotó kategóriában:

–      Inspiráció és alkotás a Szigligeti Alkotóházban! – 3 napos tartózkodás teljes ellátással 2 fő részére*és

–      bruttó 750 000 Ft

II. helyezett kisplasztika, érem, dombormű kategóriában:

–      Inspiráció és alkotás a Zsennyei Alkotóházban! – 3 napos tartózkodás teljes ellátással 2 fő részére*és

–      bruttó 500 000 Ft

 II. helyezett festmény, grafika, kategóriában:

–      Inspiráció és alkotás a Zsennyei Alkotóházban! – 3 napos tartózkodás teljes ellátással 2 fő részére*és

–      bruttó 500 000 Ft

II. helyezett iparművészet kategóriában:

–      Inspiráció és alkotás a Zsennyei Alkotóházban! – 3 napos tartózkodás teljes ellátással 2 fő részére*és

–      bruttó 500 000 Ft

II. helyezett videó, fotó kategóriában:

–      Inspiráció és alkotás a Zsennyei Alkotóházban! – 3 napos tartózkodás teljes ellátással 2 fő részére*és

–      bruttó 500 000 Ft

III. helyezett kisplasztika, érem, dombormű kategóriában:

–      Inspiráció és alkotás a Hódmezővásárhelyi Alkotóházban! – 3 napos tartózkodás teljes ellátással 2 fő részére*és

–      bruttó 300 000 Ft

 III. helyezett festmény, grafika, kategóriában:

–      Inspiráció és alkotás a Hódmezővásárhelyi Alkotóházban! – 3 napos tartózkodás teljes ellátással 2 fő részére*és

–      bruttó 300 000 Ft

III. helyezett iparművészet kategóriában:

–      Inspiráció és alkotás a Hódmezővásárhelyi Alkotóházban! – 3 napos tartózkodás teljes ellátással 2 fő részére*és

–      bruttó 300 000 Ft

III. helyezett videó, fotó kategóriában:

–      Inspiráció és alkotás a Hódmezővásárhelyi Alkotóházban! – 3 napos tartózkodás teljes ellátással 2 fő részére*és

–      bruttó 300 000 Ft

*Az alkotóházi nyeremények igénybevételére az Alkotóházak kapacitásainak figyelembevételével 2021 decemberéig kerülhet sor.

A zsűri által díjazott pályaművek a jelen Pályázati felhívás mellékletét képező Nyilatkozatban foglaltak szerint a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ tulajdonába kerülnek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a megfelelően kitöltött, aláírt Nyilatkozatnak a pályázati dokumentációhoz történő csatolása a pályázat érvényességének feltételét képezi!

A zsűri továbbá fenntartja a jogot további elismerések odaítélésére a beérkezett pályamunkák színvonalának és műfaji sokszínűségének tekintetében, valamint azt a jogot, hogy amennyiben a beérkezett pályamunkák nem érik el az elvárt színvonalat, úgy bizonyos díjak odaítélését visszatartja.

A nyertesek számára megjelenési lehetőségeket biztosítunk a médiában, illetve a rendezvény és az előadók „utóéletét” is követni kívánjuk számos együttműködéssel (újságcikkek, rádió- és TV interjúk, a közösségi média felületein elhelyezett hirdetések). A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a címen.

Szentendre, 2020. október 21.

MANK Nonprofit Kft.

alkotomuveszet.hu

Pályázat

PÁLYÁZAT – az Aulában rendezendő kiállítások megvalósítására

Határidő: 2021. február 15. éjfélig

2020. november 30.

BARCSAY JENŐ TANULMÁNYI DÍJ PÁLYÁZAT

Pályázni 2020. november 26. és december 10. között lehet

2020. november 26.

PÁLYÁZAT – Ügyvivő-szakértő / Gazdasági koordinátor munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 14.

2020. november 25.

Klikk!

2020. november 8. - 2020. december 12.

2020. november 19.

Álláslehetőség

Szőke Gábor Miklós műtermébe keresünk szobrászokat

2020. november 19.

2021. évi BOM ösztöndíj pályázati felhívás

Pályázat leadásának határideje: 2021. január 15.

2020. november 18.

Collegium Hungaricum

pályázati határidő: 2021. január 14., csütörtök 23.00 óra

2020. november 12.

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

pályázati határidő: 2021. március 04., csütörtök 23.00 óra.

2020. november 12.

PÁLYÁZAT – asztalos karbantartó munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály takarító munkakör betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZAT – Üzemeltetési Osztály villanyszerelő munkakör betöltésére

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 10.

2020. november 06.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – A Fővárosi Nagycirkusz arculatának megújítására

A Pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 15. (beérkezési határidő).

2020. november 04.

PÁLYÁZAT – Munkaügyi ügyintéző munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 05.

2020. november 02.

PÁLYÁZAT – Jogi és Humánpolitikai Osztályvezető munkakör ellátására

A pályázat beérkezésének határideje: 2020. december 2.

2020. november 02.