bezárás

A vizuális művészeti nevelés fókuszai

A hatékony tanulói képesség kibontakoztatását támogató nevelési folyamatok lényeges elemeinek, fókuszainak vizsgálata az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán

címmel 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést hirdet a vizuális művészeti neveléssel foglalkozó pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztésére

Pedagógus-továbbképzés alapítási engedély száma: 575/220/2017

A továbbképzés célja a vizuális neveléssel foglalkozó pedagógusok:
 

Felkészítse arra, hogy:

 • módszertani kultúrájukat a korszerű vizuális nevelés szemléletének és a hatékony képesség-kibontakoztatásnak megfelelően bővítsék,
 • személyes attitűdjüket, tanulás szervezési munkájukat tudatos, önreflektív módon alakítsák, fejlesszék.

Részcéljai:

 • a résztvevő felismerje a nevelési folyamatban betöltött tanári személyiség, attitűd szerepének jelentőségét, tudatos formálásának fontosságát;
 • a képességek felismerésének, kibontakoztatásának folyamatában résztvevő lényeges tényezők feltárása, és példák adása azok gazdag gyakorlati felhasználási lehetőségeire;
 • a korszerű, kortárs művészeti nevelés lehetőségei által kínált inspiratív, kreatív, problémacentrikus nevelési szituációk vizsgálata, és az ezekhez kapcsolódó módszertani eszköztár bővítése;
 • nyitott, rugalmas feladat- és projekttervezési stratégia elsajátítása.

A jelentkezés feltételei:
 

Egyetem és/vagy főiskola; rajz vagy vizuális kultúra tanár, képző- vagy iparművész; a tantárgynak megfelelő szakos tanár, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész végzettség.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
 

 • részvétel a továbbképzés óraszámának minimum 90%-án,
 • a továbbképzés elméleti és gyakorlati egységein való részvétel,
 • bekapcsolódás a gyakorlatokba,
 • a résztvevő számára kijelölt záró ellenőrzési feladat értékelési szempontjainak megfelelő elkészítése.

A záró dolgozat terjedelme: 3-5 oldal, melyet a tanfolyamot követően két héten belül kell leadni.

A továbbképzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

A továbbképzés tervezett időpontja:
 

 • 2021. május 8. - 2021. május 16.
  • a továbbképzés alkalmai: 2021. május 8-9., 2021. május 15-16. (szombat, vasárnap),
 • a dolgozat beadásának határideje: 2021. május 30.
 • a dolgozat értékelésének határideje: 2021. június 06.

Részvételi díj: 50 000 Ft

A továbbképzés helyszíne: A pandémiás helyzethez kapcsolódó hatályos jogszabály miatt online jelenléti képzés.

A résztvevőknek saját maguknak kell biztosítaniuk az informatikai eszközt (PC, Laptop) és az internetet.

A jelentkezési határidő: 2021. április 28. (szerda)

A jelentkezéshez csatolni kell:

A regisztrációs lapot elektronikus formában a címre kell megküldeni.

Az egyetemi és/vagy főiskolai szintű rajz vagy vizuális kultúra tanár, képző- vagy iparművész; a tantárgynak megfelelő szakos tanár, a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár, művészeti tárgynak megfelelő művész végzettséget igazoló oklevél másolatát elektronikus formában.

A jelentkezéshez kapcsolódó fontos tudnivalók:
 

 • Jelentkezni a jelentkezési határidő végéig, vagy a minimális keretlétszám eléréséig lehet.
 • Lezárjuk a jelentkezést amennyiben a keretlétszám a jelentkezési határidő előtt betelik.
 • A jelentkezést akkor tekintjük befogadottnak, amikor a Regisztrációs lap és a végzettséget igazoló oklevél elektronikus változata beérkezik a megadott e-mail címre.
 • A jelentkezés befogadásáról a beérkezését követő legfeljebb három napon belül visszajelzést küldünk.

Regisztrációs lap (.docx)